Teithiau Trefol Sir Gaerfyrddin

Teithiau Trefol Sir Gaerfyrddin

Mae Teithiau Trefol yn gyfrwng i annog cymunedau i ddechrau symud unwaith eto a mwynhau gweithgaredd yn amlach yn eu hamgylchedd dyddiol. Nod y llyfrynnau teithiau trefol yw annog pobl mewn trefi lleol i ddechrau cerdded drwy hyrwyddo amrywiaeth o lwybrau o wahanol hyd sy’n cwmpasu teithiau cyffredin bob dydd mewn ardaloedd lleol.

Cynhyrchwyd llyfrynnau dwyieithog gan raglen Am Dro am Glonc Sir Gâr ar gyfer ardaloedd Rhydaman, Porth Tywyn, Caerfyrddin a Llanelli.

Gall y teithiau cylch yn y llyfrynnau helpu unigolion a chymunedau i weithio tuag at y canllawiau gweithgaredd corfforol a argymhellir e.e. 30 munud o weithgaredd corfforol 5 gwaith yr wythnos, lleihau’r amser maen nhw’n ei dreulio’n eistedd e.e. yn gwylio’r teledu, yn syrffio’r we neu’n chwarae gemau cyfrifiadurol a darparu cyfleoedd i gymryd egwyl a mwynhau’r awyr iach gan ddod i adnabod eich tref.

Mae llawer o fanteision corfforol, meddyliol a chymdeithasol i fod yn weithgar a cherdded yw un o’r ffyrdd i sicrhau’r manteision hyn. Yn ogystal, mae cerdded yn weithgaredd sydd AM DDIM, nid oes angen offer arbennig dim ond pâr cyfforddus o esgidiau a gellir ei ychwanegu’n gyfleus at ein bywydau bob dydd ar gyflymder yr ydym yn gyfforddus ag ef, gan ddechrau’n araf a chyflymu’n raddol. Yn ogystal mae risg isel iawn o gael anaf drwy gerdded gan nad yw’n weithgaredd dwys ac mae cerdded gyda theulu a ffrindiau yn weithgaredd cymdeithasol llawn hwyl.

Gall y llwybrau eich helpu hefyd i gerdded y 10,000 o gamau y dydd a argymhellir. Dylech ei osod fel her i chi eich hun a defnyddio teclyn mesur camau.

Os nad ydych yn siŵr o’ch gallu i ddechrau cerdded fel gweithgaredd cysylltwch â’ch meddyg teulu i gael cyngor.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y llyfrynnau hyn a chael copïau electronig a/neu gopïau papur, cysylltwch â:

Caroline Nichols, Ymarferydd Hybu Iechyd, Tîm Hybu Iechyd Sir Gaerfyrddin

I gael rhagor o wybodaeth am deithiau trefol ewch i www.urbanwalks.co.uk

Share