Disability Survey co-produced by CDCfA and Carmarthenshire 50 plus

Disability Survey co-produced by CDCfA and Carmarthenshire 50 plus

Carmarthenshire Disability Coalition for Action and Carmarthenshire 50+ have come together to co-produce and work on issues affecting disabled people of all ages, carers of…

Read Article →
Mae’r arolwg ar gael i’w gwblhau nawr: Allwch chi helpu i atal cam-drin domestig yng Nghymru?

Mae’r arolwg ar gael i’w gwblhau nawr: Allwch chi helpu i atal cam-drin domestig yng Nghymru?

Mae arolwg ar gael nawr i bobl sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru ac sydd wedi bod yn dyst i gam-drin domestig neu’r arwyddion ei…

Read Article →
Arolwg Llesiant COVID-19 Cymru 2

Arolwg Llesiant COVID-19 Cymru 2

Hywel Dda University Health Board is supporting a national longitudinal study aiming to understand how the ongoing coronavirus pandemic has impacted on the mental health…

Read Article →
People Speak Up – Survey

People Speak Up – Survey

Questions for New users: Hi, We Are People Speak Up! We work with people and communities by creating a space to improve mental health &…

Read Article →
Arolwg: Gwirfoddoli o fewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Arolwg: Gwirfoddoli o fewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Mae’r arolwg hwn yn rhan o raglen waith a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu fframwaith ar gyfer gwirfoddoli o fewn iechyd a gofal cymdeithasol…

Read Article →
‘Yr Arolwg Ffermio Mawr’ – RABI

‘Yr Arolwg Ffermio Mawr’ – RABI

‘Yr Arolwg Ffermio Mawr’ – RABI i daflu goleuni ar yr effeithiau ar bobl sy’n ffermio Gan fod y pwysau allanol yn cynyddu ac ansicrwydd…

Read Article →
Strategaeth Ddigidol ddrafft Cymru

Strategaeth Ddigidol ddrafft Cymru

Mae Llywodraeth Cymru am i bobl dderbyn gwasanaethau cyhoeddus modern, effeithiol a hwylus gan sbarduno yr un pryd arloesedd yn ein heconomi a sicrhau canlyniadau…

Read Article →
Arolwg i bobl hŷn sy’n gofalu am anwyliaid

Arolwg i bobl hŷn sy’n gofalu am anwyliaid

Dymuna Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ddeall yn well anghenion gofalwyr ‘cudd’ Lansiodd Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr arolwg…

Read Article →
Mae Trafnidiaeth Cymru am glywed eich llais CHI!

Mae Trafnidiaeth Cymru am glywed eich llais CHI!

Mae Covid-19 wedi newid ein ffordd o fyw eleni – waeth pwy ydych chi neu ble rydych chi mewn bywyd, mae’n debyg eich bod wedi…

Read Article →
Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i’r dyfodol

Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i’r dyfodol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwahodd pobl o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i rannu eu barn ar wasanaethau fferyllol cymunedol. Cesglir…

Read Article →