Cynllun Cynhwysiad Plant Sir Gaerfyrddin

Cynllun Cynhwysiad Plant Sir Gaerfyrddin

  • Oes gan eich plentyn anghenion cymorth ychwanegol, ond nid yw’n bodloni meini prawf gwasanaethau cymdeithasol?
  • Hoffai’ch plentyn fynychu’r clwb ar-ôl-ysgol neu gynllun chwarae lleol, neu weithgaredd tebyg, ond nid yw’n medru oherwydd yr anghenion hynny?

Os yw’r ddau beth uchod yn wir, efallai y bydd Cynllun Cynhwysiad Plant Sir Gaerfyrddin (CCPSG) yn medru helpu!!

Mae CCPSG yn medru cynnig nawdd er mwyn i blant nad ydynt yn gymwys i dderbyn Gwasanaethau Statudol dderbyn cymorth 1:1 mewn lleoliad hamdden o’u dewis.

Ffoniwch ni ar 01550 777013 neu 07977 200318 am fanylion pellach.

Share