Diwrnod Mawr y Cyngor 18.06.19

Diwrnod Mawr y Cyngor 18.06.19

18.06.19 10am-4:30pm Neuadd Ddinesig San Pedr, 1 Maes Nott, Caerfyrddin. SA31 1PG Cael cyngor am ddim i’ch elusen neu’ch grŵp. Nid yw cyngor arbenigol bob…

Read Article →
(English) GRANTS FOR WOMEN’S ORGANISATIONS FOR CAMPAIGNING AND ADVOCACY WORK

(English) GRANTS FOR WOMEN’S ORGANISATIONS FOR CAMPAIGNING AND ADVOCACY WORK

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Llwyfan Newydd i Chwilio am Gyllid i’r Trydydd Sector yng Nghymru

Llwyfan Newydd i Chwilio am Gyllid i’r Trydydd Sector yng Nghymru

Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn lansio gwefan gyllido newydd i helpu mudiadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid. Cyllido Cymru yw’r llwyfan newydd…

Read Article →
(English) Small charities:  fundraising courses just £20 & free webinars

(English) Small charities:  fundraising courses just £20 & free webinars

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Cronfa i Gymru

Cronfa i Gymru

Cronfa i Gymru yn agored i geisiadau o’r 1af o Ragfyr. Y dyddiad cau i gyflwyno cais yw 31ain o Ionawr. Mae grantiau rhwng £500…

Read Article →
Rhaglen Grantiau Mawr ‘Now’s the Time’

Rhaglen Grantiau Mawr ‘Now’s the Time’

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica gan Lywodraeth Cymru

Cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica gan Lywodraeth Cymru

Ail rownd ar agor nawr i geisiadau Mae WCVA wrth ei fodd o gyhoeddi bod ail rownd cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica ar gyfer…

Read Article →
Nawdd -Tyfu’n Wyllt

Nawdd -Tyfu’n Wyllt

Mae Tyfu’n Wyllt yn cysylltu pobl gyda natur a gyda’i gilydd trwy ariannu syniadau creadigol a dyfeisgar, sy’n canolbwyntio ar flodau gwyllt, planhigion a ffyngau…

Read Article →
(English) Diverse Cymru  Creative Bursary Scheme 2018

(English) Diverse Cymru Creative Bursary Scheme 2018

Sorry this item is only available in English

Read Article →
(English) Local Giving continue to support Charities across Wales

(English) Local Giving continue to support Charities across Wales

Read Article →