Banc Bwyd Caerfyrddin

Mae gan CAVS pwynt casglu Banc Bwyd Caerfyrddin.

Felly, os ydych eisiau cyfrannu tuag at y casgliad, gwelwch y rhestr isod.

Fe fydd cynrychiolydd o’r Banc Bwyd yn casglu’r rhoddion o swyddfa CAVS ar Ddydd Iau 13eg Rhagfyr.

Gyda’n gilydd gallwn neud gwahaniaeth mawr i unigolion a theuluoedd sydd mewn argyfwng.

Shopping List

 • Mince Pies
 • Christmas Cake
 • Christmas Pudding
 • Children’s Selection Box
 • Snacks & Nibbles
 • Christmas Crackers
 • Tinned Ham
 • Tinned Tomatoes
 • Tinned Vegetables
 • Instant Mash Potato
 • Soup
 • Biscuits
 • UHT Milk or Powdered Milk
 • Long-life Fruit Juice
 • Tinned Fruit
 • Rice Pudding
 • Sponge Pudding

Non-Food Items :-

 • Soap
 • Shower Gel
 • Shampoo and Conditioner
 • Toothpaste and Toothbrushes
 • Sanitary Products
 • Nappies
 • Washing Powder
 • Washing Up Liquid
 • Toilet Rolls
 • Used Plastic Bags

Download List

Share