Arolwg: Gwirfoddoli o fewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Arolwg: Gwirfoddoli o fewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Mae’r arolwg hwn yn rhan o raglen waith a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu fframwaith ar gyfer gwirfoddoli o fewn iechyd a gofal cymdeithasol…

Read Article →
Caredigrwydd ledled y sir

Caredigrwydd ledled y sir

Ydych chi’n arlunydd yn byw yn  Sir Gâr? Helpwch ni i gofnodi’r Cysylltiadau Cymunedol anhygoel a grëwyd ledled Sir Gâr yn ystod pandemig Covid-19. Cynhyrchwch…

Read Article →
Gwersyll Cymunedol Digidol Prosiect Eden Mawrth 2021

Gwersyll Cymunedol Digidol Prosiect Eden Mawrth 2021

Bydd y Gwersyll Cymunedol Rhithwir nesaf #CommunityCamp yn cael ei gynnal ym mis Mawrth 2021 ac mae ar agor ar gyfer ceisiadau nawr. Mae Cymunedau…

Read Article →
CAVS yn Dathlu Cymuned – dyddiad cau NEWYDD

CAVS yn Dathlu Cymuned – dyddiad cau NEWYDD

Cydnabyddiaeth Gymunedol Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi cynnig eu hamser, eu cyfeillgarwch a’u cefnogaeth i wneud bywydau pobl eraill ychydig yn haws yn ystod yr…

Read Article →
Dathlu Calan Gaeaf 2020 mewn modd diogel a charedig

Dathlu Calan Gaeaf 2020 mewn modd diogel a charedig

Peidwch bod ofn, ymunwch gyda ni i ddathlu Calan Gaeaf mewn modd diogel a charedig.   Beth am greu taith Calan Gaeaf ar gyfer eich cymuned…

Read Article →
Cysylltu â Charedigrwydd

Cysylltu â Charedigrwydd

Gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr. Bwriad Cysylltu â Charedigrwyddydy creu dealltwriaeth am les a dylanwad caredigrwydd arnom ni ein hunain, ac eraill yn ein…

Read Article →
Dyfodol gwirfoddoli ieuenctid yng Nghymru: Dweud eich Dweud!

Dyfodol gwirfoddoli ieuenctid yng Nghymru: Dweud eich Dweud!

Digwyddiad gwrando digidol 06.10.20  6:30 – 8pm Beth ydych chi’n hoffi am gwirfoddoli? Rydyn ni’n gwahodd pobl ifanc (16-25) ledled Cymru i ddod i ddweud…

Read Article →
Nid Gwobrau Elusennau Cymru

Nid Gwobrau Elusennau Cymru

Bydd CGGC yn amlygu gwaith syfrdanol mudiadau gwirfoddol a gwirfoddolwyr ledled Cymru drwy gydol mis Hydref gyda’n hymgyrch gyffrous, #NidGwobrauElusennauCymru. Bydd hyn yn cymryd lle…

Read Article →
Learning Disability Wales – Gadeirydd ar gyfer ein Bwrdd Ymddiriedolwyr

Learning Disability Wales – Gadeirydd ar gyfer ein Bwrdd Ymddiriedolwyr

‘Rydym am i Gymru fod y Wlad  orau i bobl ag anabledd dysgu fyw, dysgu a gweithio’ ac rydym yn chwilio am Gadeirydd ar gyfer…

Read Article →
Lluest Horse and Pony Trust – Trustee Vacancies

Lluest Horse and Pony Trust – Trustee Vacancies

Lluest Horse and Pony Trust is one of only two National Equine Welfare Council member charities in Wales. Founded in 1985 Lluest, meaning ‘haven’ in…

Read Article →