DDAS Recovery Worker – Carmarthenshire

DDAS Recovery Worker – Carmarthenshire

Location:      Llanelli, covering Carmarthenshire and occasional travel to Ceredigion and Pembrokeshire will be expected. Type:             Part-time Hours:          22.5 hours per week. Wednesday (08:30 – 17:00),…

Read Article →
SINGALONG sessions from the Goldies Charity

SINGALONG sessions from the Goldies Charity

Before Coronavirus, thousands of older isolated people looked forward to their regular daytime SINGALONG sessions from the Goldies (Golden-Oldies) Charity. The FUN memory-evoking sessions using…

Read Article →
Grŵp Iechyd a Lles Sir Gâr

Grŵp Iechyd a Lles Sir Gâr

Cyfarfod Zoom Grŵp Iechyd a Lles y Trydydd Sector Sir Gâr Dyma gyfle i sefydliadau rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n effeithio…

Read Article →
DDAS Active Treatment Worker-Carmarthenshire

DDAS Active Treatment Worker-Carmarthenshire

Location:      Llanelli, covering Carmarthenshire and occasional travel to Ceredigion and Pembrokeshire will be expected. Type:             Full time Hours:          37 hours per week. Evening and weekend…

Read Article →
Age Cymru-  Gwasanaeth Ffrind Mewn Angen

Age Cymru- Gwasanaeth Ffrind Mewn Angen

Mae Age Cymru wedi lansio gwasanaeth Ffrind Mewn Angen i helpu i fynd i’r afael ag unigedd ac arwahanrwydd ymhlith y boblogaeth dros 70 oed…

Read Article →
Cyrsiau magu plant newydd ar-lein gan y GIG

Cyrsiau magu plant newydd ar-lein gan y GIG

Cyrsiau magu plant newydd ar-lein gan y GIG yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i rieni  Lawrlwythwch Poster Gall bod yn rhiant fod yn anodd. Mae bod…

Read Article →
Llanelli Mind: Therapeutic Services Assessor

Llanelli Mind: Therapeutic Services Assessor

12 hours per week Salary: £10.50 per hour Contributory auto enrolment pension Fixed term contract to be extended upon confirmation of funding Closing Date: 26/6/2020…

Read Article →
Arolwg Strategaeth Gofalwyr

Arolwg Strategaeth Gofalwyr

Diffiniad Llywodraeth Cymru o ofalwyr yw: “unrhyw un, o unrhyw oed, sy’n darparu gofal a chefnogaeth yn ddi-dâl i berthynas, cyfaill neu gymydog sy’n anabl,…

Read Article →
Clwb Beiciau Modur Gorllewin Cymru yn recriwtio

Clwb Beiciau Modur Gorllewin Cymru yn recriwtio

 Mae Clwb Beiciau Modur Gorllewin Cymru (WWMCC) yn grŵp cymunedol sy’n hybu buddion beicio modur i iechyd meddwl. Mae’r Clwb yn gweithio gyda phobl o…

Read Article →
Help for Heroes’ Canllaw Ymarferol Ar Hunanofal

Help for Heroes’ Canllaw Ymarferol Ar Hunanofal

Armed Forces charity Help for Heroes has made its mental health and well-being resource, the Field Guide to Self-Care, available to freely access in Welsh,…

Read Article →