Bwrdd CAVS

Gillian Wright (Cadeirydd) Heart of Wales Line Travellers Association
Hugh Edwards (Is-Gadeirydd) Pwll Hydrotherapi Llanelli
Dorothy McDonald Dementia Carers Support Group
Ann Evans Rhwydwaith Amlddiwylliannol Llanelli
Sandra Cooke Olympaidd Arbennig Sir Gâr
Cllr. Bob Gunstone Un Llais i Gymru – Cynrychiolydd
Cyng. Mansel Charles Cyngor Sir Gâr – Cynrychiolydd
Amy Hawkins Rheolwr Adfywio Cymunedol, Dyffrynnoedd, Cyngor Sir Gâr
Brian Hobart Gwendraeth Aman Blind Social Club (GABS)

Share