Swyddog Maes Digidol

Swyddog Maes Digidol

Swydd Gymraeg Trosolwg Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith gyda sgiliau cyfrifiadurol. Mi fydd y person delfrydol yn…

Read Article →
Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Rheolwr Swyddfa 18 awr yr wythnos Yng Nghaerfyrddin/Adre £15,249 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Mae profiad o fod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch a datblygu…

Read Article →
Plant Dewi:  Rheolwr Cyllid a Chodi Arian

Plant Dewi: Rheolwr Cyllid a Chodi Arian

Rheolwr Cyllid a Chodi Arian 18 awr yr wythnos Yng Nghaerfyrddin/Adre £15,249 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Mae profiad o gyllid, cyllidebu a chodi arian yn…

Read Article →
Gofal Croesffyrdd Sir Gâr – Swyddi gwag

Gofal Croesffyrdd Sir Gâr – Swyddi gwag

Rydym yn recriwtio ar gyfer dwy rôl newydd yn ein Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o elusen sy’n…

Read Article →
Rheolwr Partneriaeth Ardal -Llywodraeth Cymru

Rheolwr Partneriaeth Ardal -Llywodraeth Cymru

Ar hyn o bryd Tempo yn chwilio am Reolwr Partneriaeth Ardal Llywodraeth Cymru i ymuno â’n tîm i weithio ar raglen newydd gyffrous ledled Cymru….

Read Article →
Tai Teulu Family Housing: Mental Health Support Worker- 20 hours

Tai Teulu Family Housing: Mental Health Support Worker- 20 hours

Swansea £10,105 for 20 hours Join our Family… You will help our tenants to maintain their independence, providing care and support as required, this will…

Read Article →
Swyddog ar gyfer y prosiect “Cysylltu ein Cymunedau drwy Rymuso Cymunedol”

Swyddog ar gyfer y prosiect “Cysylltu ein Cymunedau drwy Rymuso Cymunedol”

Cyflog £28,000 y flwyddyn Cytundeb cyfnod penodol 35 awr yr wythnos am gyfnod o 4 blynedd. Ariennir y prosiect newydd hwn yn gyfan gwbl gan…

Read Article →
Tai Teulu Family Housing: Cleaner

Tai Teulu Family Housing: Cleaner

Cleaner -10 Hours Ammanford £9.30 per hour Join our Family…… You will ensure a high standard of cleanliness in our extra care scheme in Ty…

Read Article →
Vacancies at Hafan Cymru

Vacancies at Hafan Cymru

2058.2 IDVA Independent Domestic Violence Advisor Full Time, Permanent, Carmarthen Application Closing Date: 12 Noon Friday 2nd October 2020 2060.2 SWIH Integrated Housing Support Worker…

Read Article →
Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin-Cydlynydd  Estyn Allan

Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin-Cydlynydd Estyn Allan

Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin (CWSP) -elusen gofrestredig rhif 1169860. Cydlynydd  Estyn Allan (sesiynol) Fel elusen leol flaenllaw, rydym bob amser yn ceisio codi ymwybyddiaeth…

Read Article →