Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Sir Gâr

Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Sir Gâr

Digwyddiad Seremonïol Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Sir Gaerfyrddin

Ar 24 Ionawr 2013, fe fu mudiadau’r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn llofnodi Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Sir Gâr mewn digwyddiad seremonïol yn y theatr newydd, Ffwrnes, yn Llanelli. Fe fu Ymddiriedolwr CAVS, Hugh Edwards, yn llofnodi’r Cyfamod ar ran CAVS.

Sefydlwyd Grŵp Llywio ac Is-grwpiau i symud y gwaith hwn yn ei flaen ac i ddod i gysylltiad â’r Lluoedd Arfog i ddangos y ffordd at gymorth ac i ddatblygu prosiectau. Fe fydd CAVS yn mynychu’r holl is-grwpiau i gynrychioli’r Trydydd Sector ac i fwydo unrhyw ddatblygiadau newydd i fudiadau gwirfoddol yn y Sir.

Meddai Rachel Lovell, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli, “Dyma gyfle gwych i fudiadau’r trydydd sector hybu eu gwasanaethau a’u cymorth arbenigol i helpu personél sy’n gwasanaethau ar hyn o bryd, a phersonél sydd wedi bod yn gwasanaethu, a’u teuluoedd. Mae’r Cyfamod yn ddogfen fyw a chaiff pob mudiad gwirfoddol ei annog i lofnodi i addo cefnogaeth.”

Am fanylion pellach, gweler tudalen xyz yn y cylchlythyr hwn, a rhowch glic ar www.armedforcescarmarthenshire.org.uk neu ffoniwch 01267 234567.

Share