Help with Audio books

Help with Audio books

Did You Know? Age Cymru Sir Gar have volunteers who can help people sign up to receive audio books or talking newspapers. Our digital volunteers…

Read Article →
Cysylltu Gofalwyr

Cysylltu Gofalwyr

Ydych chi’n ofalwr sy’n chwilio am wasanaethau neu gyngor i’ch cefnogi yn eich rôl gofalu? Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiad cymunedol i ofalwyr a fydd…

Read Article →
Caerfyrddin – Cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia?

Caerfyrddin – Cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia?

 Ydych chi’n rhan o grŵp neu sefydliad cymunedol sy’n darparu gwasanaeth i bobl sy’n byw gyda Dementia? Fel rhan o’r nod o wneud Caerfyrddin a’r…

Read Article →
Age Cymru Sir Gâr: Swyddog Datblygu Prosiect

Age Cymru Sir Gâr: Swyddog Datblygu Prosiect

Mae cyfle newydd a chyffrous i wneud gwahaniaeth i bobl hŷn unig wedi ymgodi gydag Age Cymru Sir Gâr yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r elusen yn…

Read Article →
Prosiect 360 Cefnogi cyn-filwyr hŷn

Prosiect 360 Cefnogi cyn-filwyr hŷn

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

A fyddai eich grŵp chi’n hoffi cael ymweliad gan dîm Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru? Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn eiriolwr…

Read Article →
Rhaglen hunan-reoli Parkinson’s UK -Caerfyrddin

Rhaglen hunan-reoli Parkinson’s UK -Caerfyrddin

Mae ein rhaglen hunan-reoli wedi’i chynllunio i’ch helpu i lywio’ch bywyd gyda Parkinson’s a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Nod y rhaglen yw rhannu profiadau…

Read Article →
(English) Age Cymru Sir Gâr – Vote for Us

(English) Age Cymru Sir Gâr – Vote for Us

Sorry this item is only available in English

Read Article →
(English) Carmarthenshire Voices

(English) Carmarthenshire Voices

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin/Digwyddiad Mae Sir Gaerfyrddin yn garedig

Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin/Digwyddiad Mae Sir Gaerfyrddin yn garedig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Fforwm nesaf 50+ Sir Gaerfyrddin a Digwyddiad nesaf Mae Sir Gaerfyrddin yn garedig yn digwydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol…

Read Article →