(English) An All Wales Survey for Ethnic Minority People in Wales

(English) An All Wales Survey for Ethnic Minority People in Wales

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Llanymddyfri 2030 : Rhannwch eich gweledigaeth

Llanymddyfri 2030 : Rhannwch eich gweledigaeth

Read Article →
Trawsnewid iechyd a gofal yn y Canolbarth a’r Gorllewin

Trawsnewid iechyd a gofal yn y Canolbarth a’r Gorllewin

Mewn cyfarfod bwrdd cyhoeddus ar ddydd Mercher 26 Medi, gwnaed y penderfyniad bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cychwyn ar daith 20 mlynedd uchelgeisiol…

Read Article →
Digwyddiadau – Gwasanaeth Prawf Cymru

Digwyddiadau – Gwasanaeth Prawf Cymru

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cyhoeddi ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i sefydlogi’r broses o ddarparu gwasanaethau prawf dros y ddwy flynedd nesaf a strategaeth tymor hwy…

Read Article →
Gwasanaethau Llawfeddygaeth Thorasig yn Ne Cymru – Ymgynghoriad Cyhoeddus (Diweddariad)

Gwasanaethau Llawfeddygaeth Thorasig yn Ne Cymru – Ymgynghoriad Cyhoeddus (Diweddariad)

Yn ddiweddar rydym wedi cwblhau adolygiad canolbwynt o’r ymgynghoriad hwn ac mae adroddiad sy’n crynhoi’r broses a’r ymatebion i’w weld ar y wefan  www.whssc.wales.nhs.uk/thoracic-surgery-services-in-south-wales Ymgynghoriad…

Read Article →
Beth yw eich GIG fel i chi?

Beth yw eich GIG fel i chi?

Mae pobl ag anableddau dysgu yn ei chael yn anoddach gweld meddyg teulu, meddai’r adroddiad Mae adroddiad newydd â’r teitl “Beth yw eich GIG fel…

Read Article →
(English) South Wales Food Poverty Alliance – take collective action on food insecurity

(English) South Wales Food Poverty Alliance – take collective action on food insecurity

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Cwblhewch ein harolwg byr i roi gwybod eich barn am ein gwaith.

Cwblhewch ein harolwg byr i roi gwybod eich barn am ein gwaith.

Ydi’ch mudiad chi wedi cael cefnogaeth gan CAVS yn y gorffennol? Cwblhewch ein harolwg byr i roi gwybod eich barn am ein gwaith. Mae CAVS …

Read Article →
Gwasanaethau Llawfeddygaeth Thorasig yn Ne Cymru – ymgynghoriad cyhoeddus

Gwasanaethau Llawfeddygaeth Thorasig yn Ne Cymru – ymgynghoriad cyhoeddus

Efallai eich bod yn ymwybodol bod PGIAC wrthi’n adolygu’r ddarpariaeth o lawdriniaethau thorasig yng Nghymru. Galwch heibio ar unrhyw adeg rhwng 2pm a 4pm i…

Read Article →
Cyfarfod Cyhoeddus – Bywiogi ein Cymunedau

Cyfarfod Cyhoeddus – Bywiogi ein Cymunedau

Swyddi, Band Llydan, Tai, Iechyd Nos Iau Mehefin 21, Ysgol Peniel Plaid Cymru Lawrlwytho Poster

Read Article →