Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Dydd Mercher 4 Rhagfyr

10am -12pm

CAVS 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin SA31 1JT

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr – ail gyfarfod

Cofnodion Drafft o’r cyfarfod diwethaf 04.09.19

Agenda

  • Cyflwyniad gan Ymddiriedolaethau afonydd gorllewin wales
  • Cyflwyniad gan Tir Coed
  • Argyfwng Hinsawdd
  • Yr Amgylchedd a Lles
  • Rhannu gwybodaeth

Cefndir grŵp:

Nod y rhwydwaith hwn yw caniatáu i sefydliadau’r 3ydd Sector sy’n ymwneud â materion amgylcheddol rannu gwybodaeth a chydweithio i gyflawni nodau cyffredin.

Bydd y cyfarfodydd hefyd yn caniatáu i grwpiau ddilyn y cynnydd a wnaed gan Grŵp cyflenwi Arferion Iach y BGC wrth weithredu Cynllun Llesiant Sir Gâr.

Cofrestrwch i fynychu’r digwyddiad yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/rhwydwaith-amgylchedd-3ydd-sector-3rd-sector-environment-network-tickets-76943673599

Cysylltwch â clare.pilborough@cavs.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Share