Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 22.11.18

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 22.11.18

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL CAVS

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS ar ddydd Iau 22 Tachwedd 2018 yn swyddfa CAVS, 18 Stryd y Frenhines, Caerfyrddin am 10.00y.b.

 • Diweddariad y 3ydd Sector
 • Siaradwr Gwadd : Cyng Cefin Campbell Aelod Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau a Materion Gwledig Cyngor Sir Gâr
 • CCB
 • Dewi Snelson (Prif Swyddog,  Menter Gorllewin Sir Gâr)
 • Ffair Nawdd /Stondinau Gwybodaeth
  • Cronfa Loteri Fawr
  • Canolfan Cydweithredol Cymru – Busnes Cymdeithasol Cymru
  • Biwro Cymunedol – Cyngor Sir Gâr
  • Groundwork Wales Bags of Help
  • Cronfa Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa
  • Institute of Fundraising
 • Ffeindiwch allan mwy am wasanaethau cefnogaeth CAVS a chael canllawiau ar sut i ddefnyddio  Gwirfoddoli Cymru neu ‘Infoengine’.

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGSG yn darparu cyfle gwych i gwrdd â chydweithwyr eraill yn y sector, yn ogystal â phartneriaid mewn sectorau eraill i rannu gwybodaeth ac arfer da.

Ffoniwch ni er mwyn bwcio eich lle: 01267 245 555, neu bwcio lle trwy Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/cyfarfod-cyffredinol-blynyddol-cggsg-cavs-annual-general-meeting-tickets-52011092578

Share