Gweithdy Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Gweithdy Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael arian ar gyfer eich sefydliad? Beth am ddod draw i gwrdd â chynrychiolydd o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol…

Read Article →
West Wales is Kind Investment Fund -Intergenerational projects

West Wales is Kind Investment Fund -Intergenerational projects

We want to support Regional and County based intergenerational projects across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire that: Improve social connectedness Reduce social isolation Support young and…

Read Article →
Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Grantiau Bach Cymhorthfa Gyllido Un i Un

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Grantiau Bach Cymhorthfa Gyllido Un i Un

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – Grantiau Bach Cymhorthfa Gyllido Un i Un – 30.09.19 10yb – 4yh (apwyntiadau 30 munud – rhaid bwcio…

Read Article →
Community Foundation Wales: 20 additional grants

Community Foundation Wales: 20 additional grants

“For our 20th birthday we are offering an additional 20 grants of £1,000 each from our Fund for Wales to small, volunteer-driven community organisations across…

Read Article →
Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Themâu Strategol Comic Relief: Plant yn Goroesi ac yn Ffynnu Camau i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad at gyfleoedd i wireddu…

Read Article →
Funding opportunity for welsh social enterprises

Funding opportunity for welsh social enterprises

Social Enterprise Assist Fund is open again for applications from Welsh Social Enterprises In a nutshell: SE Assist fund is affordable finance and localised support…

Read Article →
VAWDASV – CYNLLUN YMGEISIO AM GRANT CYFALAF 2019-20

VAWDASV – CYNLLUN YMGEISIO AM GRANT CYFALAF 2019-20

Mae’r Grant Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yn cefnogi prosiectau sy’n cael eu rhedeg gan sefydliadau statudol a gwirfoddol sydd…

Read Article →
Cymdeithas Adeiladu Nationwide – Grantiau Cymunedol

Cymdeithas Adeiladu Nationwide – Grantiau Cymunedol

Mae’r rhaglen hon yn dyfarnu grantiau rhwng £10,000 a £50,000 i brosiectau tai lleol a fydd yn cryfhau cymunedau lleol drwy gefnogi’r rhai mwyaf agored…

Read Article →
(English) GRANTS FOR WOMEN’S ORGANISATIONS FOR CAMPAIGNING AND ADVOCACY WORK

(English) GRANTS FOR WOMEN’S ORGANISATIONS FOR CAMPAIGNING AND ADVOCACY WORK

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Llwyfan Newydd i Chwilio am Gyllid i’r Trydydd Sector yng Nghymru

Llwyfan Newydd i Chwilio am Gyllid i’r Trydydd Sector yng Nghymru

Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn lansio gwefan gyllido newydd i helpu mudiadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid. Cyllido Cymru yw’r llwyfan newydd…

Read Article →