Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr

Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr

Mae Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr ar gyfer unrhyw un yn y sir sy’n helpu i fwydo ei thrigolion

Rydym yn ymuno gyda’n gilydd ledled y Sir i frwydro yn erbyn tlodi bwyd. 

Y cyfarfod cyntaf a gynhaliwyd ar Chwefror 10fed 2021 gyda dros 60 o gyfranogwyr yn cyfrannu.

Prif egwyddorion y rhwydwaith yw Cysylltu ag unigolion o’r un anian i liniaru tlodi bwyd ar draws y sir; Rhannu adnoddau, sgiliau, profiad, gwybodaeth a gwirfoddolwyr, a chefnogi ei gilydd i gefnogi ein dinasyddion.

Mae croeso i chi ymuno â ni.

Cyfarfodydd sydd i ddod

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch: Jamie.Horton@cavs.org.uk

Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr

Cyswllt | Rhannu | Cymorth

Gweithio mewn partneriaeth â CAVS

Share