Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Mae’r cyfarfod hwn ar Zoom Bydd y cyfarfod hwn yn anelu at ddatblygu’r syniadau a drafodwyd eisoes ar feysydd posibl o gydweithredu yn y dyfodol:…

Read Article →
Pwyntiau Gwefru Ceir Trydanol mewn Clybiau Chwaraeon a Mannau Cymunedol

Pwyntiau Gwefru Ceir Trydanol mewn Clybiau Chwaraeon a Mannau Cymunedol

Digwyddiad Zoom Dydd Mercher, 14 Hydref, 2020 6 – 7pm Mae’r digwyddiad yma yn berthnasol i gynrychiolwyr o glybiau chwaraeon a chyfleusterau cymunedol sydd â…

Read Article →
Mae Tir Coed yn recriwtio

Mae Tir Coed yn recriwtio

Bydd Tir Coed yn recriwtio ar gyfer 4 swydd yr hydref hwn: http://tircoed.org.uk/cy/gweithio-gyda-ni Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu   (22.5 a/w, @ £25k-£27K pro rata)  Disgrifiad swydd…

Read Article →
Peilot Gwrthsefyll Newid Hinsawdd Castellnewydd Emlyn

Peilot Gwrthsefyll Newid Hinsawdd Castellnewydd Emlyn

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn cynnal peilot yng Nghastell Newydd Emlyn i edrych ar: risgiau posibl i’r gymuned yn sgil effeithiau…

Read Article →
Green Health and Access West Wales – Survey

Green Health and Access West Wales – Survey

Green Health and Access West Wales – survey for health professionals and nature-based activity leaders: last call to submit your answers As part of our…

Read Article →
Cynllunio Prosiect wedi ei arwain gan gymuned ar Ynni Adnewyddadwy

Cynllunio Prosiect wedi ei arwain gan gymuned ar Ynni Adnewyddadwy

20 Tachwedd 2019, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr 10am – 3pm, St Mary’s Hotel Ydych chi’n ystyried cynllunio prosiect wedi ei arwain gan y gymuned ar ynni adnewyddadwy ar gyfer eich cymuned neu a hoffech chi wybod mwy am y fath brosiectau? Mae Newid Hinsawdd a lleihad mewn Co2 yn y penawdau newyddion unwaith eto. Hefyd, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bod argyfwng hinsawdd. Mae Llywodraeth Cymru yn targedu bydd 70%…

Read Article →
Cyfoeth Naturiol Cymru – Datganiadau Ardal -Arolwg

Cyfoeth Naturiol Cymru – Datganiadau Ardal -Arolwg

Fel y dywedwyd yn ein diweddariad diwethaf ym mis Rhagfyr 2017, rydym wedi llunio arolwg ar-lein er mwyn deall yn well y ffyrdd yr hoffech…

Read Article →
Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Ar agor ar gyfer ceisiadau nawr! Oes gennych chi syniad cyffrous ar gyfer prosiect sy’n dod â phobl at ei gilydd trwy weithgareddau sy’n eu…

Read Article →
Rheilffordd Llanelli a Mynydd Mawr – Diwrnod Recriwtio Gwirfoddolwyr

Rheilffordd Llanelli a Mynydd Mawr – Diwrnod Recriwtio Gwirfoddolwyr

Read Article →
Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn

Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn

Parc yr Esgob Abergwili Rydym yn elusen annibynnol, yn gweithio mewn cydweithrediad agos ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin i ddatblygu cyrchfan ymwelwyr gaiff ei gyrru gan…

Read Article →