DDAS Recovery Worker – Carmarthenshire

DDAS Recovery Worker – Carmarthenshire

Location:      Llanelli, covering Carmarthenshire and occasional travel to Ceredigion and Pembrokeshire will be expected. Type:             Part-time Hours:          22.5 hours per week. Wednesday (08:30 – 17:00),…

Read Article →
16.07.20 Ymateb COVID-19 Trydydd Sir Gâr

16.07.20 Ymateb COVID-19 Trydydd Sir Gâr

Cyfarfod Zoom ar gyfer Sefydliadau’r Trydydd Sector. 16.07.20 10:30am Zoom Dyma gyfle i sefydliadau’r 3ydd sector rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n…

Read Article →
Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor

Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor

Cais Cyfalaf Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol 2020-21 – Ar Agor Mae Grant Cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a…

Read Article →
Ffordd i Adferiad

Ffordd i Adferiad

Cyngor Sir Gâr 5 cam at ailagor eich busnes yn ddiogel Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn rheolaidd gyda gwybodaeth newydd

Read Article →
SINGALONG sessions from the Goldies Charity

SINGALONG sessions from the Goldies Charity

Before Coronavirus, thousands of older isolated people looked forward to their regular daytime SINGALONG sessions from the Goldies (Golden-Oldies) Charity. The FUN memory-evoking sessions using…

Read Article →
Cysylltu Sir Gâr

Cysylltu Sir Gâr

Mae’r llwyfan hwn ar gyfer cymunedau i gysylltu a chefnogi ei gilydd, gan gadw hwyliau pawb yn dda trwy’r amser heriol hwn Crëwyd Cysylltu Sir…

Read Article →
Gweithdai Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Gweithdai Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a CAVS yn cynnal gweithdai anffurfiol ar gyllid. Hoffem eich gwahodd i archebu’ch lle ar gyfer y sesiwn. Mae’r…

Read Article →
Grŵp Iechyd a Lles Sir Gâr

Grŵp Iechyd a Lles Sir Gâr

Cyfarfod Zoom Grŵp Iechyd a Lles y Trydydd Sector Sir Gâr Dyma gyfle i sefydliadau rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n effeithio…

Read Article →
Chwarae Teg – Cydlynydd Prosiect

Chwarae Teg – Cydlynydd Prosiect

Cyflog: £25,000 (pro rata) y flwyddyn Lleoliad: naill ai Caerdydd neu Goedwig Oriau gwaith: rhan amser (21 awr yr wythnos) Dyddiad cau: 12pm Dydd Mercher…

Read Article →
Power Up! Cyngor ar Ynni

Power Up! Cyngor ar Ynni

Mae Power Up! yn bartneriaeth rhwng Western Power Distribution, eich rhwydwaith trydan a’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Ein prif nod yw helpui rhai a all fod…

Read Article →