Cyfarfod Carwyn

Cyfarfod Carwyn

Bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones AC yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Llanelli Ddydd Iau 19 Ebrill. Hoffai glywed am y pynciau yn eich cymuned sy’n bwysig i chi, gwrando ar eich syniadau ac ateb eich cwestiynau.

Dyma’ch cyfle chi i ddweud eich dweud a gofyn yn uniongyrchol i’r Prif Weinidog am atebion i’ch cwestiynau.

I gadw eich lle, ewch i www.eventbrite.co.uk

Anfonwch eich cwestiwn ymlaen llaw i cyfathrebu.cabinet@llyw.cymru neu cyflwynwch eich cwestiwn wrth ichi gyrraedd.

Lleoliad: Canolfan Selwyn Samuel, Cilgant y Parc, Llanelli SA15 3AE

Amser: 6.00pm – 7.30pm

Te a choffi ar gael o 5.30pm

Mae modd ichi Gyfarfod Carwyn ar Twitter: @fmwales #cyfarfodcarwyn

Share