Dadansoddi Anghenion Hyfforddi Trydydd Sector Sir Gâr

Dadansoddi Anghenion Hyfforddi Trydydd Sector Sir Gâr

Dadansoddi Anghenion Hyfforddi Trydydd Sector Sir Gâr 2018 Er mwyn i ni deilwra ein cynnig hyfforddiant i’r hyn sy’n gweddu orau i fudiadau Trydydd Sector…

Read Article →
Gwybodaeth o’r Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr  06.03.18

Gwybodaeth o’r Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr 06.03.18

Diweddariad Cynllun Lles Sir Gaerfyrddin Gwyneth Ayers PSB http://www.ysirgaragarem.cymru Cynllun Llesiant Sir Gar terfynol  Mae’r 7 Cyngor Tref a Chymuned yn Sir Gaerfyrddin yn ddarostyngedig…

Read Article →
(English) Dementia Friendly Community Workshop

(English) Dementia Friendly Community Workshop

Sorry this item is only available in English

Read Article →
(English) Digital Inclusion training sessions for frontline staff and volunteers

(English) Digital Inclusion training sessions for frontline staff and volunteers

   

Read Article →
Ysgol Haf Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018

Ysgol Haf Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018

Mae croeso i chi nawr ymgeisio ar gyfer ein deuddegfed Ysgol Haf flynyddol. Cwrs dysgu preswyl ar ddull trochi yw Ysgol Haf Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru,…

Read Article →
Infoengine – Cofrestrwch eich gwasanaeth

Infoengine – Cofrestrwch eich gwasanaeth

Cofrestrwch eich gwasanaeth – Ymunwch â phrif cyfeirlyfr gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru: Rhestrwch AM DDIM yn ein cyfeiriadur cynhwysfawr Hyrwyddo eich gwasanaethau i gynulleidfa…

Read Article →
Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr

Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr

Achredir y cwrs pum niwrnod hwn trwy Agored Cymru ar lefel 3. Cafodd y cwrs hyfforddiant hwn, a gynlluniwyd ac a ddarparwyd gan Ganolfan Gwirfoddoli…

Read Article →
Hyfforddiant i gefnogi hyfforddwyr – Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan

Hyfforddiant i gefnogi hyfforddwyr – Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnig tri diwrnod o hyfforddiant am ddim i gefnogi hyfforddwyr i ddarparu pecyn Hyfforddi Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan. Mae’r hyfforddiant…

Read Article →
Eiriol – Gweithdai am ddim

Eiriol – Gweithdai am ddim

Gweithdai am ddim: Hwyl,/Tymr, Iechyd a hunan les Hunan Eiriolaeth Gofalwyr Dyddiadau: 23.1.17 Y Gât, Sanclêr 30.1.18 Neuadd Y Tymbl, Tymbl Ffoniwch: 01267 231122

Read Article →
(English) Dementia Friend Champion Training

(English) Dementia Friend Champion Training

Sorry this item is only available in English

Read Article →