Gwybodaeth Coronafeirws

Gwybodaeth Coronafeirws

Mae’r tudalennau hyn yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae swyddfeydd CAVS ar gau ond rydym yn dal yma i’ch cefnogi Tudalenau coronafeirws CAVS: Coronafeirws –…

Read Article →
Carmarthenshire Citizens Advice Contact Numbers

Carmarthenshire Citizens Advice Contact Numbers

‘We currently have 21 advisers working from home able to answer your questions on the numbers below. We are open Monday – Thursday 9-4 and…

Read Article →
Cymorth cymunedol a gwirfoddoli

Cymorth cymunedol a gwirfoddoli

Cyfieithiad Cymraeg i ddilyn  Volunteering Do you want to volunteer? Please register and find a role on carmarthenshire.volunteering-wales.net This includes volunteering for CAVS as a telephone…

Read Article →
COVID-19 – Carmarthenshire 3rd Sector organisations

COVID-19 – Carmarthenshire 3rd Sector organisations

Cyfieithiad Cymraeg i ddilyn CAVS are still here working to support Carmarthenshire 3rd Sector during this time. Carmarthenshire 3rd sector organisations and community groups We…

Read Article →
Coronafeirws – Gyda phwy y dylid cysylltu

Coronafeirws – Gyda phwy y dylid cysylltu

Oes angen gwirfoddolwyr arnoch chi? Os ydych chi’n grŵp cymunedol neu’n sefydliad sydd angen gwirfoddolwyr, ychwanegwch eich gofynion ar gwefan Gwirfoddoli Cymru carmarthen.volunteering-wales.net Am unrhyw help…

Read Article →
Cronfa Gwydnwch Coronafeirws

Cronfa Gwydnwch Coronafeirws

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi lansio’r Gronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru i gefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau di-elw sydd yn darparu gweithgareddau i grwpiau bregus yn Gymru. Bydd y gronfa yn cefnogi sefydliadau sydd yn addasu y ffordd maent yn gweithio i ymateb i’r angen sydd ar ei cymunedau. Gallwch wneud cyfraniad i’r gronfa yma. Gallwch roid cais i’r gronfa yma. 

Read Article →
Cymunedau Digidol Cymru -adnoddau ar-lein

Cymunedau Digidol Cymru -adnoddau ar-lein

‘Eich siop un stop ar gyfer adnoddau ar-lein yn ystod COVID-19’ Bydd technoleg ddigidol yn hollbwysig dros y misoedd nesaf er mwyn helpu pobl i…

Read Article →
Anabledd Dysgu Cymru – Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu

Anabledd Dysgu Cymru – Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu

Learning Disability Wales have gathered together the latest useful resources about Coronavirus (COVID-19), including some good easy read guides, for people with a learning disability…

Read Article →
Canllawiau Covid-19 i gymunedau yn Sir Gaerfyrddin

Canllawiau Covid-19 i gymunedau yn Sir Gaerfyrddin

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS) yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu canllawiau i gymunedau sydd eisiau dod at ei…

Read Article →
Sefydliadau aelodau’r BGC

Sefydliadau aelodau’r BGC

Tudalennau gwefan sefydliadau aelodau’r BGC: Cyngor Sir Gâr  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Comisiynydd…

Read Article →