‘Catch Up’ ar gyfer sefydliadau’r 3ydd Sector Sir Gâr 11.02.21

‘Catch Up’ ar gyfer sefydliadau’r 3ydd Sector Sir Gâr 11.02.21

Cyfarfod Zoom ar gyfer Sefydliadau’r Trydydd Sector.

Dydd Iau 11eg Chwefror 2021 10:30 yb

Dyma gyfle i sefydliadau’r 3ydd sector rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n effeithio arnyn nhw yn ystod yr argyfwng hwn, e.e. anghenion a phryderon sefydliadol, gwirfoddoli, cyfleoedd cyllido, ffyrdd i gydweithio, strategaethau adfer Covid-19 ac ati.

Cofrestrwch i dderbyn cyfarwyddiadau ymuno Zoom. Bydd y rhain yn cael eu hanfon trwy e-bost atoch cyn y cyfarfod. :

https://www.eventbrite.co.uk/e/carmarthenshire-3rd-sector-catch-up-3ydd-sector-sir-gar-tickets-139406966991

Share