Sioeau Teithiol 2017 – Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Sioeau Teithiol 2017 – Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Rydym yn cynnal cyfres o  sioeau teithiol, ac rydym am glywed gennych chi! Dweud eich dweud am ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2018-2023 Dewch…

Read Article →
Cyd-bwyllgor Archwilio Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabl Dyfed-Powys

Cyd-bwyllgor Archwilio Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabl Dyfed-Powys

Aelodau Annibynnol:- Cyd-bwyllgor Archwilio Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabl Dyfed-Powys  Gydag ymroddiad angerddol tuag at sicrhau’r gwasanaeth plismona gorau posibl ar gyfer cymunedau…

Read Article →
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, Cefnogaeth o’r ‘Cymunedau Diogelach i’r Dyfodol’

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, Cefnogaeth o’r ‘Cymunedau Diogelach i’r Dyfodol’

(English) ‘Safer Future Communities’ is a coalition aiming to support third sector organisations working in the area of community safety to influence the Police and Crime Commissioners’ priorities and other new local commissioning arrangements in order to access funding, service delivery and partnership opportunities.

Read Article →
Galw diwahoddiad a thwyll ar y rhyngrwyd

Galw diwahoddiad a thwyll ar y rhyngrwyd

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill a’n partneriaethau diogelwch cymunedol i fynd i’r afael â phroblem gynyddol sef galw diwahoddiad a thwyll ar y rhyngrwyd.

Read Article →