SINGALONG sessions from the Goldies Charity

SINGALONG sessions from the Goldies Charity

Before Coronavirus, thousands of older isolated people looked forward to their regular daytime SINGALONG sessions from the Goldies (Golden-Oldies) Charity. The FUN memory-evoking sessions using…

Read Article →
Banks launch dedicated over 70’s helplines.

Banks launch dedicated over 70’s helplines.

Several of the major high street banks have contacted Age UK to share the measures they have put in place to support their older customers…

Read Article →
Age Cymru Dyfed : Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau Swyddi

Age Cymru Dyfed : Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau Swyddi

Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau Rheolwr Prosiect Cyflog: £26,991 y flwyddyn Oriau: 35 awr yr wythnos Lleoliad: Un o swyddfeydd Age Cymru Dyfed Mae teithio ledled y…

Read Article →
Help with Audio books

Help with Audio books

Did You Know? Age Cymru Sir Gar have volunteers who can help people sign up to receive audio books or talking newspapers. Our digital volunteers…

Read Article →
Cysylltu Gofalwyr

Cysylltu Gofalwyr

Ydych chi’n ofalwr sy’n chwilio am wasanaethau neu gyngor i’ch cefnogi yn eich rôl gofalu? Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiad cymunedol i ofalwyr a fydd…

Read Article →
Caerfyrddin – Cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia?

Caerfyrddin – Cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia?

 Ydych chi’n rhan o grŵp neu sefydliad cymunedol sy’n darparu gwasanaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia? Fel rhan o’r nod o wneud Caerfyrddin a’r…

Read Article →
Age Cymru Sir Gâr: Swyddog Datblygu Prosiect

Age Cymru Sir Gâr: Swyddog Datblygu Prosiect

Mae cyfle newydd a chyffrous i wneud gwahaniaeth i bobl hŷn unig wedi ymgodi gydag Age Cymru Sir Gâr yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r elusen yn…

Read Article →
Prosiect 360 Cefnogi cyn-filwyr hŷn

Prosiect 360 Cefnogi cyn-filwyr hŷn

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

A fyddai eich grŵp chi’n hoffi cael ymweliad gan dîm Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru? Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn eiriolwr…

Read Article →
Rhaglen hunan-reoli Parkinson’s UK -Caerfyrddin

Rhaglen hunan-reoli Parkinson’s UK -Caerfyrddin

Mae ein rhaglen hunan-reoli wedi’i chynllunio i’ch helpu i lywio’ch bywyd gyda Parkinson’s a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Nod y rhaglen yw rhannu profiadau…

Read Article →