Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr 04.03.20

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr 04.03.20

Dydd Mercher 4ydd o Fawrth

10am -12pm

CAVS 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin SA31 1JT

Agenda 04.03.20

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol:

04.12.19

04.09.19

Cefndir grŵp:

Nod y rhwydwaith hwn yw caniatáu i sefydliadau’r 3ydd Sector sy’n ymwneud â materion amgylcheddol rannu gwybodaeth a chydweithio i gyflawni nodau cyffredin.

Bydd y cyfarfodydd hefyd yn caniatáu i grwpiau ddilyn y cynnydd a wnaed gan Grŵp cyflenwi Arferion Iach y BGC wrth weithredu Cynllun Llesiant Sir Gâr.

Cofrestrwch i fynychu’r digwyddiad yma: 

https://www.eventbrite.co.uk/e/rhwydwaith-amgylchedd-3ydd-sector-3rd-sector-environment-network-tickets-95608047243 

Cysylltwch â clare.pilborough@cavs.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Share