CCB CAVS 2019 ac Adroddiad Blynyddol 2018-19

Hoffem fynegi ein diolch i’r holl staff, Ymddiriedolwyr, aelodau a phawb a ymunodd â ni yn ein CCB ddydd Iau.

Llongyfarchiadau hefyd i bob un o’n enillwyr Gwobr Cydnabyddiaeth Gwirfoddoli.

Adroddiad Blynyddol CAVS

CAVS Board and Staff at AGM

Staff ac Ymddiriedolwyr CAVS

Cadeirydd CAVS Gill Wright a’r Prif Swyddog Marie Mitchell

Mae Bill Martin ymuno â’r Bwrdd CAVS

Is-gadeirydd CAVS, Wyn Llewellyn

Share