Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae

Geithiwr Chwarae Yng Nghanolfan Deuluol Betws 14 awr yr wythnos (tan 31ain Awst 2020) £7399 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Yn ofynnol ar gyfer y swydd:…

Read Article →
Jigso Parti yn y Parc 07.07.18

Jigso Parti yn y Parc 07.07.18

Read Article →
(English) Llanybydder Family Centre Vacancy

(English) Llanybydder Family Centre Vacancy

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Swyddi gwag yng Nghanolfan Deulu Garnant

Swyddi gwag yng Nghanolfan Deulu Garnant

GWEITHIWR CHWARAE A CHEFNOGI TEULUOEDD 28 awr yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Gwener) £11,962 y flwyddyn Mae cymhwyster perthnasol mewn Gofal Plant yn hanfodol….

Read Article →
HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT Y Cwrs: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc Lleoliad & Ddyddiadau: 20/9/18 – Llanelli 21/11/18 – Caerfyrddin 17/1/19 –…

Read Article →
Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor: Sesiynau Mynediad Agored

Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor: Sesiynau Mynediad Agored

Sesiynau Mynediad Agored: Amserlen Chwefror – Ebrill 2018 Lawrlwytho Amserlen Darpariaeth chwarae mynediad agored â staff yn bresennol yw Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor ac mae’n…

Read Article →
Llesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Llesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i lesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Dyma rai…

Read Article →
(English) Donation of 6.5 million nappies to benefit thousands of disadvantaged infants

(English) Donation of 6.5 million nappies to benefit thousands of disadvantaged infants

Read Article →
Cynllun Cynhwysiad Plant Sir Gaerfyrddin

Cynllun Cynhwysiad Plant Sir Gaerfyrddin

Mae CCPSG yn medru cynnig nawdd er mwyn i blant nad ydynt yn gymwys i dderbyn Gwasanaethau Statudol dderbyn cymorth 1:1 mewn lleoliad hamdden o’u dewis.

Read Article →
Dr Mz After School Club and Diner

Dr Mz After School Club and Diner

We have qualified, responsible staff to engage young people in activities and projects tailored to their needs. We have great facilities based in a safe environment open Tuesday, Thursday and Friday from 12-8 and Saturday 12-6.

Read Article →