Gofal Croesffyrdd Sir Gâr – Swyddi gwag

Gofal Croesffyrdd Sir Gâr – Swyddi gwag

Rydym yn recriwtio ar gyfer dwy rôl newydd yn ein Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o elusen sy’n hwyluso ac yn galluogi Gofalwyr i fwynhau mwy o ymdeimlad o les.

Swyddog Cyfathrebu Gofalwyr (Y Tu Allan i Oriau)

Cyflog: £23,836 (y flwyddyn pro rata)

Oriau: 30 awr yr wythnos

Math o gontract: tymor penodol tan fis Mehefin 2021

Bydd rôl Swyddogi Cyfathrebu Gofalwyr (Y Tu Allan i Oriau) yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer cefnogaeth y tu allan i oriau i ofalwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener 3.30pm – 9.30pm gan ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth ffôn. Byddwch yn arwain wrth gynhyrchu a chynnal gwybodaeth gyfoes i ofalwyr mewn amrywiaeth o fformatau gan gynnwys taflenni ffeithiau, cylchlythyrau, pecynnau gwybodaeth, llwyfannau digidol ac ati.

Cydlynydd Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth Gofalwyr

Cyflog: £23,836 (y flwyddyn pro rata)

Oriau: 30 awr yr wythnos

Math o gontract: tymor penodol am 12 mis

Fel Cydlynydd y Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth Gofalwyr byddwch yn sicrhau bod y Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth Gofalwyr yn cael ei redeg yn effeithiol gan gynnwys rheoli llinell yn uniongyrchol o’r tîm. Byddwch yn cefnogi’r Rheolwr Gwasanaeth i gynhyrchu adroddiadau chwarterol a blynyddol a byddwch yn cyfrannu at ddatblygiad Rhwydwaith Gwasanaethau Cymorth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin (CSSN).

Mae’r ddwy rôl hyn yn swyddi tymor penodol ac mae angen gwiriad DBS gwell gyda gwiriad gwahardd oedolion.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yh ddydd Llun 23 Tachwedd 2020

Cynhelir cyfweliadau ddydd Llun 30 Tachwedd 2020

Am unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost at:hrenquiries@carmarthenshirecarers.org.uk

Am becyn cais ewch i’n gwefan:

https://carmarthenshirecarers.org.uk/working-for-us/

Share