Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Rydym yn cynnig datblygu Ysbyty Glangwili Caerfyrddin fel ein Huned Drawma dros dro yn y blynyddoedd cyn adeiladu ein Hysbyty Gofal Brys a Gofal wedi’i…

Read Article →
Cynllun Strategol Cydraddoldeb – arolwg rhanbartho

Cynllun Strategol Cydraddoldeb – arolwg rhanbartho

Mae hwn yn arolwg rhanbarthol gan bartneriaid y sector cyhoeddus i geisio barn gan drigolion ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Y cyfnod…

Read Article →
Arolwg: Grymuso Cymunedau yng nghyswllt BREXIT

Arolwg: Grymuso Cymunedau yng nghyswllt BREXIT

GRYMUSO CYMUNEDAU YNG NGHYSWLLT BREXIT Rydym yn cynnal yr ymchwil ar ran WCVA, gyda’r nod cyffredinol o weld sut mae sefydliadau’r trydydd sector sy’n darparu…

Read Article →
(English) Third Sector Groups – Revenue Improvement Survey

(English) Third Sector Groups – Revenue Improvement Survey

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Ymgynghoriad ar y Cerrig Milltir Cenedlaethol

Ymgynghoriad ar y Cerrig Milltir Cenedlaethol

A oes gan eich mudiad farn am ffordd Llywodraeth Cymru o osod y Cerrig Milltir Cenedlaethol? Rydym yn casglu barn y sector, yn enwedig am…

Read Article →
Beth yw’ch barn chi am e-ddysgu

Beth yw’ch barn chi am e-ddysgu

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn awyddus i glywed eich barn am werth ‘e-ddysgu’ a ‘chynadledda arlein’ i’ch gwaith. Mae WCVA (sy’n rhan o rwydwaith…

Read Article →
Ydych chi wedi defynddio’r Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu-Allan-I-Oriau yn ddiweddar?

Ydych chi wedi defynddio’r Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu-Allan-I-Oriau yn ddiweddar?

Ydych chi wedi defynddio’r Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu-Allan-I-Oriau yn ddiweddar? Gallwch helpu i wella’r gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu-Allan-I-Oriau trwy ateb ein harolwg ar-lein….

Read Article →
(English) An All Wales Survey for Ethnic Minority People in Wales

(English) An All Wales Survey for Ethnic Minority People in Wales

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Llanymddyfri 2030 : Rhannwch eich gweledigaeth

Llanymddyfri 2030 : Rhannwch eich gweledigaeth

Read Article →
Trawsnewid iechyd a gofal yn y Canolbarth a’r Gorllewin

Trawsnewid iechyd a gofal yn y Canolbarth a’r Gorllewin

Mewn cyfarfod bwrdd cyhoeddus ar ddydd Mercher 26 Medi, gwnaed y penderfyniad bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cychwyn ar daith 20 mlynedd uchelgeisiol…

Read Article →