Lluest Horse and Pony Trust – Trustee Vacancies

Lluest Horse and Pony Trust – Trustee Vacancies

Lluest Horse and Pony Trust is one of only two National Equine Welfare Council member charities in Wales. Founded in 1985 Lluest, meaning ‘haven’ in…

Read Article →
Cysylltu â Charedigrwydd – Ymgyrch newydd yn lansio

Cysylltu â Charedigrwydd – Ymgyrch newydd yn lansio

Cysylltu â Charedigrwydd – Ymgyrch newydd yn lansio Gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr – dyna neges ymgyrch newydd sy’n cael ei lansio yn Sir…

Read Article →
Cysylltu Sir Gâr

Cysylltu Sir Gâr

Mae’r llwyfan hwn ar gyfer cymunedau i gysylltu a chefnogi ei gilydd, gan gadw hwyliau pawb yn dda trwy’r amser heriol hwn Crëwyd Cysylltu Sir…

Read Article →
#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Cydnabyddiaeth Gymunedol Mae’r ymgyrch hon ar gau ar gyfer enwebiadau newydd – diolch i bawb a gymerodd ran. Mae CAVS…

Read Article →
Newyddion Da

Newyddion Da

Pob Stori Newyddion Da mewn un PDF AmmanValley Maker Space Banc bwyd Cwmaman (Helo Janice) Bryn WI Y Groes Goch Byddwch fel Laura CFFI Sir…

Read Article →
Cŵn Twyws Cymru – Gwirfoddoli

Cŵn Twyws Cymru – Gwirfoddoli

Paham rydw i’n gwirfoddoli? Dyma Ruth Evans yn esbonio paham mae hi’n dewis gwirfoddoli gyda Grŵp Codi Arian Cŵn Tywys Caerfyrddin Beth yw’r peth gorau…

Read Article →
Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Diolch i wirfoddolwyr Neges ddiolch gan staff ac Ymddiriedolwyr CAVS i’r holl wirfoddolwyr yn Sir Gaerfyrddin: Rhanbarth ‘Diolch’ i wirfoddolwyr o CAVS, CAVO a PAVS….

Read Article →
Age Cymru-  Gwasanaeth Ffrind Mewn Angen

Age Cymru- Gwasanaeth Ffrind Mewn Angen

Mae Age Cymru wedi lansio gwasanaeth Ffrind Mewn Angen i helpu i fynd i’r afael ag unigedd ac arwahanrwydd ymhlith y boblogaeth dros 70 oed…

Read Article →
Poster Wythnos Gwirfoddolwyr

Poster Wythnos Gwirfoddolwyr

Poster hardd gan Janice Hearne sy’n gwirfoddoli ym manc bwyd Cwmamman yn Nyffryn Aman, yn gwirfoddoli gyda chanolbwynt bwyd Maerdy ac yn gyfaill ffôn gyda…

Read Article →
CFFI Sir Gâr

CFFI Sir Gâr

CFFI Sir Gâr Rydym yn fudiad ieuenctid sy’n darparu cyfleoedd i 700 o aelodau rhwng 10 a 26 oed sy’n byw yn Sir Gâr. Mae…

Read Article →