(English) Walking Well Carmarthenshire Project Development Officer

(English) Walking Well Carmarthenshire Project Development Officer

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Mess up the Mess: Swyddog Celfyddydau Ieuenctid Dros Dro (Cyfnod Mamolaeth)

Mess up the Mess: Swyddog Celfyddydau Ieuenctid Dros Dro (Cyfnod Mamolaeth)

Llawn-amser, 37 awr yr wythnos Contract Cyfnod Penodol hyd nes mis Mehefin 2019 neu hyd nes i ddeiliad y swydd ddychwelyd £23,120.23 y flwyddyn Swyddog Celfyddydau Ieuenctid…

Read Article →
(English) Barod – Employment Specialist (Dyfed)

(English) Barod – Employment Specialist (Dyfed)

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Canolfan Deuluol Garnant – GARDDWR CYMUNEDOL ALLGYMORTH

Canolfan Deuluol Garnant – GARDDWR CYMUNEDOL ALLGYMORTH

(GORCHWYL MAMOLAETH, yn erbyn 31 Mawrth 2019) 16 awr yr wythnos (Dydd Mercher, Dydd Iau, Bore Dydd Sadwrn) £7,353 y flwyddyn Mae cymhwyster perthnasol neu…

Read Article →
Rheolwraig/wr Prosiect – Men’s Sheds Cymru (Hafan Cymru)

Rheolwraig/wr Prosiect – Men’s Sheds Cymru (Hafan Cymru)

ORIAU: 30 yr wythnos CYFLOG: £34,659 per annum pro rata – 0.8 o swydd llawn amser gyda chyflog gwirioneddol o £27,727 per annum) CYF: 30.PMMS…

Read Article →
Hafan Cymru Cyfleoedd Gyrfa

Hafan Cymru Cyfleoedd Gyrfa

Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion,  eu phlant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn gweithio’n bennaf…

Read Article →
(English) Caer las Project Coordinators

(English) Caer las Project Coordinators

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Gweithiwr Tadau – Yng Nghanolfan Deuluol Porth y Tywyn

Gweithiwr Tadau – Yng Nghanolfan Deuluol Porth y Tywyn

Yng Nghanolfan Deuluol Porth y Tywyn 16 awr yr wythnos £6955 y flwyddyn Yn ofynnol ar gyfer y swydd: cymhwyster perthnasol neu brofiad sylweddol mewn…

Read Article →
Swyddog Cyfranddaliadau Cydweithredol Cymunedol

Swyddog Cyfranddaliadau Cydweithredol Cymunedol

£27,000  37.5 awr yr wythnos, cyfnod penodol – 2 blynedd Mae hwn yn gyfle unigryw i chwarae rhan sylweddol ym mhrosiect peilot Cynigion Cyfranddaliadau Cydweithredol…

Read Article →
(English) Cyfle Cymru – Lead Peer Mentor – Dyfed

(English) Cyfle Cymru – Lead Peer Mentor – Dyfed

Sorry this item is only available in English

Read Article →