Digwyddiad Ymgysylltu GDPR a Seiberddiogelwch

Digwyddiad Ymgysylltu GDPR a Seiberddiogelwch

4 Gorffennaf 2018, 9.30am-12.45pm: Swyddfa CAVS, Caerfyrddin Daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) i rym ar 25 Mai 2018. Ni waeth beth fo maint…

Read Article →
Cynhadledd Cyfraith & Llywodraethiant Trydydd Sector De Cymru 20.06.18

Cynhadledd Cyfraith & Llywodraethiant Trydydd Sector De Cymru 20.06.18

Mae CGSau CAVS (Caerfyrddin), NPTCVS (Castell NeddPort Talbot), BAVO (Pen-y-bontarOgwr) a SCVS (Abertawe) yn ymfalchio o gael gweithio gyda Bevan & Buckland a Chyfreithwyr JCP…

Read Article →
Gwybodaeth o’r Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr  22.05.18

Gwybodaeth o’r Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr 22.05.18

Busnes Cymdeithasol Cymru  – Esther Price Cyflwyniad Gwefan Institute of Fundraising Cymru  Fundraising Health Checks – Alison Pritchard Cyflwyniad A fyddai archwiliad ar eich sefyllfa codi…

Read Article →
Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr 22.05.18

Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr 22.05.18

10-1pm, Dydd Mawrth 22 Mai 2018 yn swyddfa CAVS Mae Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr yn gyfle i drafod materion sy’n bwysig i bob…

Read Article →
Gwahoddiad i gyfarfodydd rhwydweithio PQASSO Cymru

Gwahoddiad i gyfarfodydd rhwydweithio PQASSO Cymru

Hoffech chi gwrdd ag eraill sy’n defnyddio PQASSO o’r gymuned PQASSO sydd ar dwf yng Nghymru? Yna dewch i un o’n cyfarfodydd rhwydweithio, yn RHAD…

Read Article →
Gwybodaeth am weithdai ac hyfforddiant PQASSO yng Nghymru

Gwybodaeth am weithdai ac hyfforddiant PQASSO yng Nghymru

Eisiau gwybod mwy am PQASSO neu angen cefnogaeth i ddefnyddio PQASSO? Mae NCVO yn rhedeg rhaglen o weithdai a chyrsiau hyfforddiant yng Nghymru. Cyflwyniad i…

Read Article →
Dyddiadau i’ch dyddiadur

Dyddiadau i’ch dyddiadur

Nodir bod y cyrsiau isod â chost, heblaw am y rhai sydd wedi cael eu nodi Am ddim. Mae’r Rhwydweithiau a’r Fforymau am ddim hefyd….

Read Article →
(English) Free Digital Fundraising Training

(English) Free Digital Fundraising Training

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Hyfforddiant Hwyluswyr Celfyddydau Ieuenctid

Hyfforddiant Hwyluswyr Celfyddydau Ieuenctid

‘Mae celfyddydau ieuenctid yn gweddnewid bywydau. FFAITH!’ 13–15 Ebrill 8–10 Mehefin Canolfan Gelfyddydau Pontardawe 10.00–17.00 bob dydd A oes diddordeb gennych mewn datblygu gyrfa foddhaus…

Read Article →
HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc

HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT Y Cwrs: Rhoi cymorth o ran Iechyd Meddwl Plant/Pobl Ifanc Lleoliad & Ddyddiadau: 20/9/18 – Llanelli 21/11/18 – Caerfyrddin 17/1/19 –…

Read Article →