Shadows Depression Support Group

Shadows Depression Support Group

Shadows Depression Support Group  will be organising open evenings throughout the month of January 2020 to celebrate our third year of being open, The aim…

Read Article →
Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae Yng Nghanolfan Deuluol Betws 14 awr yr wythnos (tan 31ain Awst 2020) £7399 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Yn ofynnol ar gyfer y swydd:…

Read Article →
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr -Swyddi gwag

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr -Swyddi gwag

2 x Swyddogion Gwybodaeth i Ofalwyr – wedi’u lleoli yn yr Ysbyty Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli ac Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru. Cyflog: Pwynt 15 Meingefn…

Read Article →
Information session: Carmarthen Luncheon Club

Information session: Carmarthen Luncheon Club

Do you want to make a meet people? Do you make a difference to the lives of others? Do you want a FREE meal ?…

Read Article →
Caffi Genomeg Cyhoeddus

Caffi Genomeg Cyhoeddus

A ydych wedi eich effeithio gan gyflwr prin neu enetig? Hoffech chi gael gwybod rhagor am iechyd a genomeg? Ymunwch â ni ar gyfer y…

Read Article →
Rhodd o waed 08.11.19, 16.12.19 Caefyrddin

Rhodd o waed 08.11.19, 16.12.19 Caefyrddin

Read Article →
Shelter Cymru: GWEITHIWYR ACHOS CYFRAITH TAI

Shelter Cymru: GWEITHIWYR ACHOS CYFRAITH TAI

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i…

Read Article →
Grŵp Iechyd a Lles

Grŵp Iechyd a Lles

Grŵp Iechyd a Lles y Trydydd Sector Sir Gâr Dydd Mawrth 29 Hydref 10am -12pm CAVS, Y Mwnt, 18 Heol y Frenhines, CAERFYRDDIN SA31 1JT…

Read Article →
NEWYDD! Gweithdai ‘Sgiliau ar gyfer chwaraeon’

NEWYDD! Gweithdai ‘Sgiliau ar gyfer chwaraeon’

A all eich cymuned elwa drwy- Sicrhau bod plant yn fwy egnïol? Cynnal gweithgareddau strwythuredig llawn hwyl ar gyfer plant? Hyfforddiant a cefnogaeth AM DDIM?…

Read Article →
Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Y Cerddwyr wedi sefydlu rhaglen hyfforddi yn ddiweddar i aelodau a rhai nad ydyn nhw’n aelodau ddatblygu ystod eang o sgiliau awyr agored a mynediad…

Read Article →