Arolwg Strategaeth Gofalwyr

Arolwg Strategaeth Gofalwyr

Diffiniad Llywodraeth Cymru o ofalwyr yw: “unrhyw un, o unrhyw oed, sy’n darparu gofal a chefnogaeth yn ddi-dâl i berthynas, cyfaill neu gymydog sy’n anabl,…

Read Article →
Anghenion a phryderon – Holidadur Trydydd Sector

Anghenion a phryderon – Holidadur Trydydd Sector

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr a Chanolfan Cydweithredol Cymru yn ymwybodol iawn o effaith pandemig COVID-19 ar y trydydd sector ar…

Read Article →
Green Health and Access West Wales – Survey

Green Health and Access West Wales – Survey

Green Health and Access West Wales – survey for health professionals and nature-based activity leaders: last call to submit your answers As part of our…

Read Article →
Arolwg o’r strategaeth eiriolaeth

Arolwg o’r strategaeth eiriolaeth

Mae Prosiect datblygu eiriolaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru ar hyn o bryd yn gweithio gyda’r tri awdurdod lleol, y Bwrdd Iechyd, rhanddeiliaid eraill a’r rhwydwaith darparwyr…

Read Article →
Argaeledd cyflenwadau i sefydliadau gwirfoddol sy’n cyflawni dyletswyddau allweddol

Argaeledd cyflenwadau i sefydliadau gwirfoddol sy’n cyflawni dyletswyddau allweddol

Ochr yn ochr â’r GIG a gwasanaethau brys eraill sy’n chwarae rhan allweddol yn ystod yr argyfwng mae elusennau, grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol eraill…

Read Article →
Arolygon ar gyfer Elusennau a Chyllidwyr

Arolygon ar gyfer Elusennau a Chyllidwyr

Byddai CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) yn gwerthfawrogi eich help, os gwelwch yn dda. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi rhoi cyllid i CGGC…

Read Article →
Ein Llais: Arolwg yn ceisio barn pobl ifanc ar blismona, trosedd ac iechyd

Ein Llais: Arolwg yn ceisio barn pobl ifanc ar blismona, trosedd ac iechyd

Arolwg Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys i bobl ifanc. (14-25 oed) Fersiwn Saesneg ‘Our Voice’: https://www.surveymonkey.co.uk/r/einllais. Fersiwn Gymraeg ‘Ein Llais’: https://www.surveymonkey.co.uk/r/einllaiscym

Read Article →
Digwyddiadau Galw Heibio Iechyd a Lles

Digwyddiadau Galw Heibio Iechyd a Lles

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gynnwys pobl leol wrth lunio gwasanaethau iechyd lleol ar gyfer y dyfodol. Rydym ni am i chi ddweud wrthym…

Read Article →
Dweud eich dweud: Ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

Dweud eich dweud: Ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

Mae Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru yn ymgynghori ar eu hamcanion a’u Camau Gweithredu Cydraddoldeb ar gyfer 2020 i 2024. Mae’r Cyrff Cyhoeddus yn cynnwys:…

Read Article →
Holiadur: Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands

Holiadur: Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands

Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands Diolch i bawb a ddaeth i Ddigwyddiad Gwybodaeth y Trydydd Sector ar 7 Hydref…

Read Article →