Fferm Gymunedol Abertawe: Swyddog Cyllid ac Adnoddau

Fferm Gymunedol Abertawe: Swyddog Cyllid ac Adnoddau

Wyt ti’n broffesiynol gyda sgiliau ariannol, sy moyn helpu rheoli elusen fach leol a gwneud gwahaniaeth i’r gymuned leol? Os wyt, mae’n bosib bod gennym…

Read Article →
Y cynrychiolydd personau perthnasol cyflogedig (PRPR)

Y cynrychiolydd personau perthnasol cyflogedig (PRPR)

Contract cyfnod penodol o 12 mis  30 awr yr wythnos  Cyflog cychwynnol £21,229.00 (pro rata) Rhaid i ymgeiswyr gael cefndir mewn eiriolaeth, dealltwriaeth dda o…

Read Article →
Llanelli Mind – Gwasanaeth Cyfeillio – Cyfleoedd gwaith

Llanelli Mind – Gwasanaeth Cyfeillio – Cyfleoedd gwaith

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Shelter Cymru: Cynorthwyydd Ymgyrchoedd

Shelter Cymru: Cynorthwyydd Ymgyrchoedd

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru. Rydym yn gweithio ar ran pobl sydd ag anghenion tai gan ddarparu cyngor annibynnol, arbenigol a…

Read Article →
Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth Peripatetig

Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth Peripatetig

ARDAL: Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Abertawe ORIAU: 37 yr wythnos CYFLOG: £17,200 yn codi i £17,721 ar ôl gorffen cyfnod prawf o 6 mis…

Read Article →
Gweithiwr Cynnal a Chadw

Gweithiwr Cynnal a Chadw

Asiantaeth Gwella Cartrefi yw Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin sy’n helpu pobl hŷn y sir i gynnal a chadw ac addasu eu cartrefi. Mae angen…

Read Article →
Shelter Cymru Cynghorydd Prosiect – Budd- Daliadau Lles

Shelter Cymru Cynghorydd Prosiect – Budd- Daliadau Lles

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas…

Read Article →
Shelter Cymru: Cynghorydd Prosiect Dyled

Shelter Cymru: Cynghorydd Prosiect Dyled

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas…

Read Article →
Shelter Cymru: Cydlynydd Prosiect

Shelter Cymru: Cydlynydd Prosiect

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas…

Read Article →
Trafnidiaeth Cymunedol Dolen Teifi :Gweithiwr Prosiect Loteri Rhydaman

Trafnidiaeth Cymunedol Dolen Teifi :Gweithiwr Prosiect Loteri Rhydaman

(Ein Cyfle i Deithio / Our Opportunity to Travel) DISGRIFIAD SWYDD Swydd:                                Cydlynydd Prosiect Cyflog:                                  £15,000 y flwyddyn (Pro rata)  Oriau:                            17 awr yr…

Read Article →