Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS – Lluniau

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS – Lluniau

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS – Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2017

Llongyfarchiadau Louise 30 mlynedd o wasanaeth i CAVS Diolch yn fawr!

 

Heledd Kirkbride yn cyflwyno gwybodaeth am PQASSO yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

 

Siaradwr Gwadd : Peter Davies
Cadeirydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)

Ffair Nawdd /Stondinau Gwybodaeth

Share