Cronfa Gwydnwch Coronafeirws

Cronfa Gwydnwch Coronafeirws

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi lansio’r Gronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru i gefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau di-elw sydd yn darparu gweithgareddau i grwpiau bregus yn Gymru. Bydd y gronfa yn cefnogi sefydliadau sydd yn addasu y ffordd maent yn gweithio i ymateb i’r angen sydd ar ei cymunedau. Gallwch wneud cyfraniad i’r gronfa yma. Gallwch roid cais i’r gronfa yma. 

Read Article →
VAWDASV Capital Grant Funding Workshop

VAWDASV Capital Grant Funding Workshop

Welsh Government’s Violence Against Women Domestic Abuse and Sexual Violence (VAWDASV) Team are holding a workshop aimed at organisations interested in applying for Capital Funding…

Read Article →
National Lottery Heritage Fund

National Lottery Heritage Fund

The Heritage Fund has a total of £3 million available for the delivery of training programmes to support the skills, capacity and resilience of organisations…

Read Article →
Sefydliad elusennol yn gofyn am fwy o geisiadau o Gymru

Sefydliad elusennol yn gofyn am fwy o geisiadau o Gymru

Mae sefydliad elusennol anferth yn annog elusennau bach yng Nghymru i beidio â cholli’r cyfle i gael budd o hyfforddiant arweinyddiaeth am flwyddyn gan dîm…

Read Article →
Gweithdy Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Gweithdy Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael arian ar gyfer eich sefydliad? Beth am ddod draw i gwrdd â chynrychiolydd o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol…

Read Article →
Mae Gorllewin Cymru yn Garedig – Cronfa Fuddsoddi

Mae Gorllewin Cymru yn Garedig – Cronfa Fuddsoddi

Rydym am gefnogi prosiectau pontio’r cenedlaethau yn Sirol ac yn Rhanbarthol ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, sy’n:  Gwella cysylltiad cymdeithasol Lleihau arwahanrwydd cymdeithasol…

Read Article →
Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Grantiau Bach Cymhorthfa Gyllido Un i Un

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Grantiau Bach Cymhorthfa Gyllido Un i Un

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Grantiau Bach Cymhorthfa Gyllido Un i Un – 30.09.19 10yb – 4yh (apwyntiadau 30 munud – rhaid bwcio…

Read Article →
Community Foundation Wales: 20 additional grants

Community Foundation Wales: 20 additional grants

“For our 20th birthday we are offering an additional 20 grants of £1,000 each from our Fund for Wales to small, volunteer-driven community organisations across…

Read Article →
Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Themâu Strategol Comic Relief: Plant yn Goroesi ac yn Ffynnu Camau i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad at gyfleoedd i wireddu…

Read Article →
Funding opportunity for welsh social enterprises

Funding opportunity for welsh social enterprises

Social Enterprise Assist Fund is open again for applications from Welsh Social Enterprises In a nutshell: SE Assist fund is affordable finance and localised support…

Read Article →