Bwrdd CAVS

Cadeirydd Gillian Wright Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Calon Cymru
Is-Gadeirydd Hugh Edwards Pwll Hydrotherapi Llanelli
Trysorydd Dorothy McDonald Grŵp Cefnogi Gofalwyr Dementia
  Sandra Cooke Olympaidd Arbennig Sir Gâr 
  Ann Evans Rhwydwaith Aml-Ddiwylliannol Sir Gâr
  Brian Hobart Clwb Cymdeithasol y Deillion Aman Gwendraeth (GABS)
  Peter Loughran Age Cymru Sir Gâr
  Wyn Llewellyn Coleg Elidyr
(Arsylwr) Jayne Pritchard Cynrychiolydd Cyngor Sir Gâr (Arsylwr)
(Arsylwr) Cyng. Cefin Campbell Enwebai Cyngor Sir Gâr (Arsylwr)
Share