Plant Dewi Project Update – 14.05.2020

Plant Dewi Project Update – 14.05.2020

All Plant Dewi settings have been closed from the 18th March 2020.  Employees have worked from home since the 19th March 2020 and have continued…

Read Article →
Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae Yng Nghanolfan Deuluol Betws 14 awr yr wythnos (tan 31ain Awst 2020) £7399 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Yn ofynnol ar gyfer y swydd:…

Read Article →
Jigso Parti yn y Parc 07.07.18

Jigso Parti yn y Parc 07.07.18

Read Article →
(English) Llanybydder Family Centre Vacancy

(English) Llanybydder Family Centre Vacancy

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Swyddi gwag yng Nghanolfan Deulu Garnant

Swyddi gwag yng Nghanolfan Deulu Garnant

GWEITHIWR CHWARAE A CHEFNOGI TEULUOEDD 28 awr yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Gwener) £11,962 y flwyddyn Mae cymhwyster perthnasol mewn Gofal Plant yn hanfodol….

Read Article →
HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT Y Cwrs: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc Lleoliad & Ddyddiadau: 20/9/18 – Llanelli 21/11/18 – Caerfyrddin 17/1/19 –…

Read Article →
Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor: Sesiynau Mynediad Agored

Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor: Sesiynau Mynediad Agored

Sesiynau Mynediad Agored: Amserlen Chwefror – Ebrill 2018 Lawrlwytho Amserlen Darpariaeth chwarae mynediad agored â staff yn bresennol yw Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor ac mae’n…

Read Article →
Llesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Llesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i lesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Dyma rai…

Read Article →
(English) Donation of 6.5 million nappies to benefit thousands of disadvantaged infants

(English) Donation of 6.5 million nappies to benefit thousands of disadvantaged infants

Read Article →
Cynllun Cynhwysiad Plant Sir Gaerfyrddin

Cynllun Cynhwysiad Plant Sir Gaerfyrddin

Mae CCPSG yn medru cynnig nawdd er mwyn i blant nad ydynt yn gymwys i dderbyn Gwasanaethau Statudol dderbyn cymorth 1:1 mewn lleoliad hamdden o’u dewis.

Read Article →