Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr – 4 Swydd

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr – 4 Swydd

Dyfarnwyd grant i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr, drwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ar gyfer 4 swydd ar Gontract Cyfnod Penodol 3 Blynedd, hyd at Ionawr 2023
1 x Cydlynydd Gwirfoddolwyr / Mentoriaid Cymheiriaid
37 awr yr wythnos: Meingefn 6 yr NJC – £23,866 y flwyddyn
I sefydlu a chyflawni ein Prosiect Gwirfoddolwyr / Mentoriaid Cymheiriaid newydd ar
gyfer gofalwyr (Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol)

2 x Gweithiwr Prosiect Ymgysylltu Addysg
1 x 37 awr yr wythnos ac 1 x 18.5 awr yr wythnos:
Meingefn 5 yr NJC – £21,074 y flwyddyn (ar gyfartaledd)
I sefydlu a chyflawni ein Prosiect Ymgysylltu Addysg newydd, gan weithio’n agos
gydag ysgolion i godi ymwybyddiaeth o faterion gofalwyr a chefnogi gofalwyr ifanc
(Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd llawn amser)

1 x Cydlynydd Digwyddiadau ac Allgymorth
37 awr yr wythnos: Meingefn 5 yr NJC – £21,074 y flwyddyn
I sefydlu a chyflawni ein Prosiect Digwyddiadau / Allgymorth newydd, er mwyn i
grwpiau o ofalwyr gael seibiannau byr (Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn d ddymunol)
Mae pob un o’r swyddi wedi’u lleoli yn Llanelli, ond bydd gwasanaethau’n cael eu
darparu ar sail allgymorth, felly mae trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio yn
hanfodol.

Dyddiad cau: 31ain o Hydref 2019
Cyfweliadau: w/y/c 11eg o Dachwedd 2019
Os am wybod mwy, cysylltwch â: melanie@carmarthenshirecarers.org.uk
Ffôn: 07535 449686
Os am becyn cais ffoniwch: 0300 0200 002 / neu e-bostiwch:
hrenquiries@carmarthenshirecarers.org.uk
Gwefan: www.carmarthenshirecarers.org.uk

Share