Arwyr Cyfnod Cloi Sir Gâr

Arwyr Cyfnod Cloi Sir Gâr

Sir Gâr yn Dathlu …

Hoffai CAVS longyfarch y gwasanaethau lleol hyn a’u henwi’n un o Arwyr Cyfnod Cloi Sir Gâr.

Mae CAVS yn eich cyfarch.

Diolch am gefnogi ein sir.

::: Wyau Fferm Fforest Isaf : Pontantwn, Cydweli :::

::: Dewi Roberts, Cigydd : Towy Terrace, Llandeilo :::

::: Bwydydd Castell Howell: Cross Hands a Chaerfyrddin :::

::: Nisa Local: Heol Caegwyn, Drefach, Llanelli :::

::: Kind Earth: Llanelli :::

::: Garej Windy Corner: Pencader :::

::: Y Teulu Patel – Nisa & Siop Y Bont: Llanybydder :::

::: Y Black Lion: 1 Teras yr Eglwys, Llansawel :::

::: Traditional No 8: Cliffton Ville, Stryd San Ioan, Hendy-Gwyn :::

::: Bwyd Indiaidd Cinnamon: 5 Stryd Mansel, Caerfyrddin :::

::: A Choired Taste : Caerfyrddin :::

::: Teulu Coles: White Hart Inn, Distyllfa & Bragdy, Llanddarog :::

::: Siop Bapurau a Swyddfa Bost Morgan: Heol yr Eglwys, Llangadog :::

::: L J Bailey a’i Feibion : Cigydd Bailey & Siop MACE, Llangadog :::

::: Teulu Smith: Garej Tanerdy a Storfeydd Gwalia :::

::: Becky Dufty: Bryn Farm, Llanpumsaint :::

::: The Old Mill Foundation :::

::: G.S.News: Sycamore Street, Newcastle Emlyn :::

::: Fruits of Eden :::

::: Tafarn y Barcud Coch: Heol Pontamman, Rhydaman :::

::: Lles Awtistiaeth Cymru :::

::: Rhosyn Farm Produce: Caerfyrddin :::

::: Banc Bwyd Cwmaman: Canolfan Gymunedol Cwmaman :::

::: Llaeth Fferm Fforest: Hendy-Gwyn :::

::: Cigydd London House: Stryd San Ioan, Hendy-Gwyn :::

::: Swyddfa Bost a Siop Gyfleustra Fforest :::

::: Siop Bryn: Siop Gymunedol Brechfa :::

::: Siop y Pentre: Yr Hen Swyddfa Bost, Llanwrda :::

::: Dyffryn Cothi: Fferm Cilwr, Talyllychau :::

::: Gardd Sadwrn: Llansadwrn :::

::: Llyfrau Gardd Y Ddraig: Llandeilo :::

::: Canolfan Arddio Petals : Heol Pontardulais, Tycroes :::

::: Fferyllfa Tycroes: Heol Penygarn :::

::: Tycroes Premier Supermarket: Heol Rhydaman :::

::: Canolfan Magu: Caerfyrddin :::

::: Storfa JJ’s Stores-Premier: Pentrecwrt :::

::: Y Coopers Arms: Heol Betws, Rhydaman :::

::: Thomas Spar: Stryd Lincoln, Llandysul :::

::: Tafarn Wledig yr Angel Inn: Salem Llandeilo :::

::: Castle News: Heol y Bont, Cydweli :::

Poster gan Janice Hearne

 Gweler hefyd Newyddion Da Cymunedol Sir Gâr

Share