Lein Gymorth BAME Cymru

Lein Gymorth BAME Cymru

Many BAME organisations in Wales have witnessed increased service demand from BAME community members impacted by Covid-19 needing advice and support around a range of…

Read Article →
Ailagor Canolfannau Cymunedol yn Sir Gâr

Ailagor Canolfannau Cymunedol yn Sir Gâr

Cyfarfod i drafod Ailagor Canolfannau Cymunedol yng Sir Gâr Dydd Mercher 30.09.20 10-11:30am Ail cyfarfod Zoom ar gyfer yr holl fudiadau gwirfoddol ar draws Sir…

Read Article →
Research into Carers’ experiences of the coronavirus (COVID-19) pandemic – September 2020

Research into Carers’ experiences of the coronavirus (COVID-19) pandemic – September 2020

Today (11.09.20) Carers UK has launched a new survey for unpaid carers to help understand how the COVID-19 pandemic continues to impact carers’ lives. The…

Read Article →
Free courses for working, self-employed or furloughed women

Free courses for working, self-employed or furloughed women

FREE training offered through the LIMITLESS Programme, (part of Threshold DAS (formerly Women’s Aid). We are offering Guided Learning courses that are free to women in employment…

Read Article →
Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn

Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (19.08.20): “Heddiw rwy’n cyhoeddi Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn, sy’n nodi’r camau sydd…

Read Article →
Survey: Socially Responsible Businesses in Carmarthenshire?

Survey: Socially Responsible Businesses in Carmarthenshire?

Swansea University School of Management is conducting a survey gathering views on a new project that aims to support businesses in South West Wales to…

Read Article →
Lloyds Bank Foundation – Infrastructure-fund

Lloyds Bank Foundation – Infrastructure-fund

Lloyds Bank Foundation has launched a one-off fund to support local and regional infrastructure charities as part of our response to Covid-19 (our Recovery Fund…

Read Article →
Mae’r Samariaid wedi lansio llinell gymorth newydd i weithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol.

Mae’r Samariaid wedi lansio llinell gymorth newydd i weithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol.

Mae’r Samariaid wedi lansio llinell gymorth gyfrinachol newydd i weithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol. Mae eu gwirfoddolwyr yma i’ch cefnogi pan rydych wedi…

Read Article →
Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID

Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID

Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID Bydd hyn yn cynnig grant digyfyngiad dwy flynedd o £50,000 i tua 140 o elusennau ochr yn ochr…

Read Article →
CIC – Arolwg Cynllunio Gaeaf 2020

CIC – Arolwg Cynllunio Gaeaf 2020

Cyngor Iechyd Cymuned – Arolwg Cynllunio Gaeaf 2020 Maer Cyngor Iechyd Cymuned eisiau clywed beth sy’n bwysig i chi am eich iechyd a’ch gofal eich…

Read Article →