Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Ffair Nawdd 21.11.19

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Ffair Nawdd 21.11.19

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL CAVS

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS ar ddydd Iau 21 Tachwedd 2019 yn swyddfa CAVS, 18 Stryd y Frenhines, Caerfyrddin am 10.30y.b.

Agenda

 • CCB
 • Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS
 • Ffair Nawdd /Stondinau Gwybodaeth
  • Cyngor Celfyddydau Cymru – Cynllun Noson Allan
  • Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo
  • Canolfan Cydweithredol Cymru
  • Banc Elusennau
  • Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
  • Fferm Wynt Brechfa
  • Biwro Gymunedol Cyngor Sir Gar
 • Ffeindiwch allan mwy am wasanaethau cefnogaeth CAVS a chael canllawiau ar sut i ddefnyddio

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGSG yn darparu cyfle gwych i gwrdd â chydweithwyr eraill yn y sector, yn ogystal â phartneriaid mewn sectorau eraill i rannu gwybodaeth ac arfer da.

Ffoniwch ni er mwyn bwcio eich lle: 01267 245 555, neu bwcio lle trwy Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/cyfarfod-cyffredinol-blynyddol-cggsg-cavs-annual-general-meeting-tickets-77476236509  

Share