Cysylltu Sir Gâr

Cysylltu Sir Gâr

Mae’r llwyfan hwn ar gyfer cymunedau i gysylltu a chefnogi ei gilydd, gan gadw hwyliau pawb yn dda trwy’r amser heriol hwn Crëwyd Cysylltu Sir…

Read Article →
#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Cydnabyddiaeth Gymunedol Rydym i gyd yn gwybod bod Sir Gâr yn cael ei chryfhau gan garedigrwydd ei thrigolion yn dod…

Read Article →
Newyddion Da

Newyddion Da

AmmanValley Maker Space Mae’r sefydliad wedi troi ei arbenigedd a’i sgiliau gweithgynhyrchu i ddyluniad cyflym tariannau wyneb (Frontline 3D Print Farms face shield)) i gynorthwyo…

Read Article →
Cŵn Twyws Cymru – Gwirfoddoli

Cŵn Twyws Cymru – Gwirfoddoli

Paham rydw i’n gwirfoddoli? Dyma Ruth Evans yn esbonio paham mae hi’n dewis gwirfoddoli gyda Grŵp Codi Arian Cŵn Tywys Caerfyrddin Beth yw’r peth gorau…

Read Article →
Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Diolch i wirfoddolwyr Neges ddiolch gan staff ac Ymddiriedolwyr CAVS i’r holl wirfoddolwyr yn Sir Gaerfyrddin: Rhanbarth ‘Diolch’ i wirfoddolwyr o CAVS, CAVO a PAVS….

Read Article →
Age Cymru-  Gwasanaeth Ffrind Mewn Angen

Age Cymru- Gwasanaeth Ffrind Mewn Angen

Mae Age Cymru wedi lansio gwasanaeth Ffrind Mewn Angen i helpu i fynd i’r afael ag unigedd ac arwahanrwydd ymhlith y boblogaeth dros 70 oed…

Read Article →
Poster Wythnos Gwirfoddolwyr

Poster Wythnos Gwirfoddolwyr

Poster hardd gan Janice Hearne sy’n gwirfoddoli ym manc bwyd Cwmamman yn Nyffryn Aman, yn gwirfoddoli gyda chanolbwynt bwyd Maerdy ac yn gyfaill ffôn gyda…

Read Article →
CFFI Sir Gâr

CFFI Sir Gâr

CFFI Sir Gâr Rydym yn fudiad ieuenctid sy’n darparu cyfleoedd i 700 o aelodau rhwng 10 a 26 oed sy’n byw yn Sir Gâr. Mae…

Read Article →
Te Prynhawn CVON

Te Prynhawn CVON

Zoom 04/06/20 2pm-3pm Mae Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr (CVON) yn grŵp o bobl sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr yn y sector gwirfoddol a statudol ledled…

Read Article →
Diolch Rhanbarthol i Wirfoddolwyr

Diolch Rhanbarthol i Wirfoddolwyr

Sharron Lusher, Uchel Siryf Dyfed wedi recordio’r neges hon o ddiolch i Wirfoddolwyr yn #SirGar #SirBenfro #Ceredigion i nodi ddechrau #WythnosGwirfoddoli

Read Article →