GamCare Training: Women and problem gambling

GamCare Training: Women and problem gambling

Supporting women who are affected by gambling related harm. GamCare are now offering online versions of our training on the topic of ‘Women and Problem…

Read Article →
Anabledd dysgu Cymru – Cyfarfod rhwydwaith Cysylltiadau Cymru

Anabledd dysgu Cymru – Cyfarfod rhwydwaith Cysylltiadau Cymru

Rhwydwaith i fynd i’r afael gydag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol i bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru. 31 Mawrth 2021 2:00 – 3:30 pm Mae…

Read Article →
Iechyd Cyhoeddus Cymru Negeseuon Whatapp COVID-19

Iechyd Cyhoeddus Cymru Negeseuon Whatapp COVID-19

Negeseuon Whatapp A ydych yn arweinydd cymunedol neu rwydwaith? A fyddech yn cael budd o dderbyn y negeseuon diweddaraf am COVID-19, gan gynnwys y wybodaeth…

Read Article →
Cyrsiau Camddefnyddio Sylweddau

Cyrsiau Camddefnyddio Sylweddau

Taflen – Alcohol a Sgrinio Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein mewn 3 awr Dyddiad y Cwrs: 20fed Mai neu 7fed Rhagfyr 2021, 9.30yb – 12.30yp…

Read Article →
Cymru Versus Arthritis information session 24.03.21

Cymru Versus Arthritis information session 24.03.21

Cymru Versus Arthritis is hosting an information session. It will take place from 10.00am to 12noon on Wednesday 24 March 2021. The session will be…

Read Article →
Arolwg Goroeswyr – Canolbarth a Gorllewin Cymru

Arolwg Goroeswyr – Canolbarth a Gorllewin Cymru

Dweud eich dweud ar sut y gall Canolbarth a Gorllewin Cymru sicrhau bod y cyfleoedd cywir ar waith i bobl gymryd rhan yn y gwaith…

Read Article →
Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr- cyfarfodydd sydd i ddod

Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr- cyfarfodydd sydd i ddod

Cyfarfodydd sydd i ddod Cyfarfod Clwstwr Banciau Bwyd / Darparwr bwyd dros ben Sir Gâr Mae’r cyfarfod clwstwr hwn ar gyfer unrhyw fanc bwyd / darparwr…

Read Article →
Disability Survey co-produced by CDCfA and Carmarthenshire 50 plus

Disability Survey co-produced by CDCfA and Carmarthenshire 50 plus

Carmarthenshire Disability Coalition for Action and Carmarthenshire 50+ have come together to co-produce and work on issues affecting disabled people of all ages, carers of…

Read Article →
Mae’r arolwg ar gael i’w gwblhau nawr: Allwch chi helpu i atal cam-drin domestig yng Nghymru?

Mae’r arolwg ar gael i’w gwblhau nawr: Allwch chi helpu i atal cam-drin domestig yng Nghymru?

Mae arolwg ar gael nawr i bobl sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru ac sydd wedi bod yn dyst i gam-drin domestig neu’r arwyddion ei…

Read Article →
Eating Disorders Awareness Week

Eating Disorders Awareness Week

Eating Disorders Awareness Week is fast approaching, and we have lots of activities happening and digital resources to help you mark the week! This year…

Read Article →