Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr- cyfarfodydd sydd i ddod

Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr- cyfarfodydd sydd i ddod

Cyfarfodydd sydd i ddod

Cyfarfod Clwstwr Banciau Bwyd / Darparwr bwyd dros ben Sir Gâr

Mae’r cyfarfod clwstwr hwn ar gyfer unrhyw fanc bwyd / darparwr bwyd dros ben ac mae’n ddilyniant i’r sesiwn agoriadol ar Chwefror 10fed 2021.

Dydd Mawrth 02.03.21 6pm
https://www.eventbrite.co.uk/e/142505546927

Cyfarfod Clwstwr Prosiectau Bwyd Poeth Sir Gâr

Mae’r cyfarfod clwstwr hwn ar gyfer unrhyw prosiect bwyd poeth ac mae’n ddilyniant i’r sesiwn agoriadol ar Chwefror 10fed 2021.

Dydd Mercher 03.03.21 6pm
https://www.eventbrite.co.uk/e/142517717329

Cyfarfod Clwstwr Tyfwyr Sir Gâr

Mae’r cyfarfod clwstwr hwn ar gyfer unrhyw un sy’n ymwneud â thyfu bwyd ac mae’n ddilyniant i’r sesiwn agoriadol ar Chwefror 10fed 2021.

Dydd Iau 04.03.21 6pm
https://www.eventbrite.co.uk/e/142520591927

Cyfarfod Clwstwr Cymorth Cymunedol Sir Gâr

Mae’r cyfarfod clwstwr hwn ar gyfer unrhyw un a all gefnogi Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr ac mae’n ddilyniant i’r sesiwn agoriadol ar Chwefror 10fed 2021.

Dydd Llun 08.03.21 6pm
https://www.eventbrite.co.uk/e/142586292439

Share