Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Dydd Mercher 16eg Medi 10:30am-12:30pm

Mae’r cyfarfod hwn ar Zoom

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol:

04.03.20

04.12.19

Dyma gyfle i sefydliadau rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n effeithio arnyn nhw yn ystod yr argyfwng hwn

Cefndir grŵp:

Nod y rhwydwaith hwn yw caniatáu i sefydliadau’r 3ydd Sector sy’n ymwneud â materion amgylcheddol rannu gwybodaeth a chydweithio i gyflawni nodau cyffredin.

Bydd y cyfarfodydd hefyd yn caniatáu i grwpiau ddilyn y cynnydd a wnaed gan Grŵp cyflenwi Arferion Iach y BGC wrth weithredu Cynllun Llesiant Sir Gâr.

Anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/rhwydwaith-amgylchedd-3ydd-sector-3rd-sector-environment-network-tickets-116445450477

Cysylltwch â clare.pilborough@cavs.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Share