(English) The Big Give – Christmas Challenge 2018

(English) The Big Give – Christmas Challenge 2018

Sorry this item is only available in English

Read Article →
A fyddai archwiliad ar eich sefyllfa codi arian o fudd i chi?

A fyddai archwiliad ar eich sefyllfa codi arian o fudd i chi?

A yw eich sefydliad yn dibynnu’n fawr ar gyllid grant na ellir dibynnu arno, neu a ydych chi’n ei chael yn anodd cael darlun clir…

Read Article →
Sefydliad Cymunedol Yng Nghymru

Sefydliad Cymunedol Yng Nghymru

Mae Cronfeydd Sir Gaerfyrddin nawr ar agor Dyddiad cau -31 Mai 2018 Cronfa Sir Gaerfyrddin http://cfiw.org.uk/cym/grantiau/63-cronfa-sir-gaerfyrddin Gronfa Waddol Dr Dewi Davies http://cfiw.org.uk/cym/grantiau/45-gronfa-waddol-dr-dewi-davies Cronfa Budd Cymunedol…

Read Article →
LEADER: Galw am Syniadau am Brosiectau Newydd ac Arloesol

LEADER: Galw am Syniadau am Brosiectau Newydd ac Arloesol

Mae’r rhaglen LEADER newydd, sy’n ceisio helpu i adfywio ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin, wedi agor galwad newydd am Fynegiannau o Ddiddordeb. Nod LEADER yw cael…

Read Article →
Ymgeisiwch am grant ‘Bagiau o Help’ i’ch Prosiect!

Ymgeisiwch am grant ‘Bagiau o Help’ i’ch Prosiect!

Ymgeisiwch am grant ‘Bagiau o Help’ i’ch Prosiect! Cynllun grant cymunedol lleol gan Tesco yw ‘Bagiau o Help’, a weinyddwyd gan Groundwork. Mae’r arian a…

Read Article →
(English) Free Digital Fundraising Training in 2018

(English) Free Digital Fundraising Training in 2018

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Galwad Agored Tachwedd 2017 ynghylch cyllid a chymorth CNC

Galwad Agored Tachwedd 2017 ynghylch cyllid a chymorth CNC

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi’n sicrhau y bydd £3 miliwn ar gael i brosiectau i wella’r amgylchedd ledled Cymru. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym…

Read Article →
Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Ar agor ar gyfer ceisiadau nawr! Oes gennych chi syniad cyffrous ar gyfer prosiect sy’n dod â phobl at ei gilydd trwy weithgareddau sy’n eu…

Read Article →
Cronfa Fuddsoddi Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa

Cronfa Fuddsoddi Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa

Mae innogy wrthi’n adeiladu Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa.   Yn ystod tymor y Gwanwyn 2018, pan fydd y fferm wynt yn gwbl weithredol, bydd cronfa…

Read Article →
Localgiving Digwyddiad Rhanbarthol – Castell Newydd Emlyn

Localgiving Digwyddiad Rhanbarthol – Castell Newydd Emlyn

Read Article →