Moondance Foundation Covid-19 relief fund

Moondance Foundation Covid-19 relief fund

£10 million further support for Welsh Charities from the Moondance Foundation The Moondance Foundation Covid-19 relief fund has earmarked an additional £10 million in 2021…

Read Article →
Sesiwn Gwybodaeth Cyfaill mewn Angen 09.12.20

Sesiwn Gwybodaeth Cyfaill mewn Angen 09.12.20

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod Zoom on 18 Tachwedd i gael gwybod mwy o cyfle ariannu yng Ngorllewin Cymru Cyfaill mewn Angen ac i ofyn cwestiynau….

Read Article →
Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2020-2021

Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2020-2021

Mae gan Dîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru gyllid prosiect ar gael (hyd at £2500) i ddatblygu prosiectau sy’n helpu grwpiau cymunedol i adfer…

Read Article →
Gronfa Arloesi Cymorth Gofalwyr NEWYDD

Gronfa Arloesi Cymorth Gofalwyr NEWYDD

Cyfle Cyllido Newydd i Gefnogi Gofalwyr Mae’n bleser gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru gyhoeddi lansiad y Gronfa Arloesi Cymorth Gofalwyr . Bydd grantiau ar gael i sefydliadau trydydd…

Read Article →
Gobaith Peer Support Project

Gobaith Peer Support Project

(NEW Closing Date: Friday 27th November 2020) Are you involved with a community group that helps people affected by suicide or self-harm? Are you looking…

Read Article →
Meet the Funder: Foyle Foundation (host TVA)

Meet the Funder: Foyle Foundation (host TVA)

TVA are hosting a Funding4You Q&A session with the Foyle Foundation. 27.10.20 at 11am For more information and to book a space: https://www.eventbrite.co.uk/e/funding4you-free-session-with-foyle-foundation-tickets-124083108919?aff=tva The Foyle…

Read Article →
Dod o hyd i gyllid: cefnogaeth i sefydliadau dan arweiniad unigolion du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yng Nghymru

Dod o hyd i gyllid: cefnogaeth i sefydliadau dan arweiniad unigolion du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yng Nghymru

Mae CGGC yn trefnu’r digwyddiad am ddim hwn er mwyn cynorthwyo mudiadau a arweinir gan bobl o gymunedau BAME* yng Nghymru i ddod o hyd…

Read Article →
Code of Fundraising Practice webinar

Code of Fundraising Practice webinar

Fundraising Regulator As part of our commitment to support organisations to meet the fundraising standards in the Code of Fundraising Practice, the Fundraising Regulator has…

Read Article →
Trydydd Sector Mewn Golwg

Trydydd Sector Mewn Golwg

Mae Trydydd Sector Mewn Golwg yn bodlediad gwybodaeth a dysgu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru. Mae wedi’i greu i roi llwyfan i…

Read Article →
Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Bydd lleoliadau cerddoriaeth; stiwdios recordio ac ymarfer; sefydliadau ac atyniadau treftadaeth; amgueddfeydd a gwasanaethau archifau achrededig; llyfrgelloedd; digwyddiadau a’r rheini sy’n darparu cymorth technegol ar…

Read Article →