Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr -Swyddi gwag

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr -Swyddi gwag

2 x Swyddogion Gwybodaeth i Ofalwyr – wedi’u lleoli yn yr Ysbyty
Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli ac Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru.

Cyflog: Pwynt 15 Meingefn yr NJC – £22,991 y flwyddyn ar gyfartaledd
Oriau: 28 awr yr wythnos, i gael eu gweithio’n hyblyg

Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o elusen, sy’n hwyluso a galluogi Gofalwyr i fwynhau ymdeimlad uwch o les. Ydych chi’n angerddol am gefnogi pobl, gweithio mewn partneriaeth a gwella profiadau pobl o gael eu rhyddhau o’r ysbyty a throsglwyddo gofal?

Bydd y swyddi newydd hyn, sy’n rhan o brosiect ehangach ar draws Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, yn darparu cefnogaeth, gwybodaeth a hyfforddiant yn yr Ysbyty, ac yn gweithio’n uniongyrchol â staff ysbyty, Gofalwyr a’u teuluoedd, i’w cynorthwyo yn yr ysbyty ac ar ôl eu cyfnod yn Ysbyty Tywysog Philip ac Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru.

1 X Gweithiwr Cymorth Allgymorth Gofalwyr – Cymunedol
22.5awr p/wk, Graddfa Gyflog NJC 8 – £ 19,945

Mae angen gwiriad DBS gwell ar bob swydd gyda gwiriad gwahardd oedolion.
Mae pob swydd yn dymor penodol tan 31 Mawrth 2021

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Mercher 11eg Rhagfyr 2019
Bydd y cyfweliadau ar 18fed Rhagfyr 2019 yn Llanelli.

Ar gyfer ymholiadau a phecyn cais, ffoniwch: 0300 0200 002 / neu e-bostiwch: hrenquiries@carmarthenshirecarers.org.uk
Gwefan: www.carmarthenshirecarers.org.uk

Share