Mae’r arolwg ar gael i’w gwblhau nawr: Allwch chi helpu i atal cam-drin domestig yng Nghymru?

Mae’r arolwg ar gael i’w gwblhau nawr: Allwch chi helpu i atal cam-drin domestig yng Nghymru?

Mae arolwg ar gael nawr i bobl sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru ac sydd wedi bod yn dyst i gam-drin domestig neu’r arwyddion ei…

Read Article →
Arolwg Llesiant COVID-19 Cymru 2

Arolwg Llesiant COVID-19 Cymru 2

Hywel Dda University Health Board is supporting a national longitudinal study aiming to understand how the ongoing coronavirus pandemic has impacted on the mental health…

Read Article →
Free Supplies through Giving World

Free Supplies through Giving World

Free Supplies for charities and community groups through www.givingworld.org.uk Giving World are here to help charities access brand new life-essentials for free. We redirect business…

Read Article →
Caredigrwydd ledled y sir

Caredigrwydd ledled y sir

Ydych chi’n arlunydd yn byw yn  Sir Gâr? Helpwch ni i gofnodi’r Cysylltiadau Cymunedol anhygoel a grëwyd ledled Sir Gâr yn ystod pandemig Covid-19. Cynhyrchwch…

Read Article →
CAVS- Rhwydwaith Banciau Bwyd Sir Gâr 10.02.21

CAVS- Rhwydwaith Banciau Bwyd Sir Gâr 10.02.21

Mae CAVS yn cynnal cyfarfod cyntaf o fanciau bwyd, canolfannau bwyd, prosiectau tyfu bwyd a cheginau cawl er mwyn dod â phobl o’r un anian…

Read Article →
CAVS yn Dathlu Cymuned – dyddiad cau NEWYDD

CAVS yn Dathlu Cymuned – dyddiad cau NEWYDD

Cydnabyddiaeth Gymunedol Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi cynnig eu hamser, eu cyfeillgarwch a’u cefnogaeth i wneud bywydau pobl eraill ychydig yn haws yn ystod yr…

Read Article →
Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2020-2021

Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2020-2021

Mae gan Dîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru gyllid prosiect ar gael (hyd at £2500) i ddatblygu prosiectau sy’n helpu grwpiau cymunedol i adfer…

Read Article →
Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru : Cerdded vs COVID

Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru : Cerdded vs COVID

Mae prosiect Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru yn ceisio datblygu a darparu rhaglen o gyfleoedd ‘cerdded er lles’ yn y Gorllewin sy’n gymunedol, yn gynaliadwy,…

Read Article →
EHCR- Sut mae coronafeirws wedi effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol

EHCR- Sut mae coronafeirws wedi effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi tystiolaeth sydd yn ein helpu deall effeithiau’r pandemig coronafeirws (COVID-19) ar grwpiau gwahanol yn y gymdeithas. Amlyga risgiau hirdymor posib…

Read Article →
Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

“Bydd y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar agor 24/7 fel arfer yn ystod yr argyfwng presennol. Rydym yma i wrando a chynnig cymorth i…

Read Article →