Fforwm Gofalwyr Sir Gaerfyrddin 15fed o Fawrth

Fforwm Gofalwyr Sir Gaerfyrddin 15fed o Fawrth

Dweud  Eich Dweud!

Fforwm Gofalwyr Sir Gaerfyrddin

15fed o Fawrth, 10:00 – 13:00
Neuadd Goffa Llandybie
Heol Maesycoed,
SA18 3UR

  • Telir treuliau teithio a chostau gofal amgen.
  • Te a lluniaeth ar gael.
  • Cymorth, gwybodaeth, cyfeillgarwch a lle i
    gael siarad yn rhydd am eich profiadau gyda
    gofalwyr eraill.

Rhoi llais i Ofalwyr

01554 404092
e-bost: admin@ccf.wales
www.facebook.com/groups/carmcarefor

Share