Dadansoddi Anghenion Hyfforddi Trydydd Sector Sir Gâr

Dadansoddi Anghenion Hyfforddi Trydydd Sector Sir Gâr

Dadansoddi Anghenion Hyfforddi Trydydd Sector Sir Gâr 2018

Er mwyn i ni deilwra ein cynnig hyfforddiant i’r hyn sy’n gweddu orau i fudiadau Trydydd Sector Sir Gaerfyrddin, buaswn yn ddiolchgar petaech yn llenwi’r dadansoddiad o anghenion hyfforddiant ar-lein erbyn yr 19eg o Fawrth.

Gallwch lenwi’r arolwg ymahttps://www.surveymonkey.co.uk/r/tna2018CAVScy

Nod yr holiadur hwn yw darganfod y gofynion hyfforddi sy’n allweddol i fudiadau’r Trydydd Sector yn Sir Gaerfyrddin.  Mae’r holiadur hwn yn edrych ar anghenion  hyfforddiant eich mudiad o ddydd i ddydd yn ogystal â hyfforddiant efallai y byddwch angen yn sgil y newidiadau i’r dirwedd Gwasanaethau Cyhoeddus gobeithir fydd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer y Trydydd Sector i fod yn fwy rhagweithiol wrth gyflwyno gwasanaethau.

Diolch i chi am roi o’ch amser i gwblhau’r arolwg hwn, eich sylwadau yn bwysig i ni.

Share