Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Dydd Mercher 4 Medi 2019
10am  -12pm
CAVS 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin SA31 1JT

Cyntaf Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr.

Agenda

Cefndir grŵp:

Nod y rhwydwaith hwn yw caniatáu i sefydliadau’r 3ydd Sector sy’n ymwneud â materion amgylcheddol rannu gwybodaeth a chydweithio i gyflawni nodau cyffredin.

Bydd y cyfarfodydd hefyd yn caniatáu i grwpiau ddilyn y cynnydd a wnaed gan Grŵp cyflenwi Arferion Iach y BGC wrth weithredu Cynllun Llesiant Sir Gâr.

Cysylltwch â clare.pilborough@cavs.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Cofrestrwch i fynychu’r digwyddiad yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/rhwydwaith-amgylchedd-3ydd-sector-sir-gar-carmarthenshire-3rd-sector-environment-network-tickets-68127197281

**Datblygu Datganiad Ardal y De Orllewin –“Mae’r Datganiadau Ardal yn un o gynhyrchion Deddf yr Amgylchedd (Cymru) y mae CNC wedi cael y dasg o’u cyflawni. Byddant yn dod â’r dystiolaeth sy’n gysylltiedig â’n hadnoddau naturiol at ei gilydd a hefyd yr hyn y gellir ei wneud i’w gwella. Byddant yn gyrru’r gwaith o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ar lawr gwlad, a byddant yn floc adeiladau sylfaenol ar gyfer prosesau cynllunio yng Nghymru megis Cynlluniau Llesiant, Cynlluniau Datblygu Lleol, a llawer mwy…

Bydd Datganiadau Ardal yn amlinellu’r hyn y gall CNC ac eraill ei wneud i sicrhau rheolaeth gynaliadwy o’n hadnoddau naturiol. Am y rheswm hwn, rydym yn dod i siarad â chi ynglŷn â pham y mae eich angen chi a’ch aelodau ar Ddatganiad Ardal y De-orllewin, yr hyn y byddwch yn ei gael o gymryd rhan yn y broses, a sut i gymryd rhan”

Share