Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin-Cydlynydd  Estyn Allan

Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin-Cydlynydd Estyn Allan

Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin (CWSP) -elusen gofrestredig rhif 1169860.

Cydlynydd  Estyn Allan (sesiynol)

Fel elusen leol flaenllaw, rydym bob amser yn ceisio codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o beryglon dŵr agored. Yr ydym bellach wedi sicrhau arian gan Gronfa Cymunedau’r Loteri Genedlaethol i Estyn Allan at sefydliadau, teuluoedd ac at grwpiau iechyd meddwl a gofalwyr.

Os oes gennych y sgiliau a’r profiad i drefnu a chyflwyno sgyrsiau a gweithgareddau sy’n seiliedig ar ddiogelwch dŵr yn y gymuned a grwpiau newydd fel y crybwyllwyd uchod, byddem wrth ein boddau’n clywed gennych. Anfonwch air atom gyda CV byr yn cynnwys eich sgiliau a’ch profiad perthnasol, a’ch syniadau i gyflwyno’r prosiect hwn yn Sir Gaerfyrddin. Rydym am orffen y rhaglen erbyn Mehefin 2021, gan gloi trwy greu adroddiad yn nodi deilliannau’r prosiect a’r gwersi a ddysgwyd.

Anfonwch e-bost at carmswater@gmail.com erbyn 1 Hydref 2020 gyda’ch CV.

Share