Holiadur: Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands

Holiadur: Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands

Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands Diolch i bawb a ddaeth i Ddigwyddiad Gwybodaeth y Trydydd Sector ar 7 Hydref…

Read Article →
Disabled women’s participation in economy

Disabled women’s participation in economy

Chwarae Teg is carrying out a research into disability and employment, in which we will explore the barriers that disabled women experience in their careers….

Read Article →
Arolwg Porthol Ar-lein

Arolwg Porthol Ar-lein

Sut ydych chi’n defnyddio technoleg i gael mynediad i wybodaeth ac adnoddau dysgu i’ch mudiad? Hoffai CGGC ac eich Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) gael eich…

Read Article →
Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Rydym yn cynnig datblygu Ysbyty Glangwili Caerfyrddin fel ein Huned Drawma dros dro yn y blynyddoedd cyn adeiladu ein Hysbyty Gofal Brys a Gofal wedi’i…

Read Article →
Cynllun Strategol Cydraddoldeb – arolwg rhanbartho

Cynllun Strategol Cydraddoldeb – arolwg rhanbartho

Mae hwn yn arolwg rhanbarthol gan bartneriaid y sector cyhoeddus i geisio barn gan drigolion ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Y cyfnod…

Read Article →
Arolwg: Grymuso Cymunedau yng nghyswllt BREXIT

Arolwg: Grymuso Cymunedau yng nghyswllt BREXIT

GRYMUSO CYMUNEDAU YNG NGHYSWLLT BREXIT Rydym yn cynnal yr ymchwil ar ran WCVA, gyda’r nod cyffredinol o weld sut mae sefydliadau’r trydydd sector sy’n darparu…

Read Article →
(English) Third Sector Groups – Revenue Improvement Survey

(English) Third Sector Groups – Revenue Improvement Survey

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Ymgynghoriad ar y Cerrig Milltir Cenedlaethol

Ymgynghoriad ar y Cerrig Milltir Cenedlaethol

A oes gan eich mudiad farn am ffordd Llywodraeth Cymru o osod y Cerrig Milltir Cenedlaethol? Rydym yn casglu barn y sector, yn enwedig am…

Read Article →
Beth yw’ch barn chi am e-ddysgu

Beth yw’ch barn chi am e-ddysgu

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn awyddus i glywed eich barn am werth ‘e-ddysgu’ a ‘chynadledda arlein’ i’ch gwaith. Mae WCVA (sy’n rhan o rwydwaith…

Read Article →
Ydych chi wedi defynddio’r Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu-Allan-I-Oriau yn ddiweddar?

Ydych chi wedi defynddio’r Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu-Allan-I-Oriau yn ddiweddar?

Ydych chi wedi defynddio’r Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu-Allan-I-Oriau yn ddiweddar? Gallwch helpu i wella’r gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu-Allan-I-Oriau trwy ateb ein harolwg ar-lein….

Read Article →