Cutting back red tape for community entertainment

Cutting back red tape for community entertainment

(English) Rule changes will mean that community venues – including community centres, schools, village halls and hospitals – will be exempt from licensing restrictions on a range of entertainment and cultural events.

Read Article →
Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector

Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector

Cyhoeddodd Carl Sargeant AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, ddatganiad yn dweud y byddai Llywodraeth Cymru yn ‘edrych o’r newydd’ ar ei pherthynas â mudiadau’r sector.

Read Article →
Dogfen Bwysig i Fyrddau Elusennau

Dogfen Bwysig i Fyrddau Elusennau

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyflwyno arweiniad diweddar i fyrddau ymddiriedolwyr i’w helpu i drefnu trafodaethau adolygu am y modd y mae eu helusennau’n gweithredu.

Read Article →
Anonymous letter regarding CAVS

Anonymous letter regarding CAVS

In November 2012 an anonymous and unsigned letter purporting to originate from CAVS Staff was circulated to various local organisations and the Charity Commission.

Read Article →
Skanda Vale Food Programme

Skanda Vale Food Programme

Skanda Vale is contacting local food banks and charities to see whether people would be interested in receiving food.

Read Article →
BBC The One Show call for community projects

BBC The One Show call for community projects

BBC TV’s The One Show is looking for community projects across the UK that need a helping hand. We want to use our influence to galvanise volunteer efforts in different schemes for a new weekly feature on the programme in the coming months.

Read Article →
Archwiliad iechyd llywodraethu WCVA

Archwiliad iechyd llywodraethu WCVA

Adnodd hunanasesu yw archwiliad iechyd llywodraethu WCVA ac mae wedi’i gynllunio yn unol â’r egwyddorion a amlinellir yn Llywodraethu da: cod i’r trydydd sector yng Nghymru.

Read Article →
Newidiadau i Ddatgelu a Gwahardd: beth sydd arnoch angen ei wybod

Newidiadau i Ddatgelu a Gwahardd: beth sydd arnoch angen ei wybod

Mae’r daflen hon yn dweud wrthych am newidiadau pwysig y bydd y Llywodraeth yn eu gwneud i gofnodion troseddol a threfniadau gwahardd y mis Medi hwn 2012.

Read Article →
Fersiwn hawdd newydd o’r Côd Ymarfer ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

Fersiwn hawdd newydd o’r Côd Ymarfer ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

Datglygu fersiwn hawdd newydd o’r Côd Ymarfer Mae’r Cyngor Gofal wedi cynhyrchu fersiwn o’r Côd Ymarfer sy’n hawdd i’w ddarllen ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a…

Read Article →
New guide to help community enterprises trade for success

New guide to help community enterprises trade for success

Trading for Success, produced by a team of financial and marketing experts and commissioned by Plunkett Foundation, has been designed specifically for community enterprises – businesses that are owned or controlled by the community – to help them succeed in an increasingly tough market.

Read Article →