National Principles for Public Engagement

National Principles for Public Engagement

CAVS has signed up to the national principles for public engagement, and will use them as a guiding document in public engagement work

Read Article →
Dogfen Bwysig i Fyrddau Elusennau

Dogfen Bwysig i Fyrddau Elusennau

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyflwyno arweiniad diweddar i fyrddau ymddiriedolwyr i’w helpu i drefnu trafodaethau adolygu am y modd y mae eu helusennau’n gweithredu.

Read Article →
Archwiliad iechyd llywodraethu WCVA

Archwiliad iechyd llywodraethu WCVA

Adnodd hunanasesu yw archwiliad iechyd llywodraethu WCVA ac mae wedi’i gynllunio yn unol â’r egwyddorion a amlinellir yn Llywodraethu da: cod i’r trydydd sector yng Nghymru.

Read Article →
Disability Wales Interim Position Statement – The Future of the ILF

Disability Wales Interim Position Statement – The Future of the ILF

Sorry, this post is only available in English

Read Article →
Newidiadau i Ddatgelu a Gwahardd: beth sydd arnoch angen ei wybod

Newidiadau i Ddatgelu a Gwahardd: beth sydd arnoch angen ei wybod

Mae’r daflen hon yn dweud wrthych am newidiadau pwysig y bydd y Llywodraeth yn eu gwneud i gofnodion troseddol a threfniadau gwahardd y mis Medi hwn 2012.

Read Article →
WCVA Guide – Good governance: a code for the third sector in Wales

WCVA Guide – Good governance: a code for the third sector in Wales

This second edition of the guide now more accessible to smaller, volunteer run organisations and to less experienced boards, and sets out clear common standards that all charities should aspire to achieve.

Read Article →
WCVA – Canllaw am ddim i ymddiriedolwyr ynghylch rhedeg elusennau

WCVA – Canllaw am ddim i ymddiriedolwyr ynghylch rhedeg elusennau

Mae’r gyfrol lawn dop hon yn cynnwys pynciau fel cynllunio strategol, atebolrwydd, rheoli pobl ac arian a gwneud penderfyniadau, a llawer iawn mwy.

Read Article →