(Hyfforddiant) Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

(Hyfforddiant) Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

Mae oedraniaeth yn sail i nifer o’r problemau mae pobl hŷn yn eu hwynebu ar hyn o bryd, ac mae’n arwain at stereoteipiau negyddol, at…

Read Article →
Discovering the Creative Self

Discovering the Creative Self

For LGBTQ+ Free Creative Workshops, funded by Literature Wales Writing for Well-being Scheme Join writer and performer Kerry Steed and illustrator and puppeteer Di Ford…

Read Article →
Sesiwn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Sesiwn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

DYDDIAD NEWYDD Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019 1.30 – 4.00 Ystafell Radley, Neuadd y Dref, Aberteifi bellach wedi’i gyfuno â Cyflwyniad Elusen Ddibynadwy Safon ansawdd…

Read Article →
Cyflwyniad Elusen Ddibynadwy

Cyflwyniad Elusen Ddibynadwy

DYDDIAD NEWYDD Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019 1.30 – 4.00pm Ystafell Radley, Neuadd y Dref, Aberteifi bellach wedi’i gyfuno â Sesiwn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr Cryfhau…

Read Article →
Busnes Cymdeithasol Cymru -Prosiect ‘Dechrau Newydd’

Busnes Cymdeithasol Cymru -Prosiect ‘Dechrau Newydd’

Oes gennych chi syniad am fusnes newydd? Ydych chi am newid bywydau a chael effaith gadarnhaol ar eich cymuned? Yna galwch heibio i lansiad ein…

Read Article →
Ewch Ar-lein -Beitiau a Brathiadau!

Ewch Ar-lein -Beitiau a Brathiadau!

Wedi’i ddwyn i chi gan Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin, Cyngor Tref Caerfyrddin a Dr Mz am 2:30 ddydd Gwener 18 Hydref 2019yn Dr Mz -Y…

Read Article →
Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Y Cerddwyr wedi sefydlu rhaglen hyfforddi yn ddiweddar i aelodau a rhai nad ydyn nhw’n aelodau ddatblygu ystod eang o sgiliau awyr agored a mynediad…

Read Article →
Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

A ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi cael diagnosis o golled golwg? Rhannwch brofiadau gydag eraill mewn sefyllfaoedd tebyg a dysgwch am wasanaethau sydd…

Read Article →
Shelter Cymru- Rhaglen Hyfforddiant Newydd

Shelter Cymru- Rhaglen Hyfforddiant Newydd

Rydym yn falch i gyhoeddi rhaglen hyfforddiant newydd Sgelter Cymru! Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddi ar draws Cymru a fydd yn rhoi gwybodaeth…

Read Article →
Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio -Hyfforddiant

Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio -Hyfforddiant

Y Cwrs: Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio Lleoliad / Dyddiad(au):  Caerfyrddin – 22 Ionawr 2020,  Llanelli – 17 Gorffennaf 2019 Amser: 0930 – 1230 Hyd Y Cwrs: Hanner…

Read Article →