‘Cwrdd â’r Cyllidwr’: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

‘Cwrdd â’r Cyllidwr’: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

Mae £4m ar gael I Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol. Ar y cyd â Chefnogi Trydydd Sector Cymru, hoffem eich gwahodd i fynychu gweithdy ‘Sut…

Read Article →
Research into Carers’ experiences of the coronavirus (COVID-19) pandemic – September 2020

Research into Carers’ experiences of the coronavirus (COVID-19) pandemic – September 2020

Today (11.09.20) Carers UK has launched a new survey for unpaid carers to help understand how the COVID-19 pandemic continues to impact carers’ lives. The…

Read Article →
Age Cymru – HOPE project Vacancies

Age Cymru – HOPE project Vacancies

Age Cymru have two current vacancies within the HOPE project: Project Officer for Pembrokeshire and Ceredigion: This is home based but with an expectation of…

Read Article →
Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru  – Galwad am Dystiolaeth

Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru  – Galwad am Dystiolaeth

Mae eleni’n nodi dechrau’r daith tuag at yr archwiliad nesaf o gynnydd y llywodraeth wrth weithredu Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Mae Plant…

Read Article →
Sported – Free support for groups

Sported – Free support for groups

FREE support for groups in Wales using the power of sport/physical activity Sported is a charity working across Wales to support community organisations who are…

Read Article →
CERDDED 19: Atgofion Sain: Dod Â’r Tu Allan, Y Tu Mewn

CERDDED 19: Atgofion Sain: Dod Â’r Tu Allan, Y Tu Mewn

Mae Cheryl Beer, Cyfarwyddwr prosiect gwobredig, Atgofion Sain, Gorsaf Radio Dementia Gyfeillgar wedi llwyddo i sicrhau cyllid Cronfa Achosion Da y Loteri Genedlaethol, Cyngor Celfyddydau…

Read Article →
Survey: Arts & Health in Wales during the Covid-19 pandemic 

Survey: Arts & Health in Wales during the Covid-19 pandemic 

Addressing challenges and improving access to online delivery  These surveys form part of a cross-Wales study on the impacts of the COVID-19 crisis on arts…

Read Article →
Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn

Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (19.08.20): “Heddiw rwy’n cyhoeddi Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn, sy’n nodi’r camau sydd…

Read Article →
Versus Arthritis is recruiting

Versus Arthritis is recruiting

Senior Regional Services Coordinator (Powys) 3 x Services Coordinators (Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire) Professional Engagement Officer (Wales) Senior Regional Services Coordinator (Powys) We are looking for…

Read Article →
Gosod y blaenoriaethau ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru

Gosod y blaenoriaethau ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru

Beth yw’r ffordd orau i ni ddarparu gofal a chymorth cynaliadwy i helpu pobl hŷn i fyw bywydau hapusach a mwy boddhaus? Beth yw nod…

Read Article →