Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Rheolwr Swyddfa 18 awr yr wythnos Yng Nghaerfyrddin/Adre £15,249 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Mae profiad o fod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch a datblygu…

Read Article →
Plant Dewi:  Rheolwr Cyllid a Chodi Arian

Plant Dewi: Rheolwr Cyllid a Chodi Arian

Rheolwr Cyllid a Chodi Arian 18 awr yr wythnos Yng Nghaerfyrddin/Adre £15,249 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Mae profiad o gyllid, cyllidebu a chodi arian yn…

Read Article →
Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Adoption UK

Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Adoption UK

Connected yw enw Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Adoption UK yng Nghymru. Rydym yn cynnal sesiynau misol pwrpasol ar gyfer plant 7-10 mlwydd oed a phobl…

Read Article →
Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru  – Galwad am Dystiolaeth

Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru  – Galwad am Dystiolaeth

Mae eleni’n nodi dechrau’r daith tuag at yr archwiliad nesaf o gynnydd y llywodraeth wrth weithredu Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Mae Plant…

Read Article →
Plant Dewi Project Update – 14.05.2020

Plant Dewi Project Update – 14.05.2020

All Plant Dewi settings have been closed from the 18th March 2020.  Employees have worked from home since the 19th March 2020 and have continued…

Read Article →
Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae Yng Nghanolfan Deuluol Betws 14 awr yr wythnos (tan 31ain Awst 2020) £7399 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Yn ofynnol ar gyfer y swydd:…

Read Article →
Jigso Parti yn y Parc 07.07.18

Jigso Parti yn y Parc 07.07.18

Read Article →
(English) Llanybydder Family Centre Vacancy

(English) Llanybydder Family Centre Vacancy

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Swyddi gwag yng Nghanolfan Deulu Garnant

Swyddi gwag yng Nghanolfan Deulu Garnant

GWEITHIWR CHWARAE A CHEFNOGI TEULUOEDD 28 awr yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Gwener) £11,962 y flwyddyn Mae cymhwyster perthnasol mewn Gofal Plant yn hanfodol….

Read Article →
HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT Y Cwrs: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc Lleoliad & Ddyddiadau: 20/9/18 – Llanelli 21/11/18 – Caerfyrddin 17/1/19 –…

Read Article →