LEADER: Galw am Syniadau am Brosiectau Newydd ac Arloesol

LEADER: Galw am Syniadau am Brosiectau Newydd ac Arloesol

Mae’r rhaglen LEADER newydd, sy’n ceisio helpu i adfywio ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin, wedi agor galwad newydd am Fynegiannau o Ddiddordeb. Nod LEADER yw cael…

Read Article →
Ymgeisiwch am grant ‘Bagiau o Help’ i’ch Prosiect!

Ymgeisiwch am grant ‘Bagiau o Help’ i’ch Prosiect!

Ymgeisiwch am grant ‘Bagiau o Help’ i’ch Prosiect! Cynllun grant cymunedol lleol gan Tesco yw ‘Bagiau o Help’, a weinyddwyd gan Groundwork. Mae’r arian a…

Read Article →
(English) Free Digital Fundraising Training in 2018

(English) Free Digital Fundraising Training in 2018

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Galwad Agored Tachwedd 2017 ynghylch cyllid a chymorth CNC

Galwad Agored Tachwedd 2017 ynghylch cyllid a chymorth CNC

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi’n sicrhau y bydd £3 miliwn ar gael i brosiectau i wella’r amgylchedd ledled Cymru. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym…

Read Article →
Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Ar agor ar gyfer ceisiadau nawr! Oes gennych chi syniad cyffrous ar gyfer prosiect sy’n dod â phobl at ei gilydd trwy weithgareddau sy’n eu…

Read Article →
Cronfa Fuddsoddi Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa

Cronfa Fuddsoddi Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa

Mae innogy wrthi’n adeiladu Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa.   Yn ystod tymor y Gwanwyn 2018, pan fydd y fferm wynt yn gwbl weithredol, bydd cronfa…

Read Article →
Localgiving Digwyddiad Rhanbarthol – Castell Newydd Emlyn

Localgiving Digwyddiad Rhanbarthol – Castell Newydd Emlyn

Read Article →
Cwrdd a gwahanol gronfeydd nawdd :  9/8/17 – Cyflwyniadau PowerPoint

Cwrdd a gwahanol gronfeydd nawdd : 9/8/17 – Cyflwyniadau PowerPoint

Lawrlwythwch PDFs yma: People’s Postcode Lottery Cronfa Loteri Fawr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Lloyds Bank Foundation Charity Bank Local Giving

Read Article →
Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol – Newidiadau

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol – Newidiadau

 Ffordd syml i grwpiau gwirfoddol a chymunedol gael grantiau bach y Loteri Genedlaethol. Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300…

Read Article →
Cynllun Lle Arbennig

Cynllun Lle Arbennig

Bydd y Cynllun Lle Arbennig yn ariannu prosiectau mewn ardaloedd sydd wedi ymrwymo i ymgorffori treftadaeth a diwylliant fel rhan greiddiol o gynlluniau lleol a…

Read Article →