Shelter Cymru  Swyddi gwag

Shelter Cymru Swyddi gwag

Shelter Cymru yw’r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas…

Read Article →
Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr

Cyfarfod cyntaf Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gâr. Agenda (i’w gadarnhau) Briff gan Adnoddau Naturiol Cymru ar ddatblygu Datganiad Ardal y De Orllewin Argyfwng Hinsawdd…

Read Article →
Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS

Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS

Ydych chi’n gwybod am wirfoddolwr sydd wedi gwneud gwahaniaeth i’w gymuned, i eraill a / neu eu hunain? Beth am eu henwebu am wobr cydnabod…

Read Article →
Audio books help

Audio books help

Did You Know? Age Cymru Sir Gar have volunteers who can help people sign up to receive audio books or talking newspapers. Our digital volunteers…

Read Article →
Support Workers

Support Workers

We are hiring – No experience? No problem…. We are looking for enthusiastic individuals who are committed, resilient and passionate about our clients with a drive…

Read Article →
DDAS Recovery Worker – Carmarthenshire

DDAS Recovery Worker – Carmarthenshire

Location:      Llanelli. Covering all areas of Carmarthenshire and on occasion travel to other areas of Dyfed will be expected. Type:             Full time Hours:           37…

Read Article →
Adroddiadau Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

Adroddiadau Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

Ymwybyddiaeth o wasanaethau gofal brys ymysg myfyrwyr – Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Sir Gaerfyrddin Un peth syml: Cyfathrebu yn y GIG – Hywel Dda…

Read Article →
Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr

Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr

Dydd Iau 19eg Medi  10am-1pm CAVS 18 Heol y Frenhines Caerfyrddin SA31 1JT Mae Fforwm y Trydydd Sector Sir Gâr yn gyfle i drafod materion sy’n…

Read Article →
The Chair of the Board of Trustees

The Chair of the Board of Trustees

Role Summary  The role of the Chair is to provide leadership and direction to the board of Trustees and to chair the Trustee meetings. The…

Read Article →
Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

A ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi cael diagnosis o golled golwg? Rhannwch brofiadau gydag eraill mewn sefyllfaoedd tebyg a dysgwch am wasanaethau sydd…

Read Article →