18.06.20 Ymateb COVID-19 Trydydd Sir Gâr

18.06.20 Ymateb COVID-19 Trydydd Sir Gâr

Cyfarfod Zoom ar gyfer Sefydliadau’r Trydydd Sector.

18.06.20 2pm Zoom

Dyma gyfle i sefydliadau’r 3ydd sector rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n effeithio arnyn nhw yn ystod yr argyfwng hwn,
e.e. anghenion a phryderon sefydliadol, gwirfoddoli, cyfleoedd cyllido, ffyrdd i gydweithio, strategaethau adfer Covid-19 ac ati.

Ffoniwch 01267245555 neu e-bostiwch admin@cavs.org.uk i archebu lle.

Anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle

Cofrestrwch trwy eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/ymateb-covid-19-3ydd-sector-sir-garcarms-3rd-sector-covid-19-response-tickets-109693710842

Share