Gweithywr achos cyfraith tai (Gorllewin Cymru)

Gweithywr achos cyfraith tai (Gorllewin Cymru)

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas…

Read Article →
(English) Project Worker

(English) Project Worker

Sorry this item is only available in English

Read Article →
(English) Tai Teulu Family Housing- Care & Support Assistant

(English) Tai Teulu Family Housing- Care & Support Assistant

Sorry this item is only available in English

Read Article →
HUTS Swyddog Cefnogi TG

HUTS Swyddog Cefnogi TG

Dymuna HUTS gyflogi, yn rhan amser, unigolyn i gefnogi TG i weithio yn ei gweithie yng Nghastell Newydd Emlyn. Elusen yw HUTS sy’n cefnogi oedolion…

Read Article →
(English) Team Leader – Home from Hospital Service – British Red Cross

(English) Team Leader – Home from Hospital Service – British Red Cross

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Hysbyseb Swydd

Hysbyseb Swydd

Teitl swydd:                Rheolwr Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Lleoliad:                       Y Palfau, Llanelli Yn atebol i:                  Rheolwr Datblygu Gwasanaeth  Cyflog:                         £ 25,463 – £ 27,358 pro rata y…

Read Article →
Hafan Cymru –  Pennaeth Gwasanaethau Pobl

Hafan Cymru – Pennaeth Gwasanaethau Pobl

YDYCH CHI EISIAU GWEITHIO I GORFF ARLOESOL, DEINAMIG A BLAENGAR? YDYCH CHI EISIAU GWNEUD GWAHANIAETH YM MYWYDAU POBL? DEWCH I WEITHIO I HAFAN CYMRU YN…

Read Article →
(English) Caer Las – Mental Health Services Manager

(English) Caer Las – Mental Health Services Manager

Sorry this item is only available in English

Read Article →
(English) Caer Las Support Workers

(English) Caer Las Support Workers

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Hafan Cymru: Cydlynydd Cyswllt Cyflogaeth

Hafan Cymru: Cydlynydd Cyswllt Cyflogaeth

Abertawe ORIAU: 37 CYFLOG: £20,200 yn codi £20,500 ar ôl gorffen cyfnod prawf o 6 mis yn llwyddiannus CYF: 38.ELC SNPT Cymraeg nid yn hanfodol…

Read Article →