Weminar: Hawl dinasyddion yr UE i breswyliaeth 24.03.20

Weminar: Hawl dinasyddion yr UE i breswyliaeth 24.03.20

Weminar: Hawl dinasyddion yr UE i breswyliaeth Helpu dinasyddion yr UE i ddiogelu eu hawl i aros yn y DU Nawr bod y DU wedi…

Read Article →
Two day Training Programme for Counsellors and Psychotherapists

Two day Training Programme for Counsellors and Psychotherapists

Understanding the Impact of Childhood Sexual Abuse and Working Safely and Sensitively with Adult Survivors Dates:  Tuesday 24th and Wednesday 25th March 2020 Time: 9.30…

Read Article →
(Hyfforddiant) Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

(Hyfforddiant) Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

Mae oedraniaeth yn sail i nifer o’r problemau mae pobl hŷn yn eu hwynebu ar hyn o bryd, ac mae’n arwain at stereoteipiau negyddol, at…

Read Article →
Discovering the Creative Self

Discovering the Creative Self

For LGBTQ+ Free Creative Workshops, funded by Literature Wales Writing for Well-being Scheme Join writer and performer Kerry Steed and illustrator and puppeteer Di Ford…

Read Article →
Sesiwn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Sesiwn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

DYDDIAD NEWYDD Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019 1.30 – 4.00 Ystafell Radley, Neuadd y Dref, Aberteifi bellach wedi’i gyfuno â Cyflwyniad Elusen Ddibynadwy Safon ansawdd…

Read Article →
Cyflwyniad Elusen Ddibynadwy

Cyflwyniad Elusen Ddibynadwy

DYDDIAD NEWYDD Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019 1.30 – 4.00pm Ystafell Radley, Neuadd y Dref, Aberteifi bellach wedi’i gyfuno â Sesiwn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr Cryfhau…

Read Article →
Busnes Cymdeithasol Cymru -Prosiect ‘Dechrau Newydd’

Busnes Cymdeithasol Cymru -Prosiect ‘Dechrau Newydd’

Oes gennych chi syniad am fusnes newydd? Ydych chi am newid bywydau a chael effaith gadarnhaol ar eich cymuned? Yna galwch heibio i lansiad ein…

Read Article →
Ewch Ar-lein -Beitiau a Brathiadau!

Ewch Ar-lein -Beitiau a Brathiadau!

Wedi’i ddwyn i chi gan Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin, Cyngor Tref Caerfyrddin a Dr Mz am 2:30 ddydd Gwener 18 Hydref 2019yn Dr Mz -Y…

Read Article →
Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Y Cerddwyr wedi sefydlu rhaglen hyfforddi yn ddiweddar i aelodau a rhai nad ydyn nhw’n aelodau ddatblygu ystod eang o sgiliau awyr agored a mynediad…

Read Article →
Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

A ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi cael diagnosis o golled golwg? Rhannwch brofiadau gydag eraill mewn sefyllfaoedd tebyg a dysgwch am wasanaethau sydd…

Read Article →