Eating Disorders Awareness Week

Eating Disorders Awareness Week

Eating Disorders Awareness Week is fast approaching, and we have lots of activities happening and digital resources to help you mark the week! This year…

Read Article →
Gweminar: Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Gweminar: Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Helpu dinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir i sicrhau eu hawliau i aros yn y DU 2 Mawrth 2021, 11am – 12pm…

Read Article →
Cydnerthedd a Lles Gofalwyr –  hyfforddiant hwylusydd

Cydnerthedd a Lles Gofalwyr – hyfforddiant hwylusydd

Mae archebu lle’n hanfodol – argaeledd cyfyngedig 17 Mawrth (1:30yp – 4yp) 24 Mawrth (1:30yp – 4yp) 31 Mawrth (1:30yp – 4yp) Sylwer bod, er…

Read Article →
Deall Troseddau Casineb

Deall Troseddau Casineb

Read Article →
Gwersyll Cymunedol Digidol Prosiect Eden Mawrth 2021

Gwersyll Cymunedol Digidol Prosiect Eden Mawrth 2021

Bydd y Gwersyll Cymunedol Rhithwir nesaf #CommunityCamp yn cael ei gynnal ym mis Mawrth 2021 ac mae ar agor ar gyfer ceisiadau nawr. Mae Cymunedau…

Read Article →
Signs4Life: deaf awareness and sign language workshops

Signs4Life: deaf awareness and sign language workshops

This coming year, Signs4Life are offering deaf awareness and sign language workshops in Wales. This might be of interest to your staff and volunteers, in…

Read Article →
Sesiynau Gwybodaeth Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – staff rheng flaen

Sesiynau Gwybodaeth Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – staff rheng flaen

Dyma wahoddiad i chi i gyfres o sesiynau Zoom ar-lein, a gynhelir gan EYST mewn partneriaeth â phum partner darparu gwasanaeth; TGP Cymru, MIND Casnewydd,…

Read Article →
GamCare Training: Women and problem gambling

GamCare Training: Women and problem gambling

Supporting women who are affected by gambling related harm. GamCare are now offering online versions of our training on the topic of ‘Women and Problem…

Read Article →
New “5-minute guides” will support charity trustees to meet duties

New “5-minute guides” will support charity trustees to meet duties

The Charity Commission has launched a new set of simple, easy to understand guides to help trustees The Charity Commission, the charity regulator for England…

Read Article →
Gwerthfawrogi Ymddiriedolwyr Sir Gâr

Gwerthfawrogi Ymddiriedolwyr Sir Gâr

Cyfarfod ar gyfer Ymddiriedolwyr Sir Gâr Mae’r cyfarfod hwn ar Zoom 05.11.20 am 11am neu 7pm Trosolwg o’r Canllawiau Newydd ar gael i’r Ymddiriedolwyr Dyma…

Read Article →