Bwrdd CAVS

Cadeirydd Gillian Wright Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Calon Cymru
Is-Gadeirydd Wyn Llewellyn Coleg Elidyr
Trysorydd Dorothy McDonald Grŵp Cefnogi Gofalwyr Dementia
  Sandra Cooke Olympaidd Arbennig Sir Gâr 
Hugh Edwards Pwll Hydrotherapi Llanelli
  Ann Evans Rhwydwaith Aml-Ddiwylliannol Sir Gâr
  Brian Hobart Clwb Cymdeithasol y Deillion Aman Gwendraeth (GABS)
  Peter Loughran Age Cymru Sir Gâr
(Arsylwr) Jayne Pritchard Cynrychiolydd Cyngor Sir Gâr (Arsylwr)
(Arsylwr) Cyng. Cefin Campbell Enwebai Cyngor Sir Gâr (Arsylwr)
Share