Grŵp Iechyd a Lles 23.07.19

Grŵp Iechyd a Lles 23.07.19

CAVS, Y Mwnt, 18 Heol y Frenhines, CAERFYRDDIN SA31 1JT 10am -12pm Grŵp Iechyd a Lles y Trydydd Sector Sir Gar Agenda Cofnodion cyfarfodydd blaenorol:…

Read Article →
Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Digwyddiad Galw Heibio Caerfyrddin Datblygu Gwasanaethau Trawma

Rydym yn cynnig datblygu Ysbyty Glangwili Caerfyrddin fel ein Huned Drawma dros dro yn y blynyddoedd cyn adeiladu ein Hysbyty Gofal Brys a Gofal wedi’i…

Read Article →
Adroddiadau Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

Adroddiadau Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

Ymwybyddiaeth o wasanaethau gofal brys ymysg myfyrwyr – Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Sir Gaerfyrddin Un peth syml: Cyfathrebu yn y GIG – Hywel Dda…

Read Article →
Afan Social Prescribing Co-ordinator

Afan Social Prescribing Co-ordinator

Neath Port Talbot CVS is the umbrella organisation supporting and promoting Voluntary and Community Groups in Neath Port Talbot. Afan Social Prescribing Co-ordinator 28 hours…

Read Article →
(English) Your Rights, Direct Payments & the Act

(English) Your Rights, Direct Payments & the Act

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Cysylltu Gofalwyr

Cysylltu Gofalwyr

Ydych chi’n ofalwr sy’n chwilio am wasanaethau neu gyngor i’ch cefnogi yn eich rôl gofalu? Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiad cymunedol i ofalwyr a fydd…

Read Article →
Dyfarnwyd Cyllid Pellach i Mesur y Mynydd

Dyfarnwyd Cyllid Pellach i Mesur y Mynydd

Dyfarnwyd Cyllid Pellach i Mesur y Mynydd Archwilio Profiadau Gofal Cymdeithasol yng Nghymru Mae Mesur y Mynydd (MyM) wedi derbyn dros £140,000 pellach gan Lywodraeth…

Read Article →
Rhodd o waed 04.06.19 Caefyrddin

Rhodd o waed 04.06.19 Caefyrddin

Read Article →
Caerfyrddin – Cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia?

Caerfyrddin – Cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia?

 Ydych chi’n rhan o grŵp neu sefydliad cymunedol sy’n darparu gwasanaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia? Fel rhan o’r nod o wneud Caerfyrddin a’r…

Read Article →
(English) The Maggie’s Centre Fertility Group – Cancer & Fertility 25.06.19

(English) The Maggie’s Centre Fertility Group – Cancer & Fertility 25.06.19

Sorry this item is only available in English

Read Article →