Beth yw eich GIG fel i chi?

Beth yw eich GIG fel i chi?

Mae pobl ag anableddau dysgu yn ei chael yn anoddach gweld meddyg teulu, meddai’r adroddiad Mae adroddiad newydd â’r teitl “Beth yw eich GIG fel…

Read Article →
(English) South Wales Food Poverty Alliance – take collective action on food insecurity

(English) South Wales Food Poverty Alliance – take collective action on food insecurity

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Cwblhewch ein harolwg byr i roi gwybod eich barn am ein gwaith.

Cwblhewch ein harolwg byr i roi gwybod eich barn am ein gwaith.

Ydi’ch mudiad chi wedi cael cefnogaeth gan CAVS yn y gorffennol? Cwblhewch ein harolwg byr i roi gwybod eich barn am ein gwaith. Mae CAVS …

Read Article →
Gwasanaethau Llawfeddygaeth Thorasig yn Ne Cymru – ymgynghoriad cyhoeddus

Gwasanaethau Llawfeddygaeth Thorasig yn Ne Cymru – ymgynghoriad cyhoeddus

Efallai eich bod yn ymwybodol bod PGIAC wrthi’n adolygu’r ddarpariaeth o lawdriniaethau thorasig yng Nghymru. Galwch heibio ar unrhyw adeg rhwng 2pm a 4pm i…

Read Article →
Cyfarfod Cyhoeddus – Bywiogi ein Cymunedau

Cyfarfod Cyhoeddus – Bywiogi ein Cymunedau

Swyddi, Band Llydan, Tai, Iechyd Nos Iau Mehefin 21, Ysgol Peniel Plaid Cymru Lawrlwytho Poster

Read Article →
Hywel Dda – “Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd”

Hywel Dda – “Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd”

Mae gennym gyfle unwaith mewn oes i newid yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol er gwell – ac rydym…

Read Article →
Cyfarfod Carwyn

Cyfarfod Carwyn

Bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones AC yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Llanelli Ddydd Iau 19 Ebrill. Hoffai glywed am y pynciau yn eich cymuned…

Read Article →
Cenedl Noddfa – Cynllun ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cenedl Noddfa – Cynllun ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Rydym am gael eich barn am y cynigion i ddatblygu a gwella ffyrdd o sicrhau bod ffoaduriaid a cheiswyr lloches ledled Cymru yn gallu cael…

Read Article →
Gwasanaethau cludo cleifion di-frys : y darlun ar draws Cymru

Gwasanaethau cludo cleifion di-frys : y darlun ar draws Cymru

Adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru. Cyhoeddir ar ran pob un o’r 7 CICau yng Nghymru, mae’r adroddiad yn cydnabod y…

Read Article →
Trawsnewid Gwasanathau Iechyd Meddwl “Y daith tuag at adferiad”

Trawsnewid Gwasanathau Iechyd Meddwl “Y daith tuag at adferiad”

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cymeradwyo’r cynnig i symud ymlaen i rhan nesaf y rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl. Nod y rhaglen yw…

Read Article →