Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Cyfarfod cyntaf Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr.

Agenda (i’w gadarnhau)

  • Briff gan Adnoddau Naturiol Cymru ar ddatblygu Datganiad Ardal y De Orllewin
  • Argyfwng Hinsawdd
  • Yr Amgylchedd a Lles
  • Rhannu gwybodaeth
  • Pwrpas / fformat y grŵp hwn

Cefndir grŵp:

Nod y rhwydwaith hwn yw caniatáu i sefydliadau’r 3ydd Sector sy’n ymwneud â materion amgylcheddol rannu gwybodaeth a chydweithio i gyflawni nodau cyffredin.

Bydd y cyfarfod hefyd yn caniatáu i grwpiau ddilyn y cynnydd a wnaed gan Grŵp cyflenwi Arferion Iach y BGC wrth weithredu Cynllun Llesiant Sir Gâr.

Cysylltwch â clare.pilborough@cavs.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Cofrestrwch i fynychu’r digwyddiad yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/rhwydwaith-amgylchedd-3ydd-sector-sir-gar-carmarthenshire-3rd-sector-environment-network-tickets-68127197281

Share