CAVS yn Dathlu Cymuned – dyddiad cau NEWYDD

CAVS yn Dathlu Cymuned – dyddiad cau NEWYDD

Cydnabyddiaeth Gymunedol

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi cynnig eu hamser, eu cyfeillgarwch a’u cefnogaeth i wneud bywydau pobl eraill ychydig yn haws yn ystod yr amseroedd anodd hyn? Enwebwch nhw am Wobr Gymunedol CAVS, a dewch â’r gydnabyddiaeth haeddiannol i’r bobl anhygoel hyn.

E-bostiwch Jamie.Horton@cavs.org.uk

  • Eich enw
  • Enw’r person sy’n cael ei enwebu a’u manylion cyswllt
  • Rhowch ffotograff diweddar
  • Dywedwch wrthym beth wnaethant a pham y dylid eu cydnabod
  • Sut maen nhw wedi gwneud ichi deimlo?

#CaredigrwyddCymunedol #Cyswllt #Diolch

Byddwn yn rhannu eich dathliadau ar wefan CAVS, llwyfannau Connect Carmarthenshire a Connect to Kindness yn ogystal â grwpiau FB lleol.

“Mae’r weithred leiaf o garedigrwydd yn werth mwy na’r bwriad mwyaf mawreddog.” – Oscar Wilde

Ffurflen enwebu
Dyddiad Cau enwebu: 26/02/21

Share