Cynrychiolwyr pobl ifanc, a rhieni plant, nad oes ganddynt alluedd meddyliol

Cynrychiolwyr pobl ifanc, a rhieni plant, nad oes ganddynt alluedd meddyliol

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Rydym yn ymgynghori ar gynigion i ganiatáu i gynrychiolwyr weithredu ar ran pobl ifanc, a rhieni plant, pan nad oes ganddynt alluedd…

Read Article →
Digwyddiadau ymgysylltu prosiect ymchwil: Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Digwyddiadau ymgysylltu prosiect ymchwil: Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Diverse cymru yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad ymgysylltu fel rhan o’n prosiect ymchwil cryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru….

Read Article →
Research into Carers’ experiences of the coronavirus (COVID-19) pandemic – September 2020

Research into Carers’ experiences of the coronavirus (COVID-19) pandemic – September 2020

Today (11.09.20) Carers UK has launched a new survey for unpaid carers to help understand how the COVID-19 pandemic continues to impact carers’ lives. The…

Read Article →
Ymgynghoriad ar ddeng mlynedd nesaf Amgueddfa Cymru

Ymgynghoriad ar ddeng mlynedd nesaf Amgueddfa Cymru

Mae Amgueddfa Cymru yn edrych ar sut bydd yr Amgueddfa yn datblygu dros y ddeng mlynedd nesaf. Rydym eisiau annog adborth a gwrando ar yr…

Read Article →
Community Cohesion – Focus Groups

Community Cohesion – Focus Groups

The Community Cohesion Team in Mid and South West Wales is running a research project to gauge attitudes towards community, especially in regard to the…

Read Article →
Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru  – Galwad am Dystiolaeth

Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru  – Galwad am Dystiolaeth

Mae eleni’n nodi dechrau’r daith tuag at yr archwiliad nesaf o gynnydd y llywodraeth wrth weithredu Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Mae Plant…

Read Article →
Community Cohesion – EU Citizens (non-Welsh national) Focus Group

Community Cohesion – EU Citizens (non-Welsh national) Focus Group

Focus group for EU citizens (non-Welsh national) resident in Mid and South West Wales to discuss Community Cohesion and share experiences. Calling all EU citizens…

Read Article →
Survey: Arts & Health in Wales during the Covid-19 pandemic 

Survey: Arts & Health in Wales during the Covid-19 pandemic 

Addressing challenges and improving access to online delivery  These surveys form part of a cross-Wales study on the impacts of the COVID-19 crisis on arts…

Read Article →
Survey: Socially Responsible Businesses in Carmarthenshire?

Survey: Socially Responsible Businesses in Carmarthenshire?

Swansea University School of Management is conducting a survey gathering views on a new project that aims to support businesses in South West Wales to…

Read Article →
Gosod y blaenoriaethau ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru

Gosod y blaenoriaethau ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru

Beth yw’r ffordd orau i ni ddarparu gofal a chymorth cynaliadwy i helpu pobl hŷn i fyw bywydau hapusach a mwy boddhaus? Beth yw nod…

Read Article →