Banc Bwyd Caerfyrddin

Banc Bwyd Caerfyrddin

Yn swyddfa CAVS, mae gennym pwynt casglu Banc Bwyd Caerfyrddin i’r rhai sy isie rhoi bwyd tuag at yr achos yma (gweler y rhestr ynghlwm).

Yn ystod yr wythnosau nesa, mae CAVS yn cynnal sawl cyfarfod cyhoeddus, er enghraifft :-

  • Dydd Iau 16eg Tachwedd
    Rhwydwaith Ymddiriedolwyr
  • Dydd Mawrth 21ain Tachwedd
    Cyfarfod Cyffredinol Cyhoeddus a Ffair Nawdd CAVS
  • Dydd Iau 7fed Rhagfyr
    Fforwm y 3ydd Sector

Felly, os ydych yn mynychu’r cyfarfodydd uchod, neu dim ond yn pasio’n swyddfa ni, mae croeso i chi ddod mewn ag eitem(au) i’r Banc Bwyd. Mae cynrychiolydd o’r Banc Bwyd yn casglu’r rhoddion o swyddfa CAVS ar fore Dydd Gwener 8fed Rhagfyr.

Gyda’n gilydd gallwn neud gwahaniaeth mawr i unigolion a theuluoedd sydd mewn argyfwng.

Share