Bwrdd CAVS

Cadeirydd Gillian Wright Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Calon Cymru
Is-Gadeirydd Wyn Llewellyn Coleg Elidyr
Trysorydd  Philip Westcott Clwb Cymdeithasol y Deillion Aman Gwendraeth (GABS)
  Hugh Edwards Pwll Hydrotherapi Llanelli
  Peter Loughran Age Cymru Dyfed
  Bill Martin Neuadd Gymunedol Pum Heol
(Arsylwr) Jayne Pritchard Cyngor Sir Gâr 
(Arsylwr) Cyng. Cefin Campbell Cyngor Sir Gâr

Share