Sesiynau Gwybodaeth Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Sesiynau Gwybodaeth Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Dyma wahoddiad i chi i gyfres o sesiynau Zoom ar-lein,  a gynhelir gan EYST mewn partneriaeth â phum partner darparu gwasanaeth; TGP Cymru, MIND Casnewydd,…

Read Article →
GamCare Training: Women and problem gambling

GamCare Training: Women and problem gambling

Supporting women who are affected by gambling related harm. GamCare are now offering online versions of our training on the topic of ‘Women and Problem…

Read Article →
New “5-minute guides” will support charity trustees to meet duties

New “5-minute guides” will support charity trustees to meet duties

The Charity Commission has launched a new set of simple, easy to understand guides to help trustees The Charity Commission, the charity regulator for England…

Read Article →
Gwerthfawrogi Ymddiriedolwyr Sir Gâr

Gwerthfawrogi Ymddiriedolwyr Sir Gâr

Cyfarfod ar gyfer Ymddiriedolwyr Sir Gâr Mae’r cyfarfod hwn ar Zoom 05.11.20 am 11am neu 7pm Trosolwg o’r Canllawiau Newydd ar gael i’r Ymddiriedolwyr Dyma…

Read Article →
Lansio Hwb Gwybodaeth newydd ar gyfer y sector gwirfoddol

Lansio Hwb Gwybodaeth newydd ar gyfer y sector gwirfoddol

Mae’r Hwb Gwybodaeth yn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael mynediad hawdd at amrediad o wybodaeth, rhwydweithio a dysgu ar-lein Mae partneriaid Cefnogi Trydydd…

Read Article →
Dod o hyd i gyllid: cefnogaeth i sefydliadau dan arweiniad unigolion du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yng Nghymru

Dod o hyd i gyllid: cefnogaeth i sefydliadau dan arweiniad unigolion du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yng Nghymru

Mae CGGC yn trefnu’r digwyddiad am ddim hwn er mwyn cynorthwyo mudiadau a arweinir gan bobl o gymunedau BAME* yng Nghymru i ddod o hyd…

Read Article →
Gwersyll Cymunedol Digidol Prosiect Eden 12.10.20 -12.11.20

Gwersyll Cymunedol Digidol Prosiect Eden 12.10.20 -12.11.20

Mae Cymunedau Prosiect Eden yn cynnal Gwersyll Cymunedol Digidol AM DDIM – profiad dysgu trochi sy’n cynnig cymysgedd o weithgareddau ymarferol, sesiynau gweithdy a chyfleoedd…

Read Article →
Prydain Di-garbon: Cwrs ar-lein

Prydain Di-garbon: Cwrs ar-lein

Prydain Di-garbon: Cwrs ar-lein, 16 – 17 Mis Tachwedd 2020 Mae’r cwrs Prydain Ddi-garbon yn cynnig golwg manwl ar brosiect ymchwil CyDA, gan edrych ar…

Read Article →
Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywio

Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywio

Prosiect gan CGGC yw Catalyst Cymru a gaiff ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â Getting on Board…

Read Article →
Deall Troseddau Casineb

Deall Troseddau Casineb

Read Article →