Cronfa Ymateb Cymunedol COVID- 19 Sir Gâr

Cronfa Ymateb Cymunedol COVID- 19 Sir Gâr

MAE’R CRONFA HON WEDI CAU

Mae cronfa grant newydd wedi’i lansio i helpu sefydliadau cymunedol ar draws Sir Gaerfyrddin mewn ymateb i bandemig COVID19.

Mae Cronfa Ymateb Cymunedol COVID-19 Sir Gaerfyrddin yn gynllun ar y cyd a gefnogir gan

  • Gyngor Sir Caerfyrddin,
  • CAVS (Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin)
  • Cronfa fferm wynt Mynydd y Betws,
  • LEADER,
  • Cronfa’r Eglwys yng Nghymru,
  • partneriaeth gofal Gorllewin Cymru
  • a Llywodraeth Cymru.

Gall sefydliadau cymwys wneud cais am uchafswm o £1000 er mwyn cefnogi mudiadau sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol yn Sir Gaerfyrddin i gynnal neu gynyddu gweithgareddau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf bregus yn ystod argyfwng coronafeirws (COVID-19).

I gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â admin@cavs.org.uk

Share