Cynorthwyydd Polisi ac Ymchwil -Caerdydd

Cynorthwyydd Polisi ac Ymchwil -Caerdydd

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru. Rydym yn gweithio dros bobl ag angen o ran tai trwy ddarparu cyngor annibynnol, arbenigol a…

Read Article →
Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth – Sir Benfro

Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth – Sir Benfro

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm deinamig a chreadigol. Cymdeithas Tai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, dynion,…

Read Article →
Tai Teulu: Swyddi Gwag

Tai Teulu: Swyddi Gwag

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Cydlynydd ‘Help i Symud’

Cydlynydd ‘Help i Symud’

Asiantaeth Gwella Cartrefi yw Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin. Mae ei gwasanaeth traddodiadol yn helpu pobl hŷn y sir i gynnal ac addasu eu cartrefi….

Read Article →
(English) Caer Las – Support Workers

(English) Caer Las – Support Workers

Sorry this item is only available in English

Read Article →
 Y cynrychiolydd personau perthnasol cyflogedig (PRPR)

 Y cynrychiolydd personau perthnasol cyflogedig (PRPR)

Contract cyfnod penodol o 12 mis  30 awr yr wythnos  Cyflog cychwynnol £21,229.00 (pro rata) Rhaid i ymgeiswyr gael cefndir mewn eiriolaeth, dealltwriaeth dda o…

Read Article →
WCVA: Swyddog TGCh Bae Caerdydd

WCVA: Swyddog TGCh Bae Caerdydd

Llawn amser, 35 awr yr wythnos £27,945 yn codi i £29,616 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus. Bydd y…

Read Article →
Shelter Cymru: GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI (GORLLEWIN CYMRU)

Shelter Cymru: GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI (GORLLEWIN CYMRU)

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas…

Read Article →
Hafan Cymru: Rheolwr Gweithrediadau

Hafan Cymru: Rheolwr Gweithrediadau

Oriau: 37 Parhaol Lleoliad Swyddfa: Siop Un Alwad Caerfyrddin, gyda theithio rheolaidd o gwmpas Sir Benfro Cyflog: £25,000 y flwyddyn Cyf: 1902.OMP Disgrifiad swydd llawn…

Read Article →
Hafan Cymru: Swydd Cynorthwyydd Cymorth x 3 Swydd Prosiect Pobl Ifanc RCT

Hafan Cymru: Swydd Cynorthwyydd Cymorth x 3 Swydd Prosiect Pobl Ifanc RCT

£8.45 yr awr yn ogystal a £57.60 am arhosiad dros nos Contract Tymor Sefydlog 12 Mis (gellir ei ymestyn) Cyf: 67.SARCT Lleoliad: Pontypridd, Rhondda Cynon…

Read Article →