(English) Project Support Worker-Dementia Carers Support Group – Pembrey Burry Port

(English) Project Support Worker-Dementia Carers Support Group – Pembrey Burry Port

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Rheolwr Canolfan Deuluol Llanybydder

Rheolwr Canolfan Deuluol Llanybydder

Canolfan Deuluol Ty’r Teulu Llanybydder, Rheolwr Canolfan Deuluol 21 awr yr wythnos (3 dyddiau) £12 – 14,000 y flwyddyn Addysgi i lefel gradd a phrofiad…

Read Article →
(English) Substance Misuse Services Administrator – Carmarthenshire

(English) Substance Misuse Services Administrator – Carmarthenshire

Sorry this item is only available in English

Read Article →
CDAS: Gweithiwr Allweddol ym maes Camdriniaeth Ddomestig

CDAS: Gweithiwr Allweddol ym maes Camdriniaeth Ddomestig

Gweithiwr Allweddol ym maes Camdriniaeth Ddomestig – 24 awr yr wythnos Cyfnod Penodol tan 31 Mawrth 2019 £19,656-£22,200 (pro rata) Crynodeb: Ar hyn o bryd,…

Read Article →
CDAS: Gweithwyr Cymorth Ar Alwad benywaidd

CDAS: Gweithwyr Cymorth Ar Alwad benywaidd

Mae ar WASANAETHAU CAM-DRIN DOMESTIG CAERFYRDDIN angen: Gweithwyr Cymorth Ar Alwad benywaidd Bydd y rôl hon yn darparu cymorth ar alwad brys ar benwythnosau i fenywod…

Read Article →
Gweithiwr Chwarae Cymorth i Deuluoedd (Cyfnod Mamolaeth)

Gweithiwr Chwarae Cymorth i Deuluoedd (Cyfnod Mamolaeth)

Canolfan Deuluol Porth Y Tywyn 24 awr yr wythnos £9,984 y flwyddyn Bydd angen cymhwyster Gofal Plant lefel 3 neu yn uwch, gyda profiad o weithio…

Read Article →
Shelter Cymru – Cyfreithiwr / Wraig Caerdydd

Shelter Cymru – Cyfreithiwr / Wraig Caerdydd

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i…

Read Article →
Hafan Cymru: Swyddog Datblygu Busnes

Hafan Cymru: Swyddog Datblygu Busnes

ARDAL: Gogledd Cymru ORIAU: 22.5 yr wythnos CYFLOG: £18,400 y flwyddyn CYF: 52.BDO PARHAOL SWYDDFA: Y Brif Swyddfa, Caerfyrddin DYDDIAD CAU: Canol dydd 17.09.18 CYFWELIADAU:…

Read Article →
HUTS Swyddog Cefnogi TG

HUTS Swyddog Cefnogi TG

Dymuna HUTS gyflogi, yn rhan amser, unigolyn i gefnogi TG i weithio yn ei gweithie yng Nghastell Newydd Emlyn. Elusen yw HUTS sy’n cefnogi oedolion…

Read Article →
(English) Family Housing Association- Project Officer

(English) Family Housing Association- Project Officer

Sorry this item is only available in English

Read Article →