Arolwg i bobl hŷn sy’n gofalu am anwyliaid

Arolwg i bobl hŷn sy’n gofalu am anwyliaid

Dymuna Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ddeall yn well anghenion gofalwyr ‘cudd’ Lansiodd Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr arolwg…

Read Article →
Mind Aberystwyth- Chief Executive Officer

Mind Aberystwyth- Chief Executive Officer

Salary: £30,000 per annum (ACTUAL for PERMANENT ROLE) 30 hours a week (to be worked flexibly) Mind Aberystwyth is at the next stage of its…

Read Article →
Nurture Centre – Free Christmas Dinner!

Nurture Centre – Free Christmas Dinner!

It’s been a rubbish year. Here at Nurture we are DETERMINED to end on a high. This year we have teamed with Award Winning Chefs…

Read Article →
Sesiwn 30 munud lles ar gyfer grwpiau CAVS

Sesiwn 30 munud lles ar gyfer grwpiau CAVS

“A ydych chi’n ystyriol neu ydy eich meddwl yn llawn? Mae angen i ni gyd ddod o hyd i amser i ymlacio, ailffocysu a gofalu…

Read Article →
Care First – rhaglen cymorth gweithwyr (EAP)

Care First – rhaglen cymorth gweithwyr (EAP)

Bydd rhaglen cymorth gweithwyr (EAP) a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar waith o 4ydd Rhagfyr, gan gynnig ystod o gefnogaeth llesiant i’r rheini a gyflogir…

Read Article →
Age Cymru HOPE project EVENT 10.12.20

Age Cymru HOPE project EVENT 10.12.20

Over 50 or caring for an older person? Providing Services for older people? The Age Cymru HOPE (Helping Others to Participate and Engage) project is…

Read Article →
Aubergine Cafe: Art Workshops for Autistic Adults

Aubergine Cafe: Art Workshops for Autistic Adults

We’re the Aubergine Cafe and we are delighted to announce that our new online workshop programme, created for autistic adults and by autistic adults, is…

Read Article →
Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020  Rhaglen Gweithgareddau

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020 Rhaglen Gweithgareddau

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020: Rhaglen Gweithgareddau Sir Gaerfyrddin Tachwedd 23 -26 Ewch i’r rhaglen Sylwch: Mae’r sesiynau lles a hyfforddi ar gyfer gofalwyr sy’n byw…

Read Article →
Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i’r dyfodol

Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i’r dyfodol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwahodd pobl o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i rannu eu barn ar wasanaethau fferyllol cymunedol. Cesglir…

Read Article →
Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Rheolwr Swyddfa 18 awr yr wythnos Yng Nghaerfyrddin/Adre £15,249 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Mae profiad o fod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch a datblygu…

Read Article →