Arolygon ar gyfer Elusennau a Chyllidwyr

Arolygon ar gyfer Elusennau a Chyllidwyr

Byddai CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) yn gwerthfawrogi eich help, os gwelwch yn dda. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi rhoi cyllid i CGGC…

Read Article →
Ein Llais: Arolwg yn ceisio barn pobl ifanc ar blismona, trosedd ac iechyd

Ein Llais: Arolwg yn ceisio barn pobl ifanc ar blismona, trosedd ac iechyd

Arolwg Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys i bobl ifanc. (14-25 oed) Fersiwn Saesneg ‘Our Voice’: https://www.surveymonkey.co.uk/r/einllais. Fersiwn Gymraeg ‘Ein Llais’: https://www.surveymonkey.co.uk/r/einllaiscym

Read Article →
Digwyddiadau Galw Heibio Iechyd a Lles

Digwyddiadau Galw Heibio Iechyd a Lles

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gynnwys pobl leol wrth lunio gwasanaethau iechyd lleol ar gyfer y dyfodol. Rydym ni am i chi ddweud wrthym…

Read Article →
Dweud eich dweud: Ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

Dweud eich dweud: Ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

Mae Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru yn ymgynghori ar eu hamcanion a’u Camau Gweithredu Cydraddoldeb ar gyfer 2020 i 2024. Mae’r Cyrff Cyhoeddus yn cynnwys:…

Read Article →
Holiadur: Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands

Holiadur: Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands

Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli a Chanolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands Diolch i bawb a ddaeth i Ddigwyddiad Gwybodaeth y Trydydd Sector ar 7 Hydref…

Read Article →
Disabled women’s participation in economy

Disabled women’s participation in economy

Chwarae Teg is carrying out a research into disability and employment, in which we will explore the barriers that disabled women experience in their careers….

Read Article →
Arolwg Porthol Ar-lein

Arolwg Porthol Ar-lein

Sut ydych chi’n defnyddio technoleg i gael mynediad i wybodaeth ac adnoddau dysgu i’ch mudiad? Hoffai CGGC ac eich Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) gael eich…

Read Article →
Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Rydym yn cynnig datblygu Ysbyty Glangwili Caerfyrddin fel ein Huned Drawma dros dro yn y blynyddoedd cyn adeiladu ein Hysbyty Gofal Brys a Gofal wedi’i…

Read Article →
Cynllun Strategol Cydraddoldeb – arolwg rhanbartho

Cynllun Strategol Cydraddoldeb – arolwg rhanbartho

Mae hwn yn arolwg rhanbarthol gan bartneriaid y sector cyhoeddus i geisio barn gan drigolion ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Y cyfnod…

Read Article →
Arolwg: Grymuso Cymunedau yng nghyswllt BREXIT

Arolwg: Grymuso Cymunedau yng nghyswllt BREXIT

GRYMUSO CYMUNEDAU YNG NGHYSWLLT BREXIT Rydym yn cynnal yr ymchwil ar ran WCVA, gyda’r nod cyffredinol o weld sut mae sefydliadau’r trydydd sector sy’n darparu…

Read Article →