Cynhadledd Ieuenctid Flynyddol Sir Gaerfyrddin 2018: Dysgu Sgiliau Byw ar gyfer Bywyd Go Iawn

Cynhadledd Ieuenctid Flynyddol Sir Gaerfyrddin 2018: Dysgu Sgiliau Byw ar gyfer Bywyd Go Iawn

Mae’r Gynhadledd Ieuenctid Flynyddol yn prysur agosáu a bydd thema’r gynhadledd eleni yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i’n paratoi ar gyfer ein dyfodol. Dewch i ymuno â ni ddydd Mawrth 13 Tachwedd 2018 ym Mharc y Scarlets, Llanelli, rhwng 9.30am a 2.30pm. Mae’n agored i’r holl bobl ifanc rhwng 14 a 23 oed o Sir Gaerfyrddin.

Bydd gweithdai, areithiau a thrafodaethau grŵp a fydd yn rhoi sylw i brif themâu’r gynhadledd ac yn herio pobl ifanc i feddwl am y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnom i fyw’n annibynnol ar ôl addysg, i’n paratoi ar gyfer bywyd ar ôl ysgol a choleg, er mwyn ein helpu i dyfu i fod yn oedolion hapus ac iach sydd wedi cyflawni ein potensial llawn.

Mae’r gynhadledd AM DDIM a byddem yn ddiolchgar pe gallech drefnu bod pobl ifanc rhwng 14 a 23 oed ac aelod o staff yn cynrychioli eich prosiect ieuenctid / ysgol yn y gynhadledd eleni. I archebu lle, cwblhewch y ffurflen archebu ar-lein. Pan fyddwch wedi gwneud hyn, byddwn yn anfon neges i gadarnhau eich bod wedi archebu lle.

PEIDIWCH Â CHOLLI’R CYFLE – ARCHEBWCH NAWR!

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin, neu dilynwch y trafodaethau ar Twitter, Facebook neu Instagram drwy ddefnyddio’r hashnod #LearningSirGâr

Share