Arolwg ar Awdioleg

Arolwg ar Awdioleg

Mae CICHD* yn cynnal arolwg ar Awdioleg Mae awdioleg yn wasanaeth sydd ar gael o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda lle mae’n ymddangos bod…

Read Article →
Help with Audio books

Help with Audio books

Did You Know? Age Cymru Sir Gar have volunteers who can help people sign up to receive audio books or talking newspapers. Our digital volunteers…

Read Article →
DDAS Recovery Worker – Carmarthenshire

DDAS Recovery Worker – Carmarthenshire

Location:      Llanelli. Covering all areas of Carmarthenshire and on occasion travel to other areas of Dyfed will be expected. Type:             Full time Hours:           37…

Read Article →
Adroddiadau Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

Adroddiadau Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

Ymwybyddiaeth o wasanaethau gofal brys ymysg myfyrwyr – Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Sir Gaerfyrddin Un peth syml: Cyfathrebu yn y GIG – Hywel Dda…

Read Article →
The Chair of the Board of Trustees

The Chair of the Board of Trustees

Role Summary  The role of the Chair is to provide leadership and direction to the board of Trustees and to chair the Trustee meetings. The…

Read Article →
Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

A ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi cael diagnosis o golled golwg? Rhannwch brofiadau gydag eraill mewn sefyllfaoedd tebyg a dysgwch am wasanaethau sydd…

Read Article →
Diwrnod Agored HUTS  21.08.19

Diwrnod Agored HUTS 21.08.19

Diwrnod Agored HUTS >> Dydd Mercher   21ain Awst rhwng 10.30yb a 3yp.   ·        Gallwch weld enghreifftiau o waith mae ein haelodau wedi cynhyrchu ·        Gallwch…

Read Article →
Cysylltu Gofalwyr Caerfyrddin

Cysylltu Gofalwyr Caerfyrddin

Grŵp Cymdeithasol Newydd i Ofalwyr  Ydych chi’n gofalu am rywun? Ymunwch â ni am weithgareddau a gweithdai hwyliog ar faterion Gofalwyr. Mwynhewch ychydig o amser…

Read Article →
Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Rydym yn cynnig datblygu Ysbyty Glangwili Caerfyrddin fel ein Huned Drawma dros dro yn y blynyddoedd cyn adeiladu ein Hysbyty Gofal Brys a Gofal wedi’i…

Read Article →
Afan Social Prescribing Co-ordinator

Afan Social Prescribing Co-ordinator

Neath Port Talbot CVS is the umbrella organisation supporting and promoting Voluntary and Community Groups in Neath Port Talbot. Afan Social Prescribing Co-ordinator 28 hours…

Read Article →