Pwynt Banc Bwyd Caerfyrddin yn swyddfa CAVS

Pwynt Banc Bwyd Caerfyrddin yn swyddfa CAVS

Banc Bwyd Caerfyrddin

Mae gan CAVS pwynt casglu Banc Bwyd Caerfyrddin.  Felly, os ydych eisiau cyfrannu tuag at y casgliad, a wnewch chi ddod ag eitem gyda chi pan fyddwch yn mynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Ffair Nawdd CAVS ar Ddydd Iau 21ain Tachwedd 2019. 

Gyda’n gilydd gallwn neud gwahaniaeth mawr i unigolion a theuluoedd sydd mewn argyfwng.

Shopping List

 • Mince Pies
 • Christmas Cake
 • Christmas Pudding
 • Children’s Selection Box
 • Snacks & Nibbles
 • Christmas Crackers
 • Tinned Ham
 • Tinned Tomatoes
 • Tinned Vegetables
 • Instant Mash Potato
 • Soup
 • Biscuits
 • UHT Milk or Powdered Milk
 • Long-life Fruit Juice
 • Tinned Fruit
 • Rice Pudding
 • Sponge Pudding

Non-Food Items :-

 • Soap
 • Shower Gel
 • Shampoo and Conditioner
 • Toothpaste and Toothbrushes
 • Sanitary Products
 • Nappies
 • Washing Powder
 • Washing Up Liquid
 • Toilet Rolls
 • Used Plastic Bags
Share