Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr

Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr

Achredir y cwrs pum niwrnod hwn trwy Agored Cymru ar lefel 3. Cafodd y cwrs hyfforddiant hwn, a gynlluniwyd ac a ddarparwyd gan Ganolfan Gwirfoddoli…

Read Article →
Hyfforddiant i gefnogi hyfforddwyr – Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan

Hyfforddiant i gefnogi hyfforddwyr – Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnig tri diwrnod o hyfforddiant am ddim i gefnogi hyfforddwyr i ddarparu pecyn Hyfforddi Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan. Mae’r hyfforddiant…

Read Article →
Eiriol – Gweithdai am ddim

Eiriol – Gweithdai am ddim

Gweithdai am ddim: Hwyl,/Tymr, Iechyd a hunan les Hunan Eiriolaeth Gofalwyr Dyddiadau: 23.1.17 Y Gât, Sanclêr 30.1.18 Neuadd Y Tymbl, Tymbl Ffoniwch: 01267 231122

Read Article →
(English) Dementia Friend Champion Training

(English) Dementia Friend Champion Training

Sorry this item is only available in English

Read Article →
HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT -Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT -Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT – TAFLEN Y CWRS Y Cwrs: Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio Lleoliad & Ddyddiadau: Llanelli – 16/1/18 Amser: 0930 – 1230 neu 1330-1630…

Read Article →
(English) Free Digital Fundraising Training in 2018

(English) Free Digital Fundraising Training in 2018

Sorry this item is only available in English

Read Article →
25.01 & 15.02 – Sesiynau Blasu AM DDIM yn swyddfa CAVS

25.01 & 15.02 – Sesiynau Blasu AM DDIM yn swyddfa CAVS

GWLAD –  Tyfu Gweithluoedd drwy Ddysgu a Datblygu http://www.uwtsd.ac.uk/gwlad/ Sesiynau Blasu AM DDIM [#1] 25/01/2018 10:00 am – 1:00 pm Marchnata Digidol Rheoli Prosiectau Cyllid…

Read Article →
Gweithdai am ddim – Cyflwyniad i PQASSO a Nod Ansawdd PQASSO

Gweithdai am ddim – Cyflwyniad i PQASSO a Nod Ansawdd PQASSO

Ydych chi am gryfhau trefniadau llywodraethu, ganfod risg yn well, darparu gwasanaethau gwell i ddefnyddwyr, gwella arferion gweithredu ac arddangos canlyniadau yn well yn eich…

Read Article →
Adult learning Wales Logo

Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2 : 16 01 18 – 01 05 18

Mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Caerfyrddin, mae Addysg Oedolion Cymru (a elwid gynt yn WEA YMCA CC Cymru) yn cynnig cyfle i chi ennill Dyfarniad…

Read Article →
Gofalwyr yn y Cof a Chadw Gofalwyr Ifanc yn y Cof – 2 gwrs e-ddysgu

Gofalwyr yn y Cof a Chadw Gofalwyr Ifanc yn y Cof – 2 gwrs e-ddysgu

Dirk Neumann  Ymgynghorydd Dysgu a Datglygu (Gofal Cymunedol) I‘r holl staff : Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, Y Sector Gwirfoddol, Y  Trydydd Sector Ym mis Mehefin…

Read Article →