Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor

Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor

Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor Mae Grant Cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a…

Read Article →
Gweithdai Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Gweithdai Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a CAVS yn cynnal gweithdai anffurfiol ar gyllid. Hoffem eich gwahodd i archebu’ch lle ar gyfer y sesiwn. Mae’r…

Read Article →
Cronfa Ymateb Cymunedol COVID- 19 Sir Gâr

Cronfa Ymateb Cymunedol COVID- 19 Sir Gâr

MAE’R CRONFA HON WEDI CAU Mae cronfa grant newydd wedi’i lansio i helpu sefydliadau cymunedol ar draws Sir Gaerfyrddin mewn ymateb i bandemig COVID19. Mae…

Read Article →
COVID 19 – Gwybodaeth am gyllid

COVID 19 – Gwybodaeth am gyllid

Mae cyllid newydd ar gael i roi cymorth i amrywiaeth eang o sefydliadau y mae’r Coronafeirws wedi effeithio arnynt. Mae amrywiol grantiau wedi cael eu…

Read Article →
Grant cymorth busnes i elusennau bach

Grant cymorth busnes i elusennau bach

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd miloedd o elusennau bach yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch yn cael grant cymorth busnes gwerth £10,000…

Read Article →
Cyfleoedd Cyllido Yn ystod Covid-19

Cyfleoedd Cyllido Yn ystod Covid-19

Os oes angen help arnoch i nodi cyllid priodol, cysylltwch â CAVS admin@cavs.org.uk 01267 245555 Cyfleoedd Cyllido Yn ystod Covid-19 ar gyfer sefydliadau gwirfoddol a…

Read Article →
Cronfa Gwydnwch Coronafeirws

Cronfa Gwydnwch Coronafeirws

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi lansio’r Gronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru i gefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau di-elw sydd yn darparu gweithgareddau i grwpiau bregus yn Gymru. Bydd y gronfa yn cefnogi sefydliadau sydd yn addasu y ffordd maent yn gweithio i ymateb i’r angen sydd ar ei cymunedau. Gallwch wneud cyfraniad i’r gronfa yma. Gallwch roid cais i’r gronfa yma. 

Read Article →
VAWDASV Capital Grant Funding Workshop

VAWDASV Capital Grant Funding Workshop

Welsh Government’s Violence Against Women Domestic Abuse and Sexual Violence (VAWDASV) Team are holding a workshop aimed at organisations interested in applying for Capital Funding…

Read Article →
National Lottery Heritage Fund

National Lottery Heritage Fund

The Heritage Fund has a total of £3 million available for the delivery of training programmes to support the skills, capacity and resilience of organisations…

Read Article →
Sefydliad elusennol yn gofyn am fwy o geisiadau o Gymru

Sefydliad elusennol yn gofyn am fwy o geisiadau o Gymru

Mae sefydliad elusennol anferth yn annog elusennau bach yng Nghymru i beidio â cholli’r cyfle i gael budd o hyfforddiant arweinyddiaeth am flwyddyn gan dîm…

Read Article →