Cyfarfod Cyhoeddus – Bywiogi ein Cymunedau

Cyfarfod Cyhoeddus – Bywiogi ein Cymunedau

Swyddi, Band Llydan, Tai, Iechyd Nos Iau Mehefin 21, Ysgol Peniel Plaid Cymru Lawrlwytho Poster

Read Article →
Hywel Dda – “Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd”  Sesiwn y 3ydd sector 28.06.18

Hywel Dda – “Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd” Sesiwn y 3ydd sector 28.06.18

Mae gennym gyfle unwaith mewn oes i newid yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol er gwell – ac rydym…

Read Article →
Hywel Dda – “Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd”

Hywel Dda – “Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd”

Mae gennym gyfle unwaith mewn oes i newid yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol er gwell – ac rydym…

Read Article →
Cyfarfod Carwyn

Cyfarfod Carwyn

Bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones AC yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Llanelli Ddydd Iau 19 Ebrill. Hoffai glywed am y pynciau yn eich cymuned…

Read Article →
Cenedl Noddfa – Cynllun ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cenedl Noddfa – Cynllun ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Rydym am gael eich barn am y cynigion i ddatblygu a gwella ffyrdd o sicrhau bod ffoaduriaid a cheiswyr lloches ledled Cymru yn gallu cael…

Read Article →
Gwasanaethau cludo cleifion di-frys : y darlun ar draws Cymru

Gwasanaethau cludo cleifion di-frys : y darlun ar draws Cymru

Adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru. Cyhoeddir ar ran pob un o’r 7 CICau yng Nghymru, mae’r adroddiad yn cydnabod y…

Read Article →
Trawsnewid Gwasanathau Iechyd Meddwl “Y daith tuag at adferiad”

Trawsnewid Gwasanathau Iechyd Meddwl “Y daith tuag at adferiad”

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cymeradwyo’r cynnig i symud ymlaen i rhan nesaf y rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl. Nod y rhaglen yw…

Read Article →
Dweud eich dweud ar adnoddau cydraddoldeb ar gyfer y trydydd sector

Dweud eich dweud ar adnoddau cydraddoldeb ar gyfer y trydydd sector

Beth mae’r prosiect amdano? Cafodd Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) a Diverse Cymru eu comisiynu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru i lunio…

Read Article →
Cymorth ar gyfer Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr yng Nghymru – Cais am Dystiolaeth

Cymorth ar gyfer Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr yng Nghymru – Cais am Dystiolaeth

Rydym wrthi’n casglu tystiolaeth am y cymorth sydd ar gael i oedolion ifanc sy’n ofalwyr yng Nghymru. Mae oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn bobl ifanc…

Read Article →
Cyfoeth Naturiol Cymru – Datganiadau Ardal -Arolwg

Cyfoeth Naturiol Cymru – Datganiadau Ardal -Arolwg

Fel y dywedwyd yn ein diweddariad diwethaf ym mis Rhagfyr 2017, rydym wedi llunio arolwg ar-lein er mwyn deall yn well y ffyrdd yr hoffech…

Read Article →