Bwrdd CAVS

Cadeirydd Gillian Wright Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Calon Cymru
Is-Gadeirydd Wyn Llewellyn Coleg Elidyr
Trysorydd Dorothy McDonald Grŵp Cefnogi Gofalwyr Dementia
  Hugh Edwards Pwll Hydrotherapi Llanelli
  Brian Hobart Clwb Cymdeithasol y Deillion Aman Gwendraeth (GABS)
  Peter Loughran Age Cymru Sir Gâr
  Bill Martin Fforwm 50+ Sir Gâr
(Arsylwr) Jayne Pritchard Cynrychiolydd Cyngor Sir Gâr (Arsylwr)
(Arsylwr) Cyng. Cefin Campbell Enwebai Cyngor Sir Gâr (Arsylwr)

Share