Diwrnod Mawr y Cyngor 18.06.19

Diwrnod Mawr y Cyngor 18.06.19

18.06.19 10am-4:30pm Neuadd Ddinesig San Pedr, 1 Maes Nott, Caerfyrddin. SA31 1PG Cael cyngor am ddim i’ch elusen neu’ch grŵp. Nid yw cyngor arbenigol bob…

Read Article →
Cymryd ‘Ymyrraeth Uwch’ O Ddifrif 20.06.19

Cymryd ‘Ymyrraeth Uwch’ O Ddifrif 20.06.19

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol o wasanaethau megis ‘llinell gofal’ – y larwm gwddf sy’n rhoi rhybudd pan fydd angen cymorth ar ddefnyddiwr….

Read Article →
Clwb Hâf Plant a Phobl Ifanc

Clwb Hâf Plant a Phobl Ifanc

Am blant a phobl ifanc 5-19 oed Ysgol Heol Goffa, Llanelli, Uned Myrddin a Chanolfan Elfed, Caerfyrddin Dydd Llun – Gwener rhwng 29ain Gorffennaf a’r…

Read Article →
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr / eich barn erbyn 17.06.19

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr / eich barn erbyn 17.06.19

Mae’r pedwar mudiad cenedlaethol ar gyfer Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (NCVO, Volunteer Now, Volunteer Scotland a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)) yn gweithio gydag Ideas to…

Read Article →
(English) Your Rights, Direct Payments & the Act

(English) Your Rights, Direct Payments & the Act

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Cysylltu Gofalwyr

Cysylltu Gofalwyr

Ydych chi’n ofalwr sy’n chwilio am wasanaethau neu gyngor i’ch cefnogi yn eich rôl gofalu? Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiad cymunedol i ofalwyr a fydd…

Read Article →
(English) Twilight Sanctuary Project – Llanelli -Job opportunities

(English) Twilight Sanctuary Project – Llanelli -Job opportunities

Sorry this item is only available in English

Read Article →
(English) DDAS Substance Misuse Friends and Family Worker – Carmarthenshire

(English) DDAS Substance Misuse Friends and Family Worker – Carmarthenshire

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Dyfarnwyd Cyllid Pellach i Mesur y Mynydd

Dyfarnwyd Cyllid Pellach i Mesur y Mynydd

Dyfarnwyd Cyllid Pellach i Mesur y Mynydd Archwilio Profiadau Gofal Cymdeithasol yng Nghymru Mae Mesur y Mynydd (MyM) wedi derbyn dros £140,000 pellach gan Lywodraeth…

Read Article →
Shelter Cymru- Rhaglen Hyfforddiant Newydd

Shelter Cymru- Rhaglen Hyfforddiant Newydd

Rydym yn falch i gyhoeddi rhaglen hyfforddiant newydd Sgelter Cymru! Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddi ar draws Cymru a fydd yn rhoi gwybodaeth…

Read Article →