16.07.20 Ymateb COVID-19 Trydydd Sir Gâr

16.07.20 Ymateb COVID-19 Trydydd Sir Gâr

Cyfarfod Zoom ar gyfer Sefydliadau’r Trydydd Sector. 16.07.20 10:30am Zoom Dyma gyfle i sefydliadau’r 3ydd sector rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n…

Read Article →
Ffordd i Adferiad

Ffordd i Adferiad

Cyngor Sir Gâr 5 cam at ailagor eich busnes yn ddiogel Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn rheolaidd gyda gwybodaeth newydd

Read Article →
SINGALONG sessions from the Goldies Charity

SINGALONG sessions from the Goldies Charity

Before Coronavirus, thousands of older isolated people looked forward to their regular daytime SINGALONG sessions from the Goldies (Golden-Oldies) Charity. The FUN memory-evoking sessions using…

Read Article →
Cysylltu Sir Gâr

Cysylltu Sir Gâr

Mae’r llwyfan hwn ar gyfer cymunedau i gysylltu a chefnogi ei gilydd, gan gadw hwyliau pawb yn dda trwy’r amser heriol hwn Crëwyd Cysylltu Sir…

Read Article →
Grŵp Iechyd a Lles Sir Gâr

Grŵp Iechyd a Lles Sir Gâr

Cyfarfod Zoom Grŵp Iechyd a Lles y Trydydd Sector Sir Gâr Dyma gyfle i sefydliadau rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n effeithio…

Read Article →
#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Cydnabyddiaeth Gymunedol Rydym i gyd yn gwybod bod Sir Gâr yn cael ei chryfhau gan garedigrwydd ei thrigolion yn dod…

Read Article →
Newyddion Da

Newyddion Da

AmmanValley Maker Space Mae’r sefydliad wedi troi ei arbenigedd a’i sgiliau gweithgynhyrchu i ddyluniad cyflym tariannau wyneb (Frontline 3D Print Farms face shield)) i gynorthwyo…

Read Article →
18.06.20 Ymateb COVID-19 Trydydd Sir Gâr

18.06.20 Ymateb COVID-19 Trydydd Sir Gâr

Cyfarfod Zoom ar gyfer Sefydliadau’r Trydydd Sector. 18.06.20 2pm Zoom Dyma gyfle i sefydliadau’r 3ydd sector rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n…

Read Article →
Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Diolch i wirfoddolwyr Neges ddiolch gan staff ac Ymddiriedolwyr CAVS i’r holl wirfoddolwyr yn Sir Gaerfyrddin: Rhanbarth ‘Diolch’ i wirfoddolwyr o CAVS, CAVO a PAVS….

Read Article →
Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr Rhaglen Ar-lein Mae’r Cinio Mawr yn syniad syml.  Mae am ddod a phobl at ei gilydd ledled Cymru am ychydig oriau i…

Read Article →