Cynorthwyydd Polisi ac Ymchwil -Caerdydd

Cynorthwyydd Polisi ac Ymchwil -Caerdydd

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru. Rydym yn gweithio dros bobl ag angen o ran tai trwy ddarparu cyngor annibynnol, arbenigol a…

Read Article →
Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth – Sir Benfro

Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth – Sir Benfro

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm deinamig a chreadigol. Cymdeithas Tai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, dynion,…

Read Article →
Tai Teulu: Swyddi Gwag

Tai Teulu: Swyddi Gwag

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Cydlynydd ‘Help i Symud’

Cydlynydd ‘Help i Symud’

Asiantaeth Gwella Cartrefi yw Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin. Mae ei gwasanaeth traddodiadol yn helpu pobl hŷn y sir i gynnal ac addasu eu cartrefi….

Read Article →
(English) Caer Las – Support Workers

(English) Caer Las – Support Workers

Sorry this item is only available in English

Read Article →
 Y cynrychiolydd personau perthnasol cyflogedig (PRPR)

 Y cynrychiolydd personau perthnasol cyflogedig (PRPR)

Contract cyfnod penodol o 12 mis  30 awr yr wythnos  Cyflog cychwynnol £21,229.00 (pro rata) Rhaid i ymgeiswyr gael cefndir mewn eiriolaeth, dealltwriaeth dda o…

Read Article →
Gwybodaeth o’r Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr

Gwybodaeth o’r Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr

Tir Coed Nancy Hardy, Swyddog Datblygu Sir Gâr Cyflwyniad – Gwella Bywyd Drwy Coetiroedd Gwefan –tircoed.org.uk ebost – carms@tircoed.org.uk Adfywio Cymru  Neil Lewis Cyflwyniad Gwefan – www.renewwales.org.uk ebost…

Read Article →
(English) Third Sector Groups – Revenue Improvement Survey

(English) Third Sector Groups – Revenue Improvement Survey

Sorry this item is only available in English

Read Article →
WCVA: Swyddog TGCh Bae Caerdydd

WCVA: Swyddog TGCh Bae Caerdydd

Llawn amser, 35 awr yr wythnos £27,945 yn codi i £29,616 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus. Bydd y…

Read Article →
Cystadleuaeth Logo CUSP

Cystadleuaeth Logo CUSP

Ydych chi’n dda mewn celf a dylunio? Mae angen logo arnom ni!   Mae PROSIECT CYMORTH SIR GAERFYRDDIN UNEDIG (CUSP) yn bartneriaeth o sefydliadau trydydd…

Read Article →