CAVS yn Dathlu Cymuned

CAVS yn Dathlu Cymuned

Cydnabyddiaeth Gymunedol

Gofynnwyd am enwebiadau:

“Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi cynnig eu hamser, eu cyfeillgarwch a’u cefnogaeth i wneud bywydau pobl eraill ychydig yn haws yn ystod yr amseroedd anodd hyn? Enwebwch nhw am Wobr Gymunedol CAVS, a dewch â’r gydnabyddiaeth haeddiannol i’r bobl anhygoel hyn.”

#CaredigrwyddCymunedol #Cyswllt #Diolch

Byddwn yn rhannu eich dathliadau ar wefan CAVS, llwyfannau Connect Carmarthenshire a Connect to Kindness yn ogystal â grwpiau FB lleol.

“Mae’r weithred leiaf o garedigrwydd yn werth mwy na’r bwriad mwyaf mawreddog.” – Oscar Wilde

Share