Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin/Digwyddiad Mae Sir Gaerfyrddin yn garedig

Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin/Digwyddiad Mae Sir Gaerfyrddin yn garedig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Fforwm nesaf 50+ Sir Gaerfyrddin a Digwyddiad nesaf Mae Sir Gaerfyrddin yn garedig yn digwydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddydd Gwener, 14 Medi 2018 rhwng 10.00 a 16.00.

Bydd y digwyddiad yn debyg i’r digwyddiad y llynedd o ran strwythur a bydd cyfle i:

  1. bod yn arddangoswr (dim tâl; cofiwch roi gwybod os oes gennych unrhyw ofynion arbennig (pwyntiau trydan, Wi-Fi a/neu angen bod yn agos at sefydliad penodol) – (dim mwy na 40 o stondinwyr) a hynny ar sail y cyntaf i’r felin a/neu
  2. cynnal sesiwn rhagflas

Os oes gwahanol adrannau o’ch sefydliad â diddordeb mewn cael stondin, a fyddech cystal â threfnu i rannu gan mai hyn a hyn o le sydd ar gael.

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech gyflwyno eich mynegiannau o ddiddordeb erbyn 27 Gorffennaf 2018.

Bydd y drysau’n agor am 10am a bydd mynediad am ddim i aelodau’r Fforwm 50+. Bydd y digwyddiad yn dod i ben tua 4pm. Y llynedd, daeth tua 700 o aelodau i’r digwyddiad.

Cysylltu â Judith Irwin JIrwin@carmarthenshire.gov.uk

Share