Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Bydd lleoliadau cerddoriaeth; stiwdios recordio ac ymarfer; sefydliadau ac atyniadau treftadaeth; amgueddfeydd a gwasanaethau archifau achrededig; llyfrgelloedd; digwyddiadau a’r rheini sy’n darparu cymorth technegol ar…

Read Article →
IOF: FREE Fundraising coaching for charities

IOF: FREE Fundraising coaching for charities

Looking to increase your fundraising potential but stuck on a particular issue and need some professional free help? As a reaction to Covid-19 the Chartered…

Read Article →
‘Cwrdd â’r Cyllidwr’: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

‘Cwrdd â’r Cyllidwr’: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

Mae £4m ar gael I Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol. Ar y cyd â Chefnogi Trydydd Sector Cymru, hoffem eich gwahodd i fynychu gweithdy ‘Sut…

Read Article →
Funding: Influencing change in the welfare system

Funding: Influencing change in the welfare system

Lloyds Bank Foundation – We’ve been hearing for a long time from charities about challenges with the welfare system, but during the coronavirus pandemic, these…

Read Article →
Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru – Cam 2 – Cymorth Newydd

Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru – Cam 2 – Cymorth Newydd

Newidiadau i gynnig cyllid newydd i roi cymorth goroesi ac adfer i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod y pandemig Covid-19. Social Investment Cymru (SIC)…

Read Article →
Y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd – Cyllid

Y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd – Cyllid

Gall y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd gynnig cyllid i gynnwys pobl ifanc rhwng 18 a 30 oed fel gwirfoddolwyr mewn gweithgareddau sy’n mynd i’r afael â…

Read Article →
Lloyds Bank Foundation – Infrastructure-fund

Lloyds Bank Foundation – Infrastructure-fund

Lloyds Bank Foundation has launched a one-off fund to support local and regional infrastructure charities as part of our response to Covid-19 (our Recovery Fund…

Read Article →
EESC Civil Solidarity Prize – “Civil society against Covid-19”

EESC Civil Solidarity Prize – “Civil society against Covid-19”

On 15 July 2020 the EESC (European Economic and Social Committee) launched its Civil Solidarity Prize “Civil society against Covid-19”. The aim of this prize,…

Read Article →
Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID

Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID

Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID Bydd hyn yn cynnig grant digyfyngiad dwy flynedd o £50,000 i tua 140 o elusennau ochr yn ochr…

Read Article →
Cronfa Cadernid Cymunedol Rheilffordd Calon Cymru

Cronfa Cadernid Cymunedol Rheilffordd Calon Cymru

Mae Cwmni Datblygu Rheilffordd Calon Cymru wedi penderfynu sefydlu cronfa grantiau unigol i gefnogi cymunedau ar hyd y lein. Dyddiad Cau 21/08/20 Manylion y grant…

Read Article →