Tir Coed Online sessions

Tir Coed Online sessions

As you may know, due to the current restrictions, Tir Coed has suspended delivery of our usual woodland activities. We are hoping to get back…

Read Article →
Gwybodaeth o gyfarfodydd blaenorol

Gwybodaeth o gyfarfodydd blaenorol

Ffocws a nodau’r grŵp: Cyflwyniad cryno Nodiadau llawn (o’u trafod yn y cyfarfod 16.09.20) Cofnodion cyfarfodydd blaenorol: 25.11.20 16.09.20 04.03.20 04.12.19 04.09.19

Read Article →
Straeon Gwyrdd

Straeon Gwyrdd

#SirGârWerdd #StraeonGwyrddSirGâr RHANNWCH EICH STORI  WERDD A yw eich cymuned wedi datblygu prosiect amgylcheddol gynaliadwy? Ydych chi’n mynd ati’n rhagweithiol i hyrwyddo ‘ffordd o fyw’…

Read Article →
Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Cyfarfod nesaf Straeon Gwyrdd Cefndir grŵp: Nod y rhwydwaith hwn yw caniatáu i sefydliadau’r 3ydd Sector sy’n ymwneud â materion amgylcheddol rannu gwybodaeth a chydweithio…

Read Article →
Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr  24.02.21

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr 24.02.21

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr Dydd Mercher 24ain Chwefror 2021 10: 30yb Mae’r cyfarfod hwn ar Zoom Mae’r agenda’n cynnwys: Cyflwyniad gan Coed Lleol…

Read Article →
Prydain Di-garbon: Cwrs ar-lein

Prydain Di-garbon: Cwrs ar-lein

Prydain Di-garbon: Cwrs ar-lein, 16 – 17 Mis Tachwedd 2020 Mae’r cwrs Prydain Ddi-garbon yn cynnig golwg manwl ar brosiect ymchwil CyDA, gan edrych ar…

Read Article →
Trydydd Sector Mewn Golwg

Trydydd Sector Mewn Golwg

Mae Trydydd Sector Mewn Golwg yn bodlediad gwybodaeth a dysgu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru. Mae wedi’i greu i roi llwyfan i…

Read Article →
Pwyntiau Gwefru Ceir Trydanol mewn Clybiau Chwaraeon a Mannau Cymunedol

Pwyntiau Gwefru Ceir Trydanol mewn Clybiau Chwaraeon a Mannau Cymunedol

Digwyddiad Zoom Dydd Mercher, 14 Hydref, 2020 6 – 7pm Mae’r digwyddiad yma yn berthnasol i gynrychiolwyr o glybiau chwaraeon a chyfleusterau cymunedol sydd â…

Read Article →
Mae Tir Coed yn recriwtio

Mae Tir Coed yn recriwtio

Bydd Tir Coed yn recriwtio ar gyfer 4 swydd yr hydref hwn: http://tircoed.org.uk/cy/gweithio-gyda-ni Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu   (22.5 a/w, @ £25k-£27K pro rata)  Disgrifiad swydd…

Read Article →
Peilot Gwrthsefyll Newid Hinsawdd Castellnewydd Emlyn

Peilot Gwrthsefyll Newid Hinsawdd Castellnewydd Emlyn

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn cynnal peilot yng Nghastell Newydd Emlyn i edrych ar: risgiau posibl i’r gymuned yn sgil effeithiau…

Read Article →