carmarthenshire.volunteering-wales.net

carmarthenshire.volunteering-wales.net

Llwyfan digidol newydd Gwirfoddoli Cymru o 8 Mehefin 2018

Mae’r llwyfan newydd ar gael yn rhad ac am ddim i wirfoddolwyr ac i fudiadau sydd am recriwtio. Fel o’r blaen, gallwch ddod o hyd i gyfleoedd drwy chwilio am allweddeiriau neu yn ôl pellter o’ch lleoliad. Erbyn hyn, fodd bynnag, gall gwirfoddolwyr hefyd gofnodi’r oriau a’r sgiliau maent yn eu hennill wrth wirfoddoli a byddant yn derbyn bathodynnau digidol am wirfoddoli 50, 100, 200, 500 a 1,000 awr.

Mae’r broses gofrestru’n syml, a bydd y wefan yn atgoffa gwirfoddolwyr o ymrwymiadau sydd ar y gweill yn ogystal â darparu cofnod o’r hyn maent wedi’i gyflawni, rhywbeth defnyddiol iawn wrth ddiweddaru’r CV!

Dywedodd Prif Weithredwr WCVA Ruth Marks: ‘Ceir potensial mawr i wirfoddolwyr gael effaith fwy fyth ar lesiant pobl yng Nghymru wrth i fwy o bobl wirfoddoli dros yr achosion sy’n agos at eu calon. Bydd y llwyfan newydd hwn yn helpu i wireddu hynny ac yn galluogi gwirfoddolwyr i gael y gorau o’u cyfraniadau.’

I fudiadau sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, bydd y system newydd yn eich helpu i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr, cofnodi oriau gwirfoddoli, cynllunio rotas a digwyddiadau, cofnodi hyfforddiant a phrofiad a chynhyrchu adroddiadau.

carmarthenshire.volunteering-wales.net

Share