Cyd-Drefnydd Prosiect LGBTQ+ Sir Gaerfyrddin

Cyd-Drefnydd Prosiect LGBTQ+ Sir Gaerfyrddin

Teitl y Swydd: Cyd-Drefnydd Prosiect
Lleoliad: Llanelli
Enw’r Sefydliad: Prosiect LGBTQ+ Sir Gaerfyrddin, CETMA
Cyfeiriad: Canolfan Fusnes CETMA, Heol y Gors, Llanelli SA15 1BG

Mae gennym gyfle newydd yn CETMA i lenwi rôl Cyd-Drefnydd Prosiect LGBTQ+ Sir Gaerfyrddin.
Bydd y swydd yma’n golygu arwain prosiect LGBTQ+ arloesol newydd ar y cyd, i sefydlu gwasanaethau a grwpiau cymorth er lles y Gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol,  Trawsrywiol a ‘Queer’ (LGBTQ+) yn Sir Gâr.
Rydym yn chwilio am rywun sydd wedi cael profiad o weithio gyda’r gymuned LGBTQ+ ac o gyd-drefnu prosiectau; rhywun sy’n deall cyllido trwy grantiau, gweithio mewn partneriaeth
a gweithio yn y gymuned, e.e. sefydlu grwpiau cymunedol

Cyflog: £21,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau  28 Medi 2019.

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â CETMA ar 01554772056 neu e-bostiwch info@cetma.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Share