Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr  24.02.21

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr 24.02.21

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Dydd Mercher 24ain Chwefror 2021 10: 30yb

Mae’r cyfarfod hwn ar Zoom

Mae’r agenda’n cynnwys:

*Bydd y cyfarfod hwn yn anelu at ddatblygu’r syniadau a drafodwyd eisoes ar feysydd posibl o gydweithredu yn y dyfodol: e.e. codi ymwybyddiaeth, darparu cefnogaeth, gwybodaeth, arweiniad ac ati i’r 3ydd sector ehangach.

Dyma gyfle hefyd i sefydliadau rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n effeithio arnyn nhw yn ystod yr argyfwng hwn

Gwybodaeth o gyfarfodydd blaenorol

Anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/rhwydwaith-amgylchedd-3ydd-sector-3rd-sector-environment-network-tickets-135863913623

………………………………..

Cefndir grŵp: Nod y rhwydwaith hwn yw caniatáu i sefydliadau’r 3ydd Sector sy’n ymwneud â materion amgylcheddol rannu gwybodaeth a chydweithio i gyflawni nodau cyffredin.

Bydd y rhwydwaith hefyd yn caniatáu i grwpiau ddilyn y cynnydd a wnaed gan Grŵp cyflenwi Arferion Iach y BGC wrth weithredu Cynllun Llesiant Sir Gâr.

Cysylltwch â clare.pilborough@cavs.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Share