Green Health and Access West Wales – Survey

Green Health and Access West Wales – Survey

Green Health and Access West Wales – survey for health professionals and nature-based activity leaders: last call to submit your answers As part of our…

Read Article →
Cynllunio Prosiect wedi ei arwain gan gymuned ar Ynni Adnewyddadwy

Cynllunio Prosiect wedi ei arwain gan gymuned ar Ynni Adnewyddadwy

20 Tachwedd 2019, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr 10am – 3pm, St Mary’s Hotel Ydych chi’n ystyried cynllunio prosiect wedi ei arwain gan y gymuned ar ynni adnewyddadwy ar gyfer eich cymuned neu a hoffech chi wybod mwy am y fath brosiectau? Mae Newid Hinsawdd a lleihad mewn Co2 yn y penawdau newyddion unwaith eto. Hefyd, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bod argyfwng hinsawdd. Mae Llywodraeth Cymru yn targedu bydd 70%…

Read Article →
Cyfoeth Naturiol Cymru – Datganiadau Ardal -Arolwg

Cyfoeth Naturiol Cymru – Datganiadau Ardal -Arolwg

Fel y dywedwyd yn ein diweddariad diwethaf ym mis Rhagfyr 2017, rydym wedi llunio arolwg ar-lein er mwyn deall yn well y ffyrdd yr hoffech…

Read Article →
Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Ar agor ar gyfer ceisiadau nawr! Oes gennych chi syniad cyffrous ar gyfer prosiect sy’n dod â phobl at ei gilydd trwy weithgareddau sy’n eu…

Read Article →
Rheilffordd Llanelli a Mynydd Mawr – Diwrnod Recriwtio Gwirfoddolwyr

Rheilffordd Llanelli a Mynydd Mawr – Diwrnod Recriwtio Gwirfoddolwyr

Read Article →
Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn

Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn

Parc yr Esgob Abergwili Rydym yn elusen annibynnol, yn gweithio mewn cydweithrediad agos ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin i ddatblygu cyrchfan ymwelwyr gaiff ei gyrru gan…

Read Article →
Adfywio Cymru

Adfywio Cymru

Renew Wales will support up to fifteen groups, community councils, schools, sports or social clubs across Carmarthenshire and Pembrokeshire, to develop short, deliverable Climate Change Action Plans.

Read Article →
Community Land Advisory Service Launched In Wales

Community Land Advisory Service Launched In Wales

Communities in Wales wanting to grow food for climate and health benefits will get more land to cultivate, thanks to a new project funded by the Big Lottery Fund (BIG).

Read Article →
Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020: Y camau nesaf

Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020: Y camau nesaf

Bydd WCVA yn cyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad, a chroesawn adborth gan fudiadau’r trydydd sector o ran y cwestiynau penodol a holir yn y ffurflen ymateb ar dudalen 50 o’r ddogfen.

Read Article →
Her Gymunedol Sir Gaerfyrddin

Her Gymunedol Sir Gaerfyrddin

Gwnaeth Cyngor Sir Gar, mewn cydweithrediad â’r Llanelli Star a’r Carmarthen Journal, lansio ymgyrch i annog cymunedau i lleihau eu hôl troed carbon.

Read Article →