Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i’r dyfodol

Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i’r dyfodol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwahodd pobl o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i rannu eu barn ar wasanaethau fferyllol cymunedol. Cesglir…

Read Article →
What do you think about a Multi-agency Town Centre Hub?

What do you think about a Multi-agency Town Centre Hub?

A new survey is out to gather your views on multi-agency town centre hubs. Towns are vital to environmental, economic, social and cultural well-being in…

Read Article →
Digwyddiadau ymgysylltu prosiect ymchwil: Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Digwyddiadau ymgysylltu prosiect ymchwil: Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Diverse cymru yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad ymgysylltu fel rhan o’n prosiect ymchwil cryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru….

Read Article →
Arolwg cynhwysiant/gwaharddiad digidol CPC Cymru

Arolwg cynhwysiant/gwaharddiad digidol CPC Cymru

Mae CPC Cymru yn ymwybodol o’r broblem gynyddol sy’n wynebu pobl hŷn o ran cael mynediad i wasanaethau sydd eu hangen arnynt, ac mae hyn…

Read Article →
Dyfodol gwirfoddoli ieuenctid yng Nghymru: Dweud eich Dweud!

Dyfodol gwirfoddoli ieuenctid yng Nghymru: Dweud eich Dweud!

Digwyddiad gwrando digidol 06.10.20  6:30 – 8pm Beth ydych chi’n hoffi am gwirfoddoli? Rydyn ni’n gwahodd pobl ifanc (16-25) ledled Cymru i ddod i ddweud…

Read Article →
Research: Children and Young People affected by hate crime

Research: Children and Young People affected by hate crime

Victim Support are conducting research, commissioned by the Welsh Government on Children and Young People affected by hate crime, their needs and best ways to…

Read Article →
Cynrychiolwyr pobl ifanc, a rhieni plant, nad oes ganddynt alluedd meddyliol

Cynrychiolwyr pobl ifanc, a rhieni plant, nad oes ganddynt alluedd meddyliol

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Rydym yn ymgynghori ar gynigion i ganiatáu i gynrychiolwyr weithredu ar ran pobl ifanc, a rhieni plant, pan nad oes ganddynt alluedd…

Read Article →
Research into Carers’ experiences of the coronavirus (COVID-19) pandemic – September 2020

Research into Carers’ experiences of the coronavirus (COVID-19) pandemic – September 2020

Today (11.09.20) Carers UK has launched a new survey for unpaid carers to help understand how the COVID-19 pandemic continues to impact carers’ lives. The…

Read Article →
Ymgynghoriad ar ddeng mlynedd nesaf Amgueddfa Cymru

Ymgynghoriad ar ddeng mlynedd nesaf Amgueddfa Cymru

Mae Amgueddfa Cymru yn edrych ar sut bydd yr Amgueddfa yn datblygu dros y ddeng mlynedd nesaf. Rydym eisiau annog adborth a gwrando ar yr…

Read Article →
Community Cohesion – Focus Groups

Community Cohesion – Focus Groups

The Community Cohesion Team in Mid and South West Wales is running a research project to gauge attitudes towards community, especially in regard to the…

Read Article →