Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Ar agor ar gyfer ceisiadau nawr! Oes gennych chi syniad cyffrous ar gyfer prosiect sy’n dod â phobl at ei gilydd trwy weithgareddau sy’n eu…

Read Article →
Cronfa Fuddsoddi Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa

Cronfa Fuddsoddi Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa

Mae innogy wrthi’n adeiladu Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa.   Yn ystod tymor y Gwanwyn 2018, pan fydd y fferm wynt yn gwbl weithredol, bydd cronfa…

Read Article →
Localgiving Digwyddiad Rhanbarthol – Castell Newydd Emlyn

Localgiving Digwyddiad Rhanbarthol – Castell Newydd Emlyn

Read Article →
Cwrdd a gwahanol gronfeydd nawdd :  9/8/17 – Cyflwyniadau PowerPoint

Cwrdd a gwahanol gronfeydd nawdd : 9/8/17 – Cyflwyniadau PowerPoint

Lawrlwythwch PDFs yma: People’s Postcode Lottery Cronfa Loteri Fawr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Lloyds Bank Foundation Charity Bank Local Giving

Read Article →
Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol – Newidiadau

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol – Newidiadau

 Ffordd syml i grwpiau gwirfoddol a chymunedol gael grantiau bach y Loteri Genedlaethol. Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300…

Read Article →
Cynllun Lle Arbennig

Cynllun Lle Arbennig

Bydd y Cynllun Lle Arbennig yn ariannu prosiectau mewn ardaloedd sydd wedi ymrwymo i ymgorffori treftadaeth a diwylliant fel rhan greiddiol o gynlluniau lleol a…

Read Article →
Borth ariannu rhad ac am ddim

Borth ariannu rhad ac am ddim

Mae gan CAVS borth ariannu rhad ac am ddim http://www.idoxopen4community.co.uk/cavs   i helpu chi dod o hyd i gyllid i gefnogi amrywiaeth o weithgareddau a phrosiectau. Mae’r…

Read Article →