Tros Gynnal Plant : Ymwelydd Annibynnol

Tros Gynnal Plant : Ymwelydd Annibynnol

Mae gan Dîm Eiriolaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Tros Gynnal Plant gyfleoedd cyffrous i wirfoddoli fel “Ymwelydd Annibynnol” ar gyfer pobl ifanc A oes gennych…

Read Article →
Ffair Gwirfoddoli 22.03.18 Aberteifi

Ffair Gwirfoddoli 22.03.18 Aberteifi

Ffair Gwirfoddoli Dydd Iau 22 Mawrth 2018 Canolfan Gwaith Byw, Aberteifi 10yb—12yp Dewch i gwrdd â’r mudiadau sy’n gallu cynnig i chi: amrywiaeth o gyfleoedd…

Read Article →
Cynorthwy-ydd Prosiect Gwirfoddoli Gwledig – CAVS

Cynorthwy-ydd Prosiect Gwirfoddoli Gwledig – CAVS

Cynorthwy-ydd Prosiect Gwirfoddoli Gwledig 22.5 awr yr wythnos, i’w gweithio’n hyblyg gan gynnwys gyda’r nosau ac efallai rhai penwythnosau Pwynt NJC 21: £20,138 pro rata…

Read Article →
Mae newidiadau mawr ar y gweill ar gyfer gwefan Gwirfoddoli Cymru.

Mae newidiadau mawr ar y gweill ar gyfer gwefan Gwirfoddoli Cymru.

Os yw’ch mudiad yn defnyddio’r wefan i hysbysebu am wirfoddolwyr – talwch sylw! Rydym wedi rhoi gwybod i chi o’r blaen am y datblygiadau cyffrous…

Read Article →
Dewch I ein digwyddiad gwirfoddolwyr 02.03.18

Dewch I ein digwyddiad gwirfoddolwyr 02.03.18

 

Read Article →
Panel Sicrhau Ansawdd

Panel Sicrhau Ansawdd

A allwch chi helpu i lunio cysylltiad rhwng y cyhoedd a’r gwasanaeth heddlu yn y dyfodol? Oes gennych chi lygad ar gyfer craffu? Neu hoffech…

Read Article →
Prosiect Gwirfoddoli Gwledig – Out and About

Prosiect Gwirfoddoli Gwledig – Out and About

Fe fydd y Prosiect Gwirfoddoli Gwledig yn Rhodfa Santes Catrin, Caerfyrddin dydd Sadwrn 27ain Ionawr 10am-3pm. Gallwch ffeindio Jamie a Ruth yn yr Uned Gwirfoddoli…

Read Article →
(English) UNA Exchange -new advisory Youth Panel.

(English) UNA Exchange -new advisory Youth Panel.

Sorry this item is only available in English

Read Article →
Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr

Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr

Achredir y cwrs pum niwrnod hwn trwy Agored Cymru ar lefel 3. Cafodd y cwrs hyfforddiant hwn, a gynlluniwyd ac a ddarparwyd gan Ganolfan Gwirfoddoli…

Read Article →
Mae’r Cynghorau Iechyd Cymuned yn chwilio am aelodau!

Mae’r Cynghorau Iechyd Cymuned yn chwilio am aelodau!

A oes gennych ddiddordeb yn eich GIG lleol? Ydych chi eisiau gwella gwasanaethau iechyd lleol yn eich ardal? A oes gennych 3-5 diwrnod yn rhydd,…

Read Article →