Cynllun Gweithredu Gofalwyr Sir Gaerfyrddin 2014-2017 – 03.11.14

Cynllun Gweithredu Gofalwyr Sir Gaerfyrddin 2014-2017

Mae gofalwyr yn darparu cefnogaeth i bobl sâl, anabl a bregus neu bobl sy’n camddefnyddio sylweddau. Mae’r cymorth y maent yn ei ddarparu’n ddi-dâl. Mae gofalwyr yn cyfrannu’n enfawr at yr economi ac at ansawdd bywyd dinasyddion Sir Gaerfyrddin. Mae 24,000 o ofalwyr yn y sir.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Strategaeth Gofalwyr Genedlaethol sydd wedi ei hadnewyddu. Yn y strategaeth honno mae cyfarwyddeb y dylai pob Awdurdod Lleol gael cynllun strategol lleol i ddarparu gwasanaethau gwell i ofalwyr di-dâl.  Cynllun Gweithredu Sir Gaerfyrddin yw ein cynllun strategol ac mae’n dilyn y meysydd penodol a nodwyd yn y strategaeth sydd wedi ei hadnewyddu.

A wnewch chi cymryd peth amser i ddarllen y Cynllun Gweithredu Gofalwy Sir Gaerfyrddin a rhowch wybod eich barnau wrth gwblhau’r ffurflen ymgynghori ar-lein.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion yw’r 3ydd o Dachwedd 2014.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y Cynllun Gweithredu Sir Gaerfyrddin, Cysylltwch â Jonathan Rees ar 01554 747565 neu estyniad 3865.

 

 

Share