(Untitled)

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i…

Read Article →
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr – 4 Swydd

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr – 4 Swydd

Dyfarnwyd grant i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr, drwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ar gyfer 4 swydd ar Gontract Cyfnod Penodol 3 Blynedd, hyd…

Read Article →
Cydlynydd Cerdded er Lles – Sir Gaerfyrddin

Cydlynydd Cerdded er Lles – Sir Gaerfyrddin

Cyfle Contract Tymor Penodol 30 Mis Mae Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin yn dymuno gadael contract tymor penodol tri deg mis ar gyfer darparu Cydlynydd Cerdded…

Read Article →
Swyddog Datblygu Cyfeillion Cymunedol x 2

Swyddog Datblygu Cyfeillion Cymunedol x 2

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS) a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) yw’r mudiadau ymbarel sy’n cynnal, hyrwyddo a datblygu mudiadau gwirfoddol,…

Read Article →
Tai Teulu Family Housing Tenancy Support Worker

Tai Teulu Family Housing Tenancy Support Worker

Tenancy Support Worker-28 Hours Carmarthenshire (Ammanford) £17,861 to £18,801 pro rata (£9.81 to £10.33 per hour) Family Housing Association provides high quality, affordable homes and…

Read Article →
Job Opportunity – Chief Officer Llanelli Mind

Job Opportunity – Chief Officer Llanelli Mind

Salary: £28,000 – £30,000 (FTE 37 hours p.w.) Pro-rata actual 22.5 hours a week (3 days) £17,027 – £18,243 Llanelli Mind is at the next…

Read Article →
Cyd-Drefnydd Prosiect LGBTQ+ Sir Gaerfyrddin

Cyd-Drefnydd Prosiect LGBTQ+ Sir Gaerfyrddin

Teitl y Swydd: Cyd-Drefnydd Prosiect Lleoliad: Llanelli Enw’r Sefydliad: Prosiect LGBTQ+ Sir Gaerfyrddin, CETMA Cyfeiriad: Canolfan Fusnes CETMA, Heol y Gors, Llanelli SA15 1BG Mae…

Read Article →
Caer Las Assistant (Support and Housing)

Caer Las Assistant (Support and Housing)

Job Title: Assistants (Housing and Support) Location: Opportunities in Swansea, Port Talbot, Bridgend, Llanelli & Carmarthen. Salary: £8.79 per hour (full-time 35-hour salary £16,000 per…

Read Article →
(English) BPN Foundation Programme Development Manager (PDM)

(English) BPN Foundation Programme Development Manager (PDM)

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Swyddog Hyfforddi a Chefnogi (Get on Board Cymru)

Swyddog Hyfforddi a Chefnogi (Get on Board Cymru)

Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot Mae Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot yn chwilio am aelod o dîm brwdfrydig ac ymrwymedig i ddatblygu ein…

Read Article →