Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2020-2021

Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2020-2021

Mae gan Dîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru gyllid prosiect ar gael (hyd at £2500) i ddatblygu prosiectau sy’n helpu grwpiau cymunedol i adfer…

Read Article →
Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru : Cerdded vs COVID

Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru : Cerdded vs COVID

Mae prosiect Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru yn ceisio datblygu a darparu rhaglen o gyfleoedd ‘cerdded er lles’ yn y Gorllewin sy’n gymunedol, yn gynaliadwy,…

Read Article →
EHCR- Sut mae coronafeirws wedi effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol

EHCR- Sut mae coronafeirws wedi effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi tystiolaeth sydd yn ein helpu deall effeithiau’r pandemig coronafeirws (COVID-19) ar grwpiau gwahanol yn y gymdeithas. Amlyga risgiau hirdymor posib…

Read Article →
Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

“Bydd y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar agor 24/7 fel arfer yn ystod yr argyfwng presennol. Rydym yma i wrando a chynnig cymorth i…

Read Article →
CAVS yn Dathlu Cymuned

CAVS yn Dathlu Cymuned

Cydnabyddiaeth Gymunedol Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi cynnig eu hamser, eu cyfeillgarwch a’u cefnogaeth i wneud bywydau pobl eraill ychydig yn haws yn ystod yr…

Read Article →
Community Centres During The Firebreak

Community Centres During The Firebreak

The new Coronavirus regulations came into force in Wales at 6pm on Friday 23 October and will remain in place until Monday 9 November.  During this time,…

Read Article →
Dathlu Calan Gaeaf 2020 mewn modd diogel a charedig

Dathlu Calan Gaeaf 2020 mewn modd diogel a charedig

Peidwch bod ofn, ymunwch gyda ni i ddathlu Calan Gaeaf mewn modd diogel a charedig.   Beth am greu taith Calan Gaeaf ar gyfer eich cymuned…

Read Article →
Cronfa Cefnogi COVID-19 Rownd Olaf

Cronfa Cefnogi COVID-19 Rownd Olaf

Mae Cronfa Cefnogi COVID-19 Sir Gaerfyrddin yn gynllun a gefnogir gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CAVS) a Comic Relief drwy arian wedi codi o’r…

Read Article →
BAME Helpline Wales Information

BAME Helpline Wales Information

BAME people have been disproportionately impacted by Covid-19. This new helpline delivered by EYST, Women Connect First, Henna Foundation, ProMo Cymru and Wales TUC aims…

Read Article →
Ailagor Canolfannau Cymunedol yn Sir Gâr  18.11.20

Ailagor Canolfannau Cymunedol yn Sir Gâr 18.11.20

Cyfarfod i drafod Ailagor Canolfannau Cymunedol yng Sir Gâr Dydd Mercher 18.11.20 10:30am -12pm Trydydd cyfarfod Zoom ar gyfer yr holl fudiadau gwirfoddol ar draws Sir…

Read Article →