Trawsnewid Gwasanathau Iechyd Meddwl “Y daith tuag at adferiad”

Trawsnewid Gwasanathau Iechyd Meddwl “Y daith tuag at adferiad”

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cymeradwyo’r cynnig i symud ymlaen i rhan nesaf y rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl. Nod y rhaglen yw…

Read Article →
Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor: Sesiynau Mynediad Agored

Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor: Sesiynau Mynediad Agored

Sesiynau Mynediad Agored: Amserlen Chwefror – Ebrill 2018 Lawrlwytho Amserlen Darpariaeth chwarae mynediad agored â staff yn bresennol yw Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor ac mae’n…

Read Article →
Jigso – Gweithiwr Ffyrdd iach o Fyw a Lles

Jigso – Gweithiwr Ffyrdd iach o Fyw a Lles

Read Article →
Ymgyrch i Drechu Unigrwydd

Ymgyrch i Drechu Unigrwydd

Awn ni i drechu unigrwydd Mae’r Ymgyrch i Drechu Unigrwydd yn gweithio i fynd i’r afael ag unigrwydd yn yr henoed. Yn ddiweddarach eleni, byddwn…

Read Article →
Fforwm Gofalwyr Sir Gaerfyrddin 15fed o Fawrth

Fforwm Gofalwyr Sir Gaerfyrddin 15fed o Fawrth

Dweud  Eich Dweud! Fforwm Gofalwyr Sir Gaerfyrddin 15fed o Fawrth, 10:00 – 13:00 Neuadd Goffa Llandybie Heol Maesycoed, SA18 3UR Telir treuliau teithio a chostau…

Read Article →
(English) Bryn WI – Afternoon Tea Invitation

(English) Bryn WI – Afternoon Tea Invitation

 

Read Article →
Eiriol – Gweithdai am ddim

Eiriol – Gweithdai am ddim

Gweithdai am ddim: Hwyl,/Tymr, Iechyd a hunan les Hunan Eiriolaeth Gofalwyr Dyddiadau: 23.1.17 Y Gât, Sanclêr 30.1.18 Neuadd Y Tymbl, Tymbl Ffoniwch: 01267 231122

Read Article →
(English) Cwmamman Knit and Natter Group

(English) Cwmamman Knit and Natter Group

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Adroddiad Ymweliad i Ystbyty Dyffryn Amman

Adroddiad Ymweliad i Ystbyty Dyffryn Amman

Cyhoeddodd Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda adroddiad am brofiad pobl o ofal y GIG yn Ysbyty Dyffryn Aman yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin. Ymwelodd ein haelodau…

Read Article →
Mae’r Cynghorau Iechyd Cymuned yn chwilio am aelodau!

Mae’r Cynghorau Iechyd Cymuned yn chwilio am aelodau!

A oes gennych ddiddordeb yn eich GIG lleol? Ydych chi eisiau gwella gwasanaethau iechyd lleol yn eich ardal? A oes gennych 3-5 diwrnod yn rhydd,…

Read Article →