Sesiwn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Sesiwn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Dydd Gwener 29 Tachwedd 2019 12.45- 2.00 Ystafell Radley, Neuadd y Dref, Aberteifi Safon ansawdd y DU yw Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) ar gyfer arfer…

Read Article →
Cyflwyniad Elusen Ddibynadwy

Cyflwyniad Elusen Ddibynadwy

Dydd Gwener 29 Tachwedd 2019 10.00 – 12.00 Ystafell Radley, Neuadd y Dref, Aberteifi Cryfhau eich llywodraethu, rheoli risg, darparu gwell gwasanaethau i ddefnyddwyr, gwella…

Read Article →
Busnes Cymdeithasol Cymru -Prosiect ‘Dechrau Newydd’

Busnes Cymdeithasol Cymru -Prosiect ‘Dechrau Newydd’

Oes gennych chi syniad am fusnes newydd? Ydych chi am newid bywydau a chael effaith gadarnhaol ar eich cymuned? Yna galwch heibio i lansiad ein…

Read Article →
Ewch Ar-lein -Beitiau a Brathiadau!

Ewch Ar-lein -Beitiau a Brathiadau!

Wedi’i ddwyn i chi gan Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin, Cyngor Tref Caerfyrddin a Dr Mz am 2:30 ddydd Gwener 18 Hydref 2019yn Dr Mz -Y…

Read Article →
Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Hyfforddiant gan y Cerddwyr

Y Cerddwyr wedi sefydlu rhaglen hyfforddi yn ddiweddar i aelodau a rhai nad ydyn nhw’n aelodau ddatblygu ystod eang o sgiliau awyr agored a mynediad…

Read Article →
Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru

A ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi cael diagnosis o golled golwg? Rhannwch brofiadau gydag eraill mewn sefyllfaoedd tebyg a dysgwch am wasanaethau sydd…

Read Article →
Shelter Cymru- Rhaglen Hyfforddiant Newydd

Shelter Cymru- Rhaglen Hyfforddiant Newydd

Rydym yn falch i gyhoeddi rhaglen hyfforddiant newydd Sgelter Cymru! Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddi ar draws Cymru a fydd yn rhoi gwybodaeth…

Read Article →
Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio -Hyfforddiant

Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio -Hyfforddiant

Y Cwrs: Ymwybyddiaeth o hunan-niweidio Lleoliad / Dyddiad(au):  Caerfyrddin – 22 Ionawr 2020,  Llanelli – 17 Gorffennaf 2019 Amser: 0930 – 1230 Hyd Y Cwrs: Hanner…

Read Article →
Cyfnod o Newid – Cyflwyniadau

Cyfnod o Newid – Cyflwyniadau

Cyfnod o Newid: Cynhadledd Trydydd Sector Gorllewin Cymru 2019 Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn 21.02.2019, 10 – 3pm Trefnwyd gan : TSSW – CAVO, CAVS &…

Read Article →
Beth yw’ch barn chi am e-ddysgu

Beth yw’ch barn chi am e-ddysgu

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn awyddus i glywed eich barn am werth ‘e-ddysgu’ a ‘chynadledda arlein’ i’ch gwaith. Mae WCVA (sy’n rhan o rwydwaith…

Read Article →