Caerfyrddin – Cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia?

Caerfyrddin – Cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia?

 Ydych chi’n rhan o grŵp neu sefydliad cymunedol sy’n darparu gwasanaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia?

Fel rhan o’r nod o wneud Caerfyrddin a’r Cylch yn Gymuned Gyfeillgar i Ddementia, hoffem wybod pa wasanaethau sy’n bodoli yn / ger Caerfyrddin.

Mae rhai gwasanaethau wedi’u rhestru ar infoengine / Dewis ac ar Wefan Cymdeithas Alzheimer’s:

 • Carers Trust Crossroads Care Sir Gar
  •    Hafan Glyd Day Centre
 • Alzheimer’s Society
  • Dementia Connect service
  • Singing for the Brain Carmarthen
  • Advocacy services
  • Dementia Support Workers
  • Side by Side service
 • Gwalia Care
  •    Extra Care Services
 • Age Cymru Sir Gar

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw wasanaethau eraill y dylid eu rhestru, cysylltwch â Clare : clare.pilborough@cavs.org.uk neu 01267 245555

Wythnos Gweithredu Dementia 2019
20-26 Mai
Cymerwch ran

Share