National Principles for Public Engagement

National Principles for Public Engagement

CAVS has signed up to the national principles for public engagement, and will use them as a guiding document in public engagement work

Read Article →
Broceriaid y Sector Trydydd Sir Gâr

Broceriaid y Sector Trydydd Sir Gâr

The aim is to support people to better manage their own conditions and to live independently in their own homes, by increasing awareness and uptake of third sector provision.

Read Article →
Adfywio Cymru

Adfywio Cymru

Renew Wales will support up to fifteen groups, community councils, schools, sports or social clubs across Carmarthenshire and Pembrokeshire, to develop short, deliverable Climate Change Action Plans.

Read Article →
Bydd elusennau’n gallu hawlio ad-daliadau Cymorth Rhodd ar-lein

Bydd elusennau’n gallu hawlio ad-daliadau Cymorth Rhodd ar-lein

Mae HMRC wedi ysgrifennu at 110,000 o elusennau a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol i ddweud wrthynt y gallant, o 22 Ebrill ymlaen, gofrestru i hawlio ad-daliadau ar-lein.

Read Article →
Dogfen Bwysig i Fyrddau Elusennau

Dogfen Bwysig i Fyrddau Elusennau

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyflwyno arweiniad diweddar i fyrddau ymddiriedolwyr i’w helpu i drefnu trafodaethau adolygu am y modd y mae eu helusennau’n gweithredu.

Read Article →