Sesiynau Gwefan Gwirfoddoli Cymru

Sesiynau Gwefan Gwirfoddoli Cymru

Eisiau mwy o wirfoddolwyr? Eisiau cynnig tystysgrif / cydnabyddiaeth i’ch gwirfoddolwyr? Eisiau casglu oriau gwirfoddolwyr ar gyfer gwerthuso / monitro ac ceisiadau ariannu? Gwefan Gwirfoddoli…

Read Article →
NPTCVS – West Glamorgan Carers Development Officer

NPTCVS – West Glamorgan Carers Development Officer

Neath Port Talbot CVS (NPTCVS) is the umbrella organisation supporting, promoting and developing voluntary organisations, community groups and individuals in the voluntary sector in the…

Read Article →
Swyddog Lleihau Carbon

Swyddog Lleihau Carbon

Swyddog Lleihau Carbon £34,788 – £38,813 (Gradd J) Gwnaeth Cyngor Sir Caerfyrddin ddatgan argyfwng hinsawdd ym mis Chwefror 2019 ac ymrwymodd i fod yn awdurdod…

Read Article →
Family Housing : Crymych Temporary Support Worker

Family Housing : Crymych Temporary Support Worker

Temporary Support Worker – 20 Hours £17,861 pro rata rising to £19,178 pro rata on 1/4/20 (£9.81 to £10.54 per hour) Bro Preseli provides apartments for people over…

Read Article →
Barod – January What’s on

Barod – January What’s on

Gweithgareddau yn digwydd ym mis Ionawr ar gyfer pobl ifanc 18-24 oed i bobl dros 25 oed. https://barod.cymru/

Read Article →
Hawliau Dinasyddion yr UE

Hawliau Dinasyddion yr UE

Cyngor ar Bopeth Cymru : Hawliau Dinasyddion yr UE:  https://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/how-we-provide-advice/advice-partnerships/eu-citizens-rights-service/ Mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnig ar draws Cymru er mwyn cefnogi gwladolion yr UE, Ardal…

Read Article →
Shadows Depression Support Group

Shadows Depression Support Group

Shadows Depression Support Group  will be organising open evenings throughout the month of January 2020 to celebrate our third year of being open, The aim…

Read Article →
Ein Llais: Arolwg yn ceisio barn pobl ifanc ar blismona, trosedd ac iechyd

Ein Llais: Arolwg yn ceisio barn pobl ifanc ar blismona, trosedd ac iechyd

Arolwg Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys i bobl ifanc. (14-25 oed) Fersiwn Saesneg ‘Our Voice’: https://www.surveymonkey.co.uk/r/einllais. Fersiwn Gymraeg ‘Ein Llais’: https://www.surveymonkey.co.uk/r/einllaiscym

Read Article →
Family Housing Association – Project assistant, Swansea

Family Housing Association – Project assistant, Swansea

Support Work Vacancy  Working in teams Family Housing Association’s Care and Support Services section aims to provide support to vulnerable adults to maintain their tenancies…

Read Article →
Digwyddiadau Galw Heibio Iechyd a Lles

Digwyddiadau Galw Heibio Iechyd a Lles

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gynnwys pobl leol wrth lunio gwasanaethau iechyd lleol ar gyfer y dyfodol. Rydym ni am i chi ddweud wrthym…

Read Article →